Actie Leer Netwerk

Wat is het Actie Leer Netwerk?

Over Actie Leer Netwerk

Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en onderwijs. Het Actie Leer Netwerk faciliteert en ondersteunt organisaties in zorg en welzijn, onderwijs en gemeenten die met behulp van vernieuwende initiatieven de personeelstekorten in zorg en welzijn aanpakken. Daarnaast inspireert en stimuleert het Actie Leer Netwerk andere partijen om succesvolle initiatieven over te nemen, verder te brengen of om zelf initiatieven te starten.

Dit doet het Actie Leer Netwerk door goede voorbeelden te verzamelen en deze actief te verspreiden. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten, via diverse online kanalen en de projectleiders van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Ook stimuleert het Actie Leer Netwerk partijen om samen aan de slag te gaan met actieleren.

Waar nodig adresseert en agendeert het Actie Leer Netwerk knelpunten in wet- en regelgeving die vernieuwing en de aansluiting met het onderwijs in de weg staan. Samen met de betrokken partijen en ministeries zoekt ze naar mogelijke ‘Ruimte in de Regels’.

Actieprogramma Werken in de Zorg - Actie leer Netwerk

Vernieuwende voorbeelden

Veel organisaties werken al samen aan innovatieve oplossingen voor de personeelstekorten in zorg en welzijn. De urgentie voor dit onderwerp neemt toe. Daarom ligt de focus van het Actie Leer Netwerk op het faciliteren van vernieuwing en het delen van goede voorbeelden door deze ook beschikbaar voor anderen te maken. Daarmee stimuleert het Actie Leer Netwerk onderling kennisdelen en opschalen van goede voorbeelden tussen organisaties, sectoren en regio’s.

De activiteiten van het Actie Leer Netwerk concentreren zich rondom het Koplopernetwerk, Ruimte in de Regels, actieleren, kennisdelen en het verbinden van netwerken.

Actieprogramma Werken in de Zorg

Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en onderwijs.
Lees meer over het actieprogramma