Actie Leer Netwerk

Wat is het Actie Leer Netwerk?

Over Actie Leer Netwerk

Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij leggen de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en onderwijs. Actie Leer Netwerk faciliteert en ondersteunt organisaties in zorg en welzijn, onderwijs en gemeenten die met behulp van vernieuwende initiatieven de personeelstekorten in zorg en welzijn aanpakken. Daarnaast inspireren wij andere partijen om succesvolle initiatieven over te nemen, verder te brengen of om zelf initiatieven te starten.

Wat doet het Actie Leer Netwerk

Veel organisaties werken al aan innovatieve oplossingen voor de personeelstekorten in zorg en welzijn. Het Actie Leer Netwerk verzamelt deze goede voorbeelden, stelt ze beschikbaar voor anderen en verspreid deze actief. Dat doen wij via verschillende bijeenkomsten, onze online kanalen en de projectleiders van de RAAT (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten) (zie afbeelding hieronder). Waar nodig adresseren en agenderen wij knelpunten in wet- en regelgeving die vernieuwing en de aansluiting met het onderwijs in de weg staan.

RAAT - werken in de zorg - Actie Leer Netwerk

De thema’s van de arbeidsmarkt

Alle werkzaamheden staan in het teken van het oplossen van de personeelstekorten in zorg en welzijn. Echter is het werven van nieuw personeel alléén niet voldoende. Daarom delen wij de arbeidsmarkt initiatieven op in verschillende thema’s die elk bijdragen aan het oplossen van de tekorten. Zo blijft geen deelgebied onderbelicht en kunnen organisaties gericht zoeken naar voorbeelden. Elk thema heeft een aansprekende ambassadeur die de kar trekt en lerende netwerken stimuleert. Wij hanteren de volgende thema’s:

Het Koplopernetwerk inspireert

Het Koplopernetwerk is een lerend netwerk bestaande uit het werk-, onderwijsveld en andere partners. Zij werken samen aan het ontwikkelen van innovatieve ideeën die een waardevolle bijdrage leveren aan het oplossen van de personeelstekorten in zorg en welzijn.

Wanneer een organisatie een succesvol initiatief heeft ontwikkeld, kan deze zich aanmelden als Koploper. Met het ministerie van VWS beoordelen wij of dit initiatief Koploper waardig is. Het Actie Leer Netwerk verspreid de verhalen van de Koplopers via de online kanalen en geeft ze een podium tijdens de bijeenkomsten. Wij bieden ook ondersteuning bij verdieping of opschaling.

Via het Koplopernetwerk kunnen regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheid met elkaar in contact komen. Zij kunnen van elkaar leren of een co-creatie aangaan. Door het netwerk ontstaat er kruisbestuiving tussen verschillende organisaties.

Om het leren en inspireren te stimuleren organiseren wij (regionale) bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen de Koplopers hun verhaal over de behaalde successen, maar vooral welke lessen zij geleerd hebben. 

Experimenteren en kennis delen met Actieleren

Niemand heeft in z’n eentje alle kennis voor een oplossing. Het Actieleren is opgezet om samen en van elkaar te leren. Door de succesvolle initiatieven via het Koplopernetwerk of net zo waardevol: het delen van mislukte experimenten via Falend Vooruit. Met voorbeelden en inspiratie kan een organisatie zelf experimenteren. Het actieve leerproces heeft vijf fases:

  1. Verkennen
  2. Oplossing ontwikkelen
  3. Kennis delen
  4. Experimenteren
  5. Reflecteren

Knelpunten in wet- en regelgeving aanpakken via Ruimte in de regels

Het kan voorkomen dat er knelpunten in de wet- en regelgeving zijn die arbeidsmarktvernieuwing of de aansluiting met het onderwijs in de weg staan. Wij zoeken actief naar vraagstukken en praktijkvoorbeelden. Na contextanalyse kijken we wat de probleemstelling is. Waar nodig brengen wij het onder de aandacht van de ministeries. Samen onderzoeken we of er Ruimte in de regels mogelijk zijn.

Wil je op de hoogte blijven van alle praktijkvoorbeelden en geleerde lessen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Blijf op de hoogte en volg ook de Actie Leer Netwerk kanalen Twitter, LinkedIn, Instagram en Youtube.

 

Actieprogramma Werken in de Zorg

Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en onderwijs.
Lees meer over het actieprogramma