Impactmakerprijs 2022

Dringt jullie project het personeelstekort in je organisatie terug?

Meld jullie initiatief aan!

Een greep uit de inzendingen 2022

Hieronder vind je een greep uit de arbeidsmarktprojecten die zijn aangemeld voor de Impactmakerprijs 2022. Aanmelden kan hier tot 2 december 2022. Op 2 februari 2023 maakt de jury de 10 genomineerden bekend.

Mensen met een GGZ- en NAH-achtergrond komen lastig aan werk. Met een rugzak vol werk- en levenservaring zitten zij thuis op de bank. Nieuwe Bezems zag een kans om deze mensen aan zorg- en welzijnswerkgevers te koppelen. Zij vormden een werkgroep met UWV, gemeente Almere, EigenWijze Saskia, NAH Forum Almere, Natuurlijk Inclusief, Sociaal Domein Online en Brigitte Kuiper en organiseerden een meet & greet.

Tijdens deze meet & greet kwamen de mensen met een niet aangeboren hersenletsel of psychische problemen en aandoeningen in contact met de verschillende werkgevers. Is er een klik? Dan praten ze verder over de mogelijkheden van betaald werk.


Er wordt van de werkgevers gevraagd verder te kijken dan het door hen bedachte profiel. Geef je de mensen met een beperking een kans? Dan heb je straks een zeer loyale werknemer in dienst. Tijdens de eerste meet & greet hebben 5 van de 15 werkzoekenden met een GGZ- of NAH-achtergrond een baan aangeboden gekregen.

De maatschappij verandert constant. Zorgmedewerkers moeten kunnen meebewegen met deze veranderingen. De BBL 4 opleiding van Summa College in Eindhoven legt daarom de focus op (transversale) skills, talenten, kennis, houding en vaardigheden.

In plaats van beter voor een ander dan voor jezelf te zorgen, ligt de focus in deze opleiding op jezelf. De toekomstige medewerker is de regisseur van eigen ontwikkeling.

Het verschil met andere opleidingen is dat de medewerker zich meer gewaardeerd voelt, door focus te leggen op de regie om skills en talenten toe te passen. Dit alles ter bevordering van professionele en persoonlijke ontwikkeling. De eerste studenten zijn afgestudeerd en hebben een skills paspoort.

Wanneer medewerkers goed in hun vel zitten en doen wat bij ze past, heeft dit een positief effect op het verzuim en verloop in een zorgorganisatie. REIN helpt medewerkers (en zzp’ers en vrijwilligers) in de ouderenzorg leren en ontwikkelen op het gebied van vak- persoonlijke- en teamontwikkeling.

Via 450 leeroplossingen kunnen de medewerkers leren wat, waar, wanneer en hoe zij willen. Ze hebben zo regie over hun eigen ontwikkeling. Ze leren niet alleen voor anderen te zorgen, maar ook voor zichzelf. Door hun zelfinzicht te vergroten met talentenanalyses, POP, teamscans en VR-leren. Of door de juiste handvatten te krijgen om vitaal te blijven.

Impactmakerprijs 2022 REIN

Inmiddels hebben 4.182 zorgmedewerkers meer inzicht in hun kwaliteiten en ambities na de talentenanalyse. 203 teams zijn gecoacht op samenwerking en communicatie. 100% kan REIN aanbevelen aan andere organisaties. Bekijk de video en ontmoet REIN.

In de jeugdzorg stromen jaarlijks zo’n 400 jonge professionals in én ook weer uit. Een gebrek aan werkervaring is één van de belangrijkste oorzaken. Team050 biedt HBO of WO studenten de praktische ervaring die zij nodig hebben om te werken in deze dynamische branche.

De hoogopgeleiden worden opgeleid voor een mbo-functie. Daarnaast leren ze deze professionals wat belangrijk is in de toekomst. Hoe zij het verschil kunnen maken. En wat ze nodig hebben om plezier te houden in hun werk. Zij worden daarin gecoacht door een gedragswetenschapper.

Team050 Impactmakerprijs 2022

De studie van Team050 is een kweekvijver voor veranderaars. De professionals leren eigenaar te zijn van hun eigen idee en verantwoordelijk voor de uitvoering. Door zelf ideeën aan te pakken, te ontwikkelen en implementeren. Zo blijven deze jonge professionals zich ontwikkelen en houden ze plezier.

Sinds 2018 begeleidt en ondersteunt Lefgozer (m/v) carrièreswitchers met hun stap naar de zorg. Lefgozers worden opgeleid via een verkort leertraject. Ze gaan één dag naar school. De andere dagen zijn ze op de werkvloer te vinden.

Lefgozers zijn vaak zij-instromers met een rugzak aan kwaliteiten en ervaring. Daarmee dragen ze – naast het oplossen van de personeelstekorten in zorg en welzijn – bij aan cultuurverandering in de zorg.

Lefgozer (m/v) Impactmakerprijs 2022
V.l.n.r. Karen van de Ven (communicatieadviseur), Simone van der Zanden (projectcoördinator) en Evert van Summeren (initiatiefnemer).

Inmiddels zijn er ruim 850 Lefgozers gestart met een uitvalspercentage van 12%. Dit percentage is daarmee bijna 3 keer zo laag als de uitval binnen reguliere opleidingen. De focus ligt nu op de ouderenzorg. Vanaf 2023 wil Lefgozer (m/v) uitbreiden naar de gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Zo ziet de stap van een Lefgozer naar de zorg eruit.

Limburgse ouderenzorgorganisatie Vincent Depaul organiseert met de bewoner én medewerker centraal. Dat doen zij met een ‘rond en draaiend’ organogram.

De bedoeling is enerzijds dat bewoners zich gezien en gehoord voelen en ondersteund worden door naasten en medewerkers. Daarnaast dat medewerkers ondersteund worden om hun werk goed uit te kunnen voeren en werkgeluk te ervaren.

Het organogram is vanuit de organisatie ontstaan en gevormd door het ondersteuningsteam, zonder het MT of bestuur. Medewerkers zijn in verschillende stappen meegenomen in deze manier van werken. Het heeft geresulteerd in een ziekteverzuimpercentage van 3,99% in 2021 met zeer weinig uitstroom. Ook de vacatures blijven gevuld.

Initiatiefneemster Saskia Heijthuijsen: “Er is echte aandacht voor de medewerkers. Ze kunnen doen waar ze goed in zijn.”

 

Ook aanmelden voor de Impactmakerprijs 2022?

Werk jij aan een soort gelijk arbeidsmarktproject? Maken jullie impact om de personeelstekorten in zorg en welzijn terug te dringen? Bekijk snel de criteria en meld je aan voor de Impactmakerprijs 2022!
Aanmelden