Impactmakerprijs 2022

Dringt jullie project het personeelstekort in je organisatie terug?

Meld jullie initiatief aan!

Criteria en voorwaarden

De Impactmakerprijs is bedoeld voor de organisatie waarbij de werkgever en werknemers delen in het succes. Na overleg zijn de volgende criteria en voorwaarden opgesteld waar genomineerden aan moeten voldoen.

Criteria

Het initiatief moet:

 • Een positieve bijdrage leveren aan het personeelstekort op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn (belangrijkste criterium).
 • Echte, structurele verbetering op de werkvloer teweeg brengen.
 • Goed vertaalbaar zijn naar andere zorg- en welzijnsorganisaties.
 • Medewerkersbetrokkenheid hebben bij bedenken en uitvoeren van de oplossing.

Voorwaarden

 • Bij aanmelding moet worden toegelicht hoe het initiatief aan de criteria voldoet.
 • Inzendingen mogen geen ideeën of plannen zijn. Alleen initiatieven, acties,
  verbeteringen of projecten die echt al concreet zijn gedaan of zijn uitgevoerd,
  kunnen worden aangemeld.
 • Inzendingen moeten actief cq lopend zijn in 2021 (dus geen projecten die afgerond
  zijn voor 1-1-2021).
 • Iedereen kan de eigen organisatie aanmelden. De deelnemers verklaren bij de
  inschrijving dat zij de vertegenwoordiger zijn van het initiatief. Ook zijn ze zelf
  verantwoordelijk voor communicatie naar hun collega’s, directie en de Raad van
  Bestuur.
 • Organisaties waar juryleden werkzaam zijn kunnen niet genomineerd worden om
  (de schijn van) belangenverstrengeling te vermijden.
 • Van deelnemers wordt verwacht dat zij meewerken aan externe communicatie over
  hun inzending.