Impactmakerprijs 2021

Tijdens de Impactsymposium wordt ook dit jaar de Impactmakerprijs uitgereikt. Organisaties die projecten of initiatieven hebben opgezet om het personeelstekort in zorg en welzijn terug te dringen maken kans. Heb jullie een succesvolle arbeidsmarktaanpak, meld je dan aan voor 1 november. De inzendtermijn is gesloten. Op 2 december worden de winnaars bekend gemaakt. 

Impactmakerprijs pagina

Meer informatie over de Impactmakerprijs? Bezoek de speciale Impactmakerprijs pagina. Hier vind je naast het aanmeldingsformulier ook informatie over de criteria en voorwaarden, de jury én de aanmoedigingsprijs (voor de Bewegingmaker van 2021).
Ga naar Impactmakerprijs pagina

Dit zijn – in het kort – de inzendingen van 2021. De tien inzendingen die de jury nomineert voor de Bewegingmakerprijs 2021 worden kort voor het Impactsymposium in een video aan je voorgesteld. Zij delen hun kennis en inzichten uitgebreid tijdens het Impactsymposium op 2 december:

 • Lefgozers: Ruim 320.000 mensen in de Nederlandse beroepsbevolking denken er wel eens over na om een overstap te maken naar de zorg. Hun hart trekt al in die richting, het hoofd is vaak nog niet zo ver. De vraag is dan ook: hoe breng je die mensen in beweging. Wat houdt hen tegen om de stap te zetten? En hoe zorg je er als zorgorganisatie voor dat je deze bijzondere doelgroep daadwerkelijk bindt en behoudt? Daarnaast is het veranderen van baan en overstappen naar een nieuw werkveld ontzettend spannend. Begeleiding in dat spannende proces is het laatste ingrediënt dat zijinstromers nodig hebben om de stap daadwerkelijk te zetten. In het Lefgozer traject worden zijinstromers hierin vanaf dag één goed begeleid, persoonlijk en snel.
 • Conforte Innovatielab: Het Conforte Innovatielab ondersteunt (zorg)professionals van de Rotterdamse ouderenzorg om zelf
  een transitie naar slimmere zorg te maken, meer werk plezier te ervaren, sterker in het werk te staan
  om een grotere impact te realiseren op de kwaliteit van zorg voor de cliënt en/of bewoner, de
  betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van de zorg.
 • Buddy’s in de zorg: In april 2020 is vanuit de werkvloer het initiatief opgezet om zorgverleners te ontlasten op de COVID-afdeling door de inzet van buddy’s. Nu de druk door COVID-zorg afneemt neemt echter de reguliere zorg weer toe, waardoor buddy’s nu ziekenhuisbreed worden ingezet om zorgpersoneel taken uit handen te nemen. Doordat nationaal de zorgbehoefte alleen maar zal toenemen en zorgpersoneel schaars is is inzet van buddy’s een uitstekende manier om de zorg efficiënter in te richten en kwaliteit te behouden/ te verbeteren.
 • Digivaardig binnen carintreggeland: Medewerkers die digitaal vaardig zijn hebben minder tijd nodig voor bijvoorbeeld het werken in een zorgdossier, waardoor er meer tijd beschikbaar is voor cliëntcontact. Het omarmen van deze zorgtechnologie gaat alleen niet altijd vanzelf. Carintreggeland is gestart met het project Digivaardig om de adoptie van nieuwe technologie te verbeteren en uiteindelijk de werkdruk te verminderen.
 • Academie LIZ: Coöperatie LIZ heeft een nieuwe organisatie ontwikkeld waarbij de praktijkopleider de basis is van de onderneming. Door een kweekvijver te realiseren in de vorm van thuiszorg (wijkteams) is het mogelijk om door middel van praktijkleren het vak zorg en/of welzijn te leren vanuit praktijk. Hierbij draait LIZ de boel om: de praktijk wordt ondersteund door onderwijs en middels een persoonlijke leerroute en leervraag wordt een inhoudelijke casus verdiept en eigen gemaakt op haar of zijn haar niveaus en talent.
 • Vernieuwend Werken in de Zorg: Dit Koploperinitiatief van Reinaerde is een ontwikkeltraject voor zorgprofessionals. Ongeacht de kennis en ervaring die ze meebrengen of de branche waarin ze werken. Tijdens het programma gaan de zorgprofessionals aan de slag met een eigen knelpunt, die ze als uitdaging en vraagstuk leren kennen. Ze leren hoe ze dit knelpunt stap voor stap door te vernieuwen kunnen oplossen.
 • Digitaal inloopspreekuur: Patiënten kunnen zonder afspraak beeldbellen met de praktijk voor korte medische vragen die geen fysiek consult behoeven, maar wel om een beoordeling vragen. Zij komen na invullen van de hulpvraag in de digitale wachtkamer. Tijdens het wachten krijgt de patiënt relevante informatie via thuisarts. De huisarts of assistente ziet daarna de patiënt via beeldbellen. Doel is laagdrempelig bereikbaar blijven voor patiënten, klinische inschatting kunnen blijven maken, het aantal reisbewegingen terugdringen voor zowel patiënt als zorgverlener en het aantal telefoontjes terugdringen door een nieuwe vorm van communiceren.
 • WelSlagen: Dit Koploperinitiatief van zorginstelling Laurens is een instroom- en toeleidingstraject naar de zorg voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De aanleiding voor het samenwerkingsverband tussen zorgorganisatie Laurens, gemeente Rotterdam en Calibris Advies, was een groeiend te kort aan personeel. Door deze aanpak wil Laurens een grotere instroom van nieuwe medewerkers creëren en bestaand personeel behouden.
 • Zorg en Werk: “Samen doen we het anders!” Verschillende verpleeghuis zorgorganisaties werken samen aan een moderne werkrelatie. Zij werken parallel met de medewerkers en het management op locatie aan een betere inrichting en organisatie van de zorg. Daarvoor halen ze kennis op bij alle medewerkers op locatie. Ze hopen hiermee samen met de medewerkers de vaak al langer lopende organisatieproblemen op te lossen.
 • Zorgmedewerkers ontlasten door de inzet van technologie: Bij InteraktContour gebruiken ze technologie om de zelfredzaamheid van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel te vergroten. Tegelijkertijd ontlasten ze daarmee de zorgmedewerkers. De technologische producten die ingezet worden variëren van ADL ondersteuning in de vorm van spoeltoiletten, doucheföhns en tandpastadispenser. Maar denk ook aan op afstand bestuurbare gordijnrails en verlichting, geautomatiseerde deuropeningen en spraakbesturing.
 • COVID Capaciteit Center: Tijdens de coronacrisis is door de besmettingen en overbelasting de werkdruk hoger en het personeelstekort nog groter. Het COVID Capaciteit Center (CCC) is een resultaat uit een regionale samenwerking. Het CCC is een regionale flexpool om ook tijdens deze crisis continu goede zorg te kunnen verlenen aan 20.000 ouderen in de regio Gooi & Vecht, Utrecht en Eemland. Door de grote vraag en door gebruik te maken van elkaars pieken en dalen kan het CCC de flexwerkers veel uren en flexibiliteit bieden. Ook zorgmedewerkers die veel uren, maar enkel nachtdiensten willen werken komen aan de slag.
 • Leren is Werken, Werken is Leren: Dit 3-jarige programma heeft de ambitie om het leren en het begeleiden van leren in 18 VVT-organisaties in Noord-Holland te verbeteren. Het doel: meer mensen duurzaam actief in de zorg. In het programma leren via diverse focuslijnen bijvoorbeeld werkbegeleiders om op andere manieren studenten te begeleiden, worden studenten opgeleid volgens de principes van werkplekleren en worden er met VVT-organisaties technologische oplossingen voor innovatief leren ontwikkeld. De rode draad binnen alle projecten is het leerwerkklimaat, omdat dit de sleutel is om meer mensen duurzaam actief in te kunnen zetten in de zorg.
 • Kleurrijk Zorgen Apeldoorn: Het project Kleurrijk Zorgen is een samenwerkingsverband van instellingen om nieuwkomers klaar te stomen voor een baan in de zorg en werkgevers klaar te stomen voor de komst van deze nieuwe werknemers. Gezamenlijk zullen de zorginstellingen gedurende het driejarige traject 75 mensen met een migratie-achtergrond door middel van het VARIIS-programma naar een baan en opleiding in de ouderenzorg begeleiden. Dit project heeft ervoor gezorgd dat er meer diversiteit op de werkvloer kwam. Met als resultaat dat zowel de medewerkers onderling, als de medewerkers richting de cliënten hun attitude hebben verbeterd.
 • Functiecreatie in het UMC: Het Amsterdam UMC heeft een nieuw verpleegkundig zorgproces ontworpen voor de verpleegafdeling cardiochirurgie. Dit proces verminder verstoringen en geeft meer continuïteit van zorg. Maar nog belangrijker, het geeft ruimte voor taakdifferentiatie en het creëren van een nieuwe functie: de zorgondersteuner. Deze functie wordt vervuld door statushouders. Door deze zorgprocessen anders in te richten is het mogelijk gebleken om de taken van 30% van de verpleegkundigen op de verpleegafdeling cardiochirurgie uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast ligt er meer focus op de ontwikkeling van iedereen in het team. Ze zetten in op kwaliteiten in plaats van tekortkomingen en geven ruimte voor een eigen ontwikkelpad.
 • Vitaal Talent: Gezondheids- en zorgorganisatie Florence is in juli 2020 gestart met de ondersteuning voor en door medewerkers van Florence. Binnen dit unieke concept worden de talenten van medewerkers ingezet om hun collega’s op een professionele manier te ondersteunen in hun dagelijkse functioneren en om hun inzetbaarheid te vergroten. De thema’s waarop wordt ingezet zijn zowel werkinhoudelijk als persoonlijk. Er zijn vanaf de start ruim 500 trajecten opgezet. Met individuele medewerkers, maar ook met hele teams. Door gebruik van de eigen medewerkers zijn de kosten laag.
 • Anders Werken in de Zorg: Het aantal ouderen neemt in rap tempo toe. Zij verdienen de beste zorg, maar de beschikbaarheid van kundig zorgpersoneel staat nu al onder druk. Om straks toch met hetzelfde aantal zorgverleners, méér kwetsbare ouderen goede zorg te bieden, heeft Koploper Anders Werken in de Zorg een oplossing: Slimme zorgtechnologie. Dit programma heeft als doel arbeidsbesparende innovaties gezamenlijk te implementeren en op te schalen. Voorbeelden hiervan zijn de smart glasses, slim incontinentiemateriaal en een bedsensor. De oplossingen van dit initiatief blijken innovaties voor de langere termijn, die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de ouderenzorg.
 • Buddy-systeem voor nieuwe medewerkers in de thuiszorg: De thuiszorg vraagt, meer nog dan ziekenhuis of verpleeghuis, om een veilige, duidelijke en toegankelijke inwerkmethode. Zo kan je goed voorbereid beginnen aan je nieuwe baan en voel je je gezien en gehoord. Priscilla Proost, ziekenhuisverpleegkundige, die de overstap maakte naar de thuiszorg nam het initiatief tot invoering van het Buddy-systeem bij Allerzorg. Door het Buddy-systeem werken de zorgprofessionals met de (nieuwe) collega aan een gezamenlijk doel. Vanaf twee weken voor aanvang dienstverband wordt een buddy toegewezen die met de nieuwe collega voorbereidingen treft voor de eerste werkdag. Tijdens de eerst 100 dagen is er regelmatig contact op afstand en door elkaar te zien; zo kunnen zij elkaar ondersteunen. Bij toepassing van het Buddy-systeem deel je elkaars zorgactiviteiten, mogelijkheden, beperkingen, verwachte werkzaamheden en eventuele complexiteit.
 • PraktijkPakket Sallandse Praktijkleerroute: Het PraktijkPakket is ontwikkeld voor werkbegeleiders die vraag- en ervaringsgericht coachen in de Sallandse Praktijkleerroute. De Sallandse Praktijkleerroute (SPL) is een praktijkgerichte leeromgeving waar studenten, docenten en medewerkers met elkaar werken/ stage lopen en leren volgens het concept van hybride leren. De werkbegeleider is de gids van het individuele leerproces van de student. Om hen hierbij te ondersteunen is het PraktijkPakket ontwikkeld. Zo werken de werkbegeleiders (en andere betrokkenen) samen met de student aan de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst van het beroep! In de Sallandse Praktijkleerroute (SPL) worden de studenten door zo’n 30 actieve werkbegeleiders begeleid. Zij begeleiden vraag- en ervaringsgericht. Dit vraagt een andere manier van coachen en vragen stellen, voor velen een andere manier van denken en werken.
 • Academische Verpleeg(t)huiszorg: Binnen het intiatief Academische Verpleeg(t)huiszorg wordt geïnvesteerd in betere, persoonsgerichte en informatie-gestuurde zorg én in mensen die in de zorg werken of gaan werken. We investeren in zorgmedewerkers, in hun (vak)opleiding en in het realiseren van kwalitatief goede zorg. Daardoor wordt werken in de zorg weer aantrekkelijker en hopen we meer bestaande medewerkers te behouden en nieuwe mensen te interesseren om voor de zorg te kiezen. Tegelijkertijd worden de belangen, van mensen die dagelijks afhankelijk zijn van zorg, behartigd. Zij maken gebruik van een actie-leer-werk-methode die zorg organiseert op basis van wensen van cliënten, een bijdrage levert aan het arbeidsplezier van de zorgmedewerkers en die bijdraagt aan een efficiënte bedrijfsvoering.
 • Zorg voor Morgen: Zorg voor Morgen is een intern communicatieprogramma gericht op alle (zorg) medewerkers binnen het Fundis netwerk. Het programma bestaat uit digitale- en print magazines, een jaarlijks evenement en een besloten Facebookgroep. Er moet nog veel veranderen om de wereld waarin wij allemaal ouder worden, goed te kunnen blijven faciliteren. Met de groeiende groep ouderen en chronisch zieken enerzijds en het afnemend aantal zorgmedewerkers anderzijds staan we voor grote uitdagingen. Het is de missie van Fundis om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Dat noemen we onze Expeditie. Middels het interne communicatieprogramma Zorg voor Morgen informeren en inspireren we onze zorgmedewerkers over de uitdagingen én oplossingen in de (ouderen)zorg. Het doel is om onder deze doelgroep het draagvlak voor onze Expeditie te vergroten.
 • Harm’s escaperoom: In Harm’s escaperoom ervaren medewerkers op een laagdrempelige en leuke manier hoe technologieën hun werk kunnen vergemakkelijken en het leven van de cliënt kunnen verbeteren. Dit doen zij door puzzels op te lossen m.b.v. verschillende zorgtechnologieën die in de woning van Harm staan. Met de scholing eromheen leren zij welke technologieën er zijn, waar ze deze kunnen vinden en hoe/ waarvoor ze deze kunnen inzetten. Op deze manier willen we de inzet van zorgtechnologieën verhogen waardoor de werkdruk wordt verlaagd en zorgprofessionals de persoonsgerichte, warme zorg kunnen (blijven) leveren die hun werk de moeite waard maakt en waarvoor ze veelal het vak zijn ingegaan.
 • Tijd en aandacht maken het verschil! : We geloven niet in een enkelvoudig initiatief om capaciteitsvraagstukken op te lossen en medewerkers te verbinden. Naar onze overtuiging is er een allesomvattende aanpak nodig die ervoor zorgt dat medewerkers kiezen voor Sanare en zich hieraan graag verbinden. Dat begint met een gedragen visie, missie en kernwaarden die in het DNA van de organisatie terecht komen. Als waar de organisatie voor staat overeenkomt met hetgeen medewerkers als persoonlijke missie en waarden hebben, is alle energie dezelfde kant opgericht en ontstaat er flow. De missie, visie en kernwaarden, evenals de speerpunten hebben we met elkaar ontwikkeld en vastgesteld. Jaarlijks worden deze herijkt. Mensen die deze missie omarmen kiezen voor Sanare en dragen weer bij aan het goed inbedden in het DNA. Naast een door iedereen gedragen missie, visie en kernwaarden, is het van belang dat medewerkers zich gezien, gewaardeerd en gehoord voelen. Sanare is een kleinschalige organisatie waar iedereen elkaar kent en betrokken bij elkaar is.
 • Jouw verhaal, onze zorg: In dit project proberen we achter de abstracties van de diverse landelijke rapporten te kijken door ons te richten op de concrete praktijk in de organisatie. We wilden de persoonlijke verhalen achter de cijfers naar boven halen. Wat speelt er in de onderstroom op al die verschillende werkvloeren, die er zijn. En welke invloed heeft die onderstroom op de belevingswereld van de medewerkers? Uitstroom is een breuk, in het project zijn we op zoek gegaan naar de haarscheurtjes die daaraan vooraf zijn gegaan. Haarscheurtjes betreffen de negatieve ervaringen die zich kunnen opstapelen in de belevingswerelden van medewerkers, als helende acties ontbreken. In het project hebben we patronen die onder de haarscheurtjes liggen in beeld gebracht, waarmee we concreet aan de slag kunnen gaan. We doen dit project met 4 organisaties gezamenlijk, 2 organisaties uit de GHZ (Sherpa en Reinaerde) en 2 organisaties uit de VVT (AxionContinu en Quarijn). Utrechtzorg coördineert het project en StoryConnect is onze externe facilitator die de tools aanreikt voor de uitvoering.
 • Samen kom je verder dan alleen!: Doordat wij echt in een teamverband werken en elkaar opvangen bij ziekte, zijn wij COVID heel goed door gekomen. Er waren vrijwilligers die met ons meewerkten. Het doel was personeel werven en meer naamsbekendheid krijgen.Fel zo hield een netwerkdag waarin mensen konden speed daten met Fel Zo. Het ging er om dat je andere kennis liet maken met de zorg of dat jij als zorgverlener met een onafhankelijk persoon jouw wensen en behoeften op de werkvloer kan bespreken. Dit deden we door op een beurs te staan in Veenendaal. Daar hebben we 700 zorgverleners ontmoet en kennis laten maken met FelZo. Het intitiatief was om mensen kennis te laten maken met onze organisatie en hun naw gegevens achter te laten voor als zij nog een baan zochten. Iedere kandidaat die een andere kandidaat aanleverde, kreeg een weekend weg om even te ontspannend *zonder kleine letters of voorwaarden*.
 • MBOHup: MBOHup helpt Mbo’ers een kick-start te maken in de zorg. We voorkomen daarmee dat deze vaak kwetsbare groep tussen wal en schip valt. Uit ervaring weten we dat met name lager geschoolde Mbo-kandidaten die net van school komen, de aansluiting missen om een succesvolle start op de arbeidsmarkt te maken. Door ze juist op dat moment begeleiding te bieden, soms door het aanleren van simpele toegepaste beroepsvaardigheden voorkomen we uitval. MBOHup zorgt ervoor dat ze net dat extra zetje in de goede richting krijgen door een begeleide instroomroute naar betaald werk in de zorg, zodat ze ook op langere termijn waardevol kunnen zijn voor deze sector.
 • Leerwerkunit voor IC-verpleegkundigen in opleiding: Het doel voor het opzetten van de leerwerkunit op de Intensive Care afdeling is om meer cursisten op te leiden tot IC-verpleegkundige (dan in de oude situatie mogelijk was), zonder verlies van kwaliteit van de opleiding en zonder het huidige team van IC-verpleegkundigen extra te belasten. Op de Intensive Care van het HagaZiekenhuis is de werkgroep Leerwerkunit in mei 2021 een pilot gestart om meer cursisten te begeleiden onder supervisie van IC-verpleegkundigen. De leerwerkunit bestaat uit 6 patiënten met 4 cursisten in opleiding tot IC-verpleegkundige (in verschillende stadia van de opleiding) begeleid door twee IC-verpleegkundigen. De leerwerkunit is als volgt ingedeeld: team a bestaat uit twee cursisten, die maximaal drie patiënten verzorgen onder supervisie van een IC-verpleegkundige; team b bestaat uit twee cursisten, die maximaal drie patiënten verzorgen onder supervisie van een IC-verpleegkundige. De pilot is goed bevallen en vanaf september 2021 is de Leerwerkunit een vast onderdeel geworden van de Intensive Care.
 • Spitlevel bouwen aan Vakmanschap: Met dit initiatief willen wij de arbeidsmarkt ontsluiten voor zij-instromers die niet opteren voor een volledige BBL opleiding (en waarvoor dat ook niet nodig is) maar die wel bereid zijn om zich daarvoor verkort en versneld om te scholen. We willen hiermee de personeelstekorten, de personeelswisselingen en de inhuur van flexwerkers en uitzendkrachten terugdringen. In het voorjaar van 2021 is binnen Sherpa, in samenwerking met ROC Landstede, een pilot gestart om zij-instromers zonder actueel of relevant diploma binnen een jaar om te scholen tot vakbekwaam begeleider. We kijken naar hart voor de zorg, beroepshouding, animo om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, eerder opgedane ervaring, talent en motivatie om tot een zo goed mogelijke match te komen met het team en de cliënten die een nieuwe begeleider zoeken. Als die match is gevonden krijgt de zij-instromer, die we vanaf dat moment begeleider in opleiding (BiO) noemen, een contract voor een jaar met een aanstelling die een functiegroep lager ligt dan de vacature.
 • 2 x FIT: We willen graag gelukkige en fitte medewerkers, die op hun talenten bevraagd worden, nu en in de toekomst. Dit geldt binnen onze eigen organisatie en ook daarbuiten. Het liefst in samenwerking met alle werkgevers en onderwijsinstellingen in de regio en hierin is inmiddels een regio initiatief gestart. Vogellanden introduceerde in 2019 het programma “2x Fit” om medewerkers uit te nodigen tot de vragen; “voel ik me fit en vind ik mijn werk nog leuk en passend? Opvallend is misschien dat alle medewerkers gratis en geheel op eigen initiatief gebruik mogen maken van een jobcoach en of een vitaliteitscoach om deze vragen bij zichzelf te onderzoeken en indien nodig begeleid te worden om fit te worden of op zoek te kunnen gaan naar een baan die beter past.

Meld je aan voor de Impactmakerprijs 2021

Wil je met je initiatief kans maken op de Impactmakerprijs 2021? Meld je dan direct aan!
Direct aanmelden