Op de afdeling Longgeneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis zijn verpleegkundigen hoofdrolspelers in het Koploperinitiatief – Expertteams. Ze verbeteren niet alleen de kwaliteit van zorg, maar krijgen ook een unieke kans om zichzelf te ontwikkelen.

In de expertteams werken verschillende zorgverleners samen: verpleegkundigen, medewerkers van de poli(kliniek), medisch specialisten en studenten. Samen proberen ze de gang van zaken rond de zorgverlening te verbeteren. De expertteams richten zich elk op een veel voorkomend ziektebeeld op de afdeling, zoals COPD. De teams houden zich bezig met alles wat bij de zorg rondom het ziektebeeld hoort, van materialen op de afdeling tot zorgprocessen die verbetering kunnen gebruiken. De expertteams vinden dit efficiënter dan voorheen, toen er voor allerlei afdelingstaken losse werkgroepen waren. Daarnaast werken de hbo’ers in de expertteams zowel op de verpleegafdeling als op de poli. Zo heeft de patiënt op beide plekken een bekend gezicht: komt de patiënt voor opname, dan ziet hij de verpleegkundige die hij eerder op de poli al heeft gesproken. Ook maakt het werken op de poli én de verpleegafdeling het contact tussen beide afdelingen gemakkelijker.

Even wennen was het wel, deze nieuwe opzet. Verpleegkundigen moesten los komen van vertrouwde werkgroepen en eigen taken. Was bijvoorbeeld voorheen één verpleegkundige verantwoordelijk voor de protocollen, nu zijn die per ziektebeeld ondergebracht bij de verschillende expertteams. Ook het feit dat er al tientallen jaren twee teams waren op de Longafdeling, die nu in de expertteams samen moesten gaan werken, was volgens de projectleider voor iedereen flink schakelen. Doordat verpleegkundigen uit beide teams konden samenwerken op basis van hun eigen interessegebied, is dit toch succesvol verlopen. Voor een soepele samenwerking tussen poli, artsen en verpleegafdeling in de expertteams bleek het vieren van kleine stappen en het hebben van een gemeenschappelijk belang helpend.

Artikelen over dit initiatief

Kansen voor hbo-verpleegkundigen

Hbo-verpleegkundigen leiden de expertteams en krijgen er de kans (en tijd) om verpleegkundig onderzoek op te zetten en uit te voeren. De resultaten daarvan zijn te gebruiken om de kwaliteit van zorg te verhogen. De hbo-verpleegkundigen krijgen van het ziekenhuis training en begeleiding om in hun rol als kartrekker te groeien. De unieke rol van hbo-verpleegkundigen in de expertteams is populair: er gaan zelden verpleegkundigen weg, en er is zelfs een wachtlijst voor andere hbo-verpleegkundigen die op Longgeneeskunde willen werken. Met de leiderschapsrol voor hbo-verpleegkundigen geeft het St. Antonius Ziekenhuis ook vorm aan de zogenaamde functiedifferentiatie: de positie van mbo- en hbo-verpleegkundigen moet landelijk duidelijker worden. Het is de bedoeling dat hbo-verpleegkundigen in Nederland meer een regiefunctie krijgen.

Kansen voor mbo-verpleegkundigen

Ook mbo-verpleegkundigen kunnen terecht in de expertteams. Zij kunnen zich specialiseren op een bepaald onderwerp en hebben uitvoerende taken bij verpleegkundig onderzoek, zoals het verzamelen van data. Het Koploperproject Expertteams draagt dan ook bij aan thema’s als werken naar talent, een leven lang ontwikkelen en het beperken van uitstroom van zorgpersoneel.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Doordat verpleegkundigen in de expertteams de kans krijgen zich te ontwikkelen binnen een specialistisch onderwerp, neemt het werkplezier en de deskundigheid toe. Hbo-verpleegkundigen kunnen een regiefunctie uitoefenen waarvoor ze ook zijn opgeleid en die past binnen de nieuwe functiedifferentiatie en beroepsprofielen binnen de verpleegkunde. De kwaliteit van zorg gaat omhoog door de nauwe samenwerking tussen verpleegafdeling, poli en medisch specialisten.

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Arnoud Rietveld

Initiatiefnemer van dit project
Arnoud Rietveld
Adviseur/programmamanager
0652742726 Stuur een e-mail