Falend Vooruit

Falend Vooruit – Leren van het mislukken van zelfsturing

Thema's

Beperken uitstroom Gezond werken

Branches

Gehandicaptenzorg Ouderenzorg Thuiszorg

Steeds meer thuiszorgorganisaties gingen de afgelopen jaren over op zelfsturende teams. Ook Cordaan Thuiszorg uit Amsterdam. Maar daar kwam Cordaan onlangs op terug. Directievoorzitter André Brand trok zich het lot aan van het grote aantal ontevreden werknemers en ging met ze in gesprek. Resultaat: Zelfsturing mét ondersteuning van een leidinggevende.

Een collectief chagrijn, hoge verzuimcijfers en uitstromend personeel. “We zijn zes maanden intensief met bijna alle medewerkers in gesprek geweest”, vertelt Brand. “Met name de niveau 2-verzorgenden gaven aan een leidinggevende te missen, bijvoorbeeld om over hun loopbaan te praten of over tegenslagen. Verzorgenden niveau 4 en 5 misten de ruimte om hun vak goed uit te oefenen, omdat ze het te druk hadden met taken die eigenlijk tot die van een leidinggevende behoren. En als ze die rol dan vervulden, hadden ze geen mandaat om daadwerkelijk iets te doen. Dat frustreerde.”

CONFRONTEREND

Een groep antropologen werd gevraagd mee te lopen in de teams en de organisatie van feedback te voorzien. Die feedback kwam hard aan bij Brand. “Achter medewerkers zitten gewoon mensen. Mensen met hun eigen privéleven. Soms zijn ze mantelzorger. Of bijvoorbeeld ouder van een druk gezin. Ik vond het confronterend om te realiseren dat een besluit van de organisatie een enorme impact op hen kan hebben. Wij verwachtten maximale flexibiliteit, maar vergaten daarbij vaak dat onze medewerkers de balans moeten vinden en houden.”

DIALOOG

De teamleiders keren weer terug bij Cordaan. Dat wil niet zeggen dat de traditionele manager terugkeert. De wijkverpleegkundigen en verzorgenden behouden hun autonomie. Brand: “Ze kunnen zich concentreren op hun rol, de zorg. De teamleider krijgt een faciliterende rol en zorgt voor een goed basisrooster. Die neemt de planningstaken en administratie voor de rekening. En gaat continu de dialoog met ze aan. Dat stelt ze in staat hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en over hun toekomst in de zorg na te denken. Zo is zelfsturing is een middel om te komen tot goede zorg en tevreden medewerkers.”

Actie Leer Netwerk Dag 2019

Op de Actie Leer Netwerk Dag zijn veel verhalen verzameld en gebundeld in speciale digitale magazines. Dit artikel komt uit Leer 2. Download het hele magazine en lees meer!
Download Leer 2

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
COVID-19
E-learning corona en de zorgprofessional

COVID-19 legt een zware druk op de zorg- en welzijnssector en de vraag naar meer personeel om de uitdagingen aan te gaan is groot. Als netwerkorganisatie in de sector zorg en welzijn volgt Allyoucanlearn.eu de ontwikkeli...

Lees meer
COVID-19
Handreiking communicatieaanpak coronavirus

De handreiking  communicatieaanpak coronavirus is gemaakt door het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC), met hulp van vele collega’s in het land. De handreiking brengt inzichten samen over de aanpak van communi...

Lees meer
COVID-19
Helden van de zorg inspireren tot carrièreswitch: ‘Maar onderschat niet hoeveel in...

De coronacrisis brengt een hernieuwde waardering voor zorgmedewerkers met zich mee. Hun tomeloze inzet en grenzeloze toewijding kunnen werkzoekenden inspireren om opnieuw in deze sector te beginnen. Maar een overstap naa...

Lees meer