Actieleren

Leren creëert ruimte voor verandering

Falend Vooruit – leren van mislukte initiatieven

Succesverhalen over arbeidsmarktvernieuwing in zorg en welzijn staan vaak centraal tijdens bijeenkomsten over dit onderwerp. Maar: mislukte initiatieven zijn minstens zo interessant en leerzaam. Daarom is het Actie Leer Netwerk gestart met Falend Vooruit. Zodat jij kunt leren van initiatieven die niet (helemaal) gelukt zijn. Daarnaast is het belangrijk om te leren experimenteren.

De zorg- en welzijnssector staat voor een grote arbeidsmarktopgave. Het is goed én noodzakelijk om nieuwe dingen te proberen, innovatief te zijn en om te kijken of de arbeidsmarktuitdagingen vallen te veranderen. Het delen van vernieuwende initiatieven helpt om tot zinvolle resultaten komen. En bovendien: het delen van geleerde lessen geeft energie en werkt inspirerend.

Wist je dat een open fouten cultuur aantoonbaar de werkstress en onveiligheid vermindert?

Falend Vooruit

De Koplopers van het Actie Leer Netwerk zijn geweldige voorbeelden van hoe goed anders denken kan uitpakken, het zijn de best practices. Maar er zijn ook ontzettend veel initiatieven die geen resultaat hebben opgeleverd, die gestrand zijn en waar juist ook waardevolle lessen van zijn te leren. Daar hoor je vaak niets over, daarom staan die voorbeelden in het project Falend Vooruit centraal. Je ziet bij zorgorganisaties dat mislukte initiatieven of gemaakte fouten voorzichtig aan steeds vaker op de agenda belanden. Dat is spannend, want de zorg ligt onder een vergrootglas. Maar het is tijd om te beseffen dat het echt anders moet en dat gaat nu eenmaal niet zonder vallen en opstaan. Men moet leren dat er bij experimenteren dingen mis gaan.

Bekijk Falend Vooruit artikelen

Tips bij arbeidsmarktvernieuwing

Een voorbeeld van een veel voorkomende valkuil bij arbeidsmarktvernieuwing in de zorg, is dat wordt vergeten voor wie je dit nu werkelijk doet. Heb je een vernieuwend idee, dan is het belangrijk om je af te vragen: wie heeft hier op welke manier baat bij? Kruip in de huid van degene voor wie je het wilt gaan doen. Ook zie je dat er veel gekopieerd wordt van elkaar zonder goed na te gaan of het idee aansluit bij de cultuur en bedrijfsvoering van de eigen organisatie.

Werven, binden en boeien

Mislukte wervingscampagnes, een app die tot werkdrukverlaging moet leiden maar die medewerkers helemaal niet blijken te snappen: het zijn voorbeelden van Falend Vooruit die bij het Actie Leer Netwerk een podium krijgen komen. De vertellers delen hun verhaal vanuit eigen ervaring, met zelfreflectie en wijze lessen voor andere zorg- en welzijnsorganisaties. Want werven, binden en boeien: daarmee kan iedereen van elkaar leren.

Durf jij jouw verhaal te delen?

Heb jij een project geleid wat totaal anders is gelopen dan je verwacht had? Heb je iets georganiseerd, waar niemand op af kwam? Heb je iets gemaakt wat nooit is gebruikt? Vertel je verhaal op deze website  of in een podcast. Durf jij het aan om je verhaal met zorg en welzijn te delen? Neem dan contact op!
Neem contact op

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Inspiratie
Christa Nieuwboer: Actieleren in tijden van corona

Het corona virus raakt iedereen en legt extra (werk)druk op de zorg- en welzijnssector. De actualiteit vraagt flexibel om te gaan met allerlei heikele kwesties. Daarnaast moet men experimenteren om werkbare en juiste opl...

Lees meer
Inspiratie
Video: Van topidee naar standaard

In deze video belichten we het element: ‘van topidee naar standaard’. Leren door samen oplossingen en verbeteringen te ontdekken. Dat is de kern van actieleren. Alle betrokkenen leveren vanuit hun eigen perspectief e...

Lees meer
Inspiratie
Video: Experimenteren met oplossingen

In deze video belichten we het element: ‘Experimenteren met oplossingen’. Leren door samen oplossingen en verbeteringen te ontdekken. Dat is de kern van actieleren. Alle betrokkenen leveren vanuit hun eigen perspecti...

Lees meer