Actie Leer Netwerk schept Ruimte in de Regels

Rapportage Mobiliteitscoöperaties

Uitgangspunten actieleren

Actieleren in netwerken

Wie zitten er aan tafel bij actieleren?

Actie Leer Netwerk start met lerende netwerken om versnellen van arbeidsmarktvernieuwing in zorg en welzijn te stimuleren

Reactie minister De Jonge op resultaten internetconsultatie ‘Arbeidsmarkt in de Zorg’

IZZ Kennissessie Regeldruk en Gezond werken

Veel interactie tijdens Koploperbijeenkomst Zwolle

Save the date: landelijk Actie Leer Netwerkdag 2 december 2019