Actie Leer Netwerk zoekt extra facilitators

Samenwerken aan zorg voor iedereen

Human Technology team binnen ouderenzorg instelling

de Werkgeverij

Proeftuin Ruwaard

Koplopergesprek: Dichten, die kloof tussen onderwijs en praktijk

Koplopergesprek: Statushouders de zorg in

Koplopergesprek: ‘Iedereen die wíl leren, kan bij ons leren’

Koplopergesprek: Ontwikkel een reflectieve leercultuur in de praktijk

In gesprek met Peter van Lieshout