De Technologie & Zorg Academie (TZA) is hét regionale leerwerk-, oefen- en testcentrum waar studenten, professionals en burgers kennis kunnen maken met nieuwe zorgtechnologieën en hulpmiddelen. De TZA is een netwerkorganisatie waarbij de driehoek van praktijk/(zorg)ondernemers, overheid en onderwijs centraal staat. Het netwerk biedt een innovatieve omgeving om samen te leren omgaan met nieuwe zorgtechnologieën en hulpmiddelen.

Meer impact door samenwerken: dat is waar de Technologie & Zorg Academie voor staat. Samenwerken aan adoptie en implementatie van zorgtechnologie en innovatieve oplossingen door van en met elkaar te leren, nieuwe kennis en inzicht te ontwikkelen maar vooral: samen aan de slag vanuit praktijk, onderwijs en onderzoek. De TZA richt zich op drie kerndoelstellingen; integreren van zorgtechnologie en innovatieve oplossingen in zorg en welzijn & werk, vergroten van de innovatie- en implementatiekracht en samen leren en innoveren.

De Technologie & Zorg Academie (TZA) werkt al sinds 2015 vanuit deze netwerkgedachte, en is sinds die tijd ook flink gegroeid van 1 naar 5 regionale netwerken. Sinds de start in Twente is de TZA nu namelijk ook actief in de regio’s Achterhoek, IJssel-Vecht, Drenthe en Groningen. In totaal bestaat het netwerk samen uit bijna 120 leden; zorgorganisaties in de ouderen-, gehandicapten-, revalidatie-, ziekenhuis- en huisartsenzorg, gemeenten, zorgverzekeraars & zorgkantoor en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De TZA werkt dus domeinoverstijgend. Elke regio heeft zijn eigen leden en regionale speerpunten. 

Adoptie van zorgtechnologie

De uitdagingen in zorg en welzijn nemen ook de komende jaren onverminderd toe. Krachten bundelen in de regio is nodig om hier antwoord op te geven. De tijd van vrijblijvende kennismaking met zorgtechnologie is voorbij; adoptie en implementatie zijn noodzakelijk. Hier werkt de TZA aan. Samen werken de organisaties aan het verhogen van kwaliteit van leven en kwaliteit van werk door adoptie en implementatie van zorgtechnologie en innovatieve oplossingen in het werkveld en het onderwijs. Daar profiteren zorgvragers en zorgverleners van.

Samen ontwikkelen – makkelijker scholen en leren

De TZA heeft eigen regionale living labs en academies waarin verschillende activiteiten plaatsvinden. Door de TZA werken en leren jaarlijks duizenden zorgprofessionals, studenten en docenten met zorgtechnologie. De kennis van medewerkers – professionals en docenten – wordt vergroot door leerinterventies te ontwikkelen voor onderwijs en werkveld. Die worden beschikbaar gesteld voor het netwerk: van Techambassadeur tot escape challenge.  Ook nieuwe manieren van leren en instrumenten worden beschikbaar gesteld voor teams en docenten in een handige toolkit. Daarnaast organiseert de TZA inspiratie- en kennissessies om de kennis en kunde van medewerkers en studenten te vergroten.

Bekijk de video over de Escape Challenge.

Slim proberen en ervaren

Laagdrempelig proberen kan elke medewerker via de probeer- en uitleenservice en de infostand. Organisaties die lid zijn van de TZA kunnen gratis zorgtechnologie lenen en testen. Dit vergroot op een laagdrempelige manier het acceptatieproces voor nieuwe zorgtechnologieën. Ook gezamenlijke ruimtes met demo appartementen horen bij deze samenwerking; deze zijn multi inzetbaar voor praktijk en onderwijs. 

Bekijk de video over de ProbeerService.

Kennis vergaren en delen

In kenniskringen en denktanks delen leden ervaringen en nieuwe ontwikkelingen en leren ze van elkaar. Dit draagt bij aan kennis en het acceptatieproces in de eigen organisatie. Elke regio heeft zijn eigen learning communities waar dit gebeurt. Ook werken ze samen aan concrete projecten zoals Geriatrische Revalidatie, zelfredzaamheid vergroten in de thuissituatie en producttesten en implementaties. De TZA heeft een eigen ‘WetenWatWerkt’ evaluatiemodel waarmee inzichten worden verkregen over de waarde van eHealth producten. Deze methodiek en instrumenten worden gebruikt bij TZA- en organisatie specifieke projecten in de verschillende branches. Het netwerk gebruikt zo een uniforme methode en verzamelt gezamenlijk data, wat zorgt voor versneld inzicht.

Bekijk de video over WetenWatWerkt.

Succesverhaal

Dat de TZA werkt, blijkt wel uit de grote groei die het netwerk de afgelopen jaren heeft doorgemaakt: van één naar vijf regionale netwerken. Het initiatief werkt domeinoverstijgend, ontwikkelt eigen leerinterventies en heeft zelfs een eigen evaluatiemethode. De kracht van het samenwerken in de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk wordt bewezen door de TZA. Leren van en met elkaar krijgt op een prachtige manier vorm binnen dit Koploperinitiatief.

Downloads

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Evelien Rondhuis.

Initiatiefnemer van dit project
Evelien Rondhuis
Directeur-Kwartiermaker
053-7271060 Stuur een e-mail