Koplopernetwerk

Koplopers zijn praktijkvoorbeelden van innovatieve arbeidsmarktinitiatieven waarin concrete resultaten zijn geboekt bij de aanpak van het personeelstekort. Laat je zelf inspireren en bekijk hier voorbeelden uit de praktijk.

Bekijk alle artikelen

Wil je Koploper worden?

Vernieuwende arbeidsmarktinitiatieven

Levert jouw organisatie een concrete bijdrage aan het oplossen van de personeelstekorten? Hebben jullie een vernieuwend arbeidsmarktinitiatief? Meld je dan aan als Koploper!

Meld je aan

Koplopercriteria

Levert jouw organisatie een concrete bijdrage aan het oplossen van de personeelstekorten? Hebben jullie een vernieuwend arbeidsmarktinitiatief? Meld je dan aan als Koploper!

Welke initiatieven kunnen Koploper worden?

Een Koploperintitiatief valt binnen één of meer van de zes thema’s van het Actie Leer Netwerk:

 1. Beperken uitstroom: loopbaanontwikkeling, employability
 2. Meer uren werken: optimaal benutten van arbeidspotentieel
 3. Leven lang ontwikkelen: afstemmen onderwijs en arbeidsmarkt
 4. Gezond werken: vitaliteit, inzetbaarheid
 5. Werken naar talent: jobcarving, functiecreatie
 6. Arbeidsinnovatie: anders organiseren, samenwerken, arbeidsbesparende zorginnovatie
Thema's-Actie-Leer-Netwerk---actieprogramma-Werken-in-de-Zorg
Aan welke criteria moet een Koploper voldoen?

Om deel te kunnen nemen aan het Koplopernetwerk moet het initiatief voldoen aan tenminste drie van de vier onderstaande criteria:

 1. Samenwerken
  Er is sprake van een samenwerking van ten minste één zorg- of welzijnsorganisatie en ten minste één andere zorg- en/of welzijnsorganisatie, onderwijsinstelling, lokale overheid of organisatie uit een andere sector.
 2. Innoveren
  Het initiatief is gericht op innovaties die aansluiten bij de thema’s van het Actieprogramma Werken in de Zorg, die leiden tot meer kiezen ‘voor’, ‘beter leren in’ of ‘anders werken in’ zorg en welzijn.
 3. Veranderen
  De aanpak sluit aan bij de ambities van het actieprogramma Werken in de Zorg en de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). De aanpak heeft geleid tot een andere, concrete, duurzame aanpak met een voor de werkvloer merkbaar resultaat.
 4. Opschalen
  Het resultaat is toepasbaar in andere organisaties, samenwerkingsverbanden en/of regio’s.
Wat levert het op?

Koploper worden levert het volgende op:

 • Erkenning voor het initiatief en samenwerkingspartners
 • Landelijke aandacht
 • Uitstraling richting relevante relaties en doelgroepen
 • Ondersteuning bij het verdiepen en opschalen
 • Toegang tot een netwerk van vernieuwers
 • Een podium tijdens regionale en landelijke bijeenkomsten

Klik hier om je aan te melden