Koploper
11-2017

Zorg Innovatie Centra Antes en Parnassia

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Geestelijke gezondheidszorg Onderwijs

De studenten (mbo en hbo) van het ZIC volgen samen onderwijs binnen hun eigen onderwijsinstelling en bij de zorgbedrijven Antes en Parnassia. De lesdagen binnen de zorgbedrijven worden gegeven door wisselend een mbo- of een hbo-docent in samenwerking met de Lecturer Practitioner. Ook worden door professionals van de Parnassia Groep en de Parnassia Academie inhoudelijke masterclasses gegeven.

De Zorg Innovatie Centra van Antes en Parnassia (ZIC) willen innovatiewerkplaatsen creëren waar mbo- en hbo studenten, docenten, begeleiders, lectoren, zorgprofessionals en eindgebruikers elkaar treffen.

Resultaten

Binnen de ZIC maken studenten van mbo en hbo vanuit verschillende jaargangen kennis met de GGZ. Door wederzijdse uitwisseling van professionals binnen de onderwijsinstellingen en Antes en Parnassia wordt het begrip rondom het werken in de GGZ vergroot en zal een afgestudeerde student mogelijk eerder kiezen voor een baan in de GGZ.

De studenten (mbo en hbo) van het ZIC volgen op specifieke momenten samen onderwijs binnen Antes of Parnassia, welke gegeven wordt door afwisselend een mbo- of een hbo-docent. Het middaggedeelte van de lesdag wordt ingevuld door professionals vanuit de Parnassia Groep en de Parnassia Academie. Studenten komen regelmatig bij elkaar voor dit specifiek op de ggz gerichte onderwijs en werken hier met elkaar samen om te komen tot innovaties en verbeteringen. Ze sluiten na 20 weken af met een symposium of een masterclass. Dit symposium en de masterclasses zijn toegankelijk voor alle studenten en professionals binnen de Parnassia Groep, waardoor er nog meer ontmoeting en kennisuitwisseling plaatsvindt tussen de studenten en professionals. De kracht van dit model is dat de studenten gezamenlijk les krijgen en een opdracht moeten opleveren in de vorm van een symposium of masterclass. Hierdoor wordt het beste van beide opleidingen gecombineerd.

Onderwijsaanbod

Studenten van de ZIC krijgen minimaal één keer per twee weken extra onderwijs. Een docent van het hbo en het mbo geven afwisselend les. Het middaggedeelte is ingevuld door professionals vanuit de Parnassia Groep en de Parnassia Academie, gericht op de onderwerpen waar studenten mee bezig zijn rondom het symposium of de masterclass. Werkbezoeken maken een wezenlijk onderdeel uit van het programma.

Impact op de werkvloer

Een innovatiewerkplaats waar mbo en hbo studenten, docenten, begeleiders en andere professionals elkaar treffen draagt bij aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Het verbinden, verbreden en versterken van de sector en onderwijs is het resultaat. Doordat de student een goede kijk op het werkveld krijgt, zal de juiste instroom van werknemers ontstaan. Door de regionale aanpak zal er horizontale én verticale doorstroom van werknemers gestimuleerd worden waardoor het behouden van goede en gekwalificeerde werknemers en voorkomen van ongewenste uitstroom voor de sector wordt bewerkstelligd. Er is binnen de innovatiecentra aandacht voor de versterking van de huidige en toekomstige werknemers in het kader van het sterk veranderende profiel van de zorg- en welzijnsprofessional. Dit betekent meer potentiële medewerkers, beter leren en anders werken.

 

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
COVID-19
Handreiking communicatieaanpak coronavirus

De handreiking  communicatieaanpak coronavirus is gemaakt door het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC), met hulp van vele collega’s in het land. De handreiking brengt inzichten samen over de aanpak van communi...

Lees meer
COVID-19
Helden van de zorg inspireren tot carrièreswitch: ‘Maar onderschat niet hoeveel in...

De coronacrisis brengt een hernieuwde waardering voor zorgmedewerkers met zich mee. Hun tomeloze inzet en grenzeloze toewijding kunnen werkzoekenden inspireren om opnieuw in deze sector te beginnen. Maar een overstap naa...

Lees meer
COVID-19
Platform anderhalve-meter-zorg

Hét platform voor en door de zorg met hulpmiddelen in tijden van Covid-19. Het platform is een initiatief om alle kennis en ervaring die in het land beschikbaar is te bundelen. Je kunt er ideeën halen én insturen. An...

Lees meer