Koploper
11-2016

WijkLink Oost

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Overig Thuiszorg

WijkLink is hét platform waar mbo- en hbo wijkverpleegkundigen, verzorgenden IG, docenten en studenten uit Oost-Nederland kennis en ervaringen uitwisselen.

Saxion Hogeschool, drie ROC’s uit Twente, Salland en de Achterhoek, en 16 verschillende thuiszorginstellingen werken samen aan een gemeenschappelijke doel.

Op WijkLink kunnen de deelnemers nieuws delen, kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar vragen stellen. Docenten kunnen bijvoorbeeld vragen met wie ze een dag mee kunnen lopen in de wijk en vervolgens zie je dat de wijkverpleegkundige dan een dag mee komt lopen in het onderwijs. Docenten kunnen op WijkLink actuele casussen ophalen die ze in hun lessen kunnen gebruiken.

Op WijkLink vertellen wijkverpleegkundigen en verzorgenden IG waar ze in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen en vragen vervolgens naar ervaringen van collega’s. Op die manier wordt er kennis uitgewisseld over de muren van de eigen organisatie heen. Enkele voorbeelden zijn ervaringen met medicatieverstrekking, scoreschalen binnen Omaha en deskundigheidsbevordering.

Studenten zien wat er speelt in de praktijk en ze kunnen hulp zoeken bij hun producttoetsen of op zoek gaan naar onderzoeksvragen. Daarnaast spelen tweedejaars studenten verpleegkunde van Saxion de serious game Carion op WijkLink, waar ze twintig weken lang tien virtuele cliënten onder hun hoede krijgen. Het uiteindelijke doel: het beste wijkteam van Saxion worden door zoveel mogelijk punten – zogenaamde Carions – te verzamelen. Op WijkLink is ook het lectoraat actief om te kijken welke vragen er leven in de praktijk en om de resultaten van onderzoek te verspreiden.

Het plan is om WijkLink ook toegankelijk te maken voor zorgketens en andere belanghebbenden in de wijkzorg, om interprofessionele samenwerking in de wijk te versterken.

Resultaten

In maart 2016 is het digitale platform gelanceerd en inmiddels telt het platform ruim duizend leden. De deelnemers weten het platform steeds meer te vinden om hun vragen te stellen, antwoorden te krijgen en hun ervaringen te delen. Bij de evaluatie in juli 2016 gaven de gebruikers al aan dat ze het gevoel hadden dat de afstand tot de school kleiner was geworden. Wij denken dat een deel van de kracht van WijkLink zit in het regionale karakter van het platform. Het concept is zeker toepasbaar in andere regio’s. Er is al interesse van andere hogescholen om te kijken hoe zij bij dit project kunnen aansluiten. De aanpak is duurzaam omdat de deelnemende instellingen bereid zijn een bijdrage te leveren aan leernetwerk met een financiële vergoeding en door het leveren van een ambassadeur die in de eigen instelling kan zorgdragen voor de verspreiding van informatie over de visie en het gebruik van WijkLink.

Onderwijsaanbod

Naast het digitale platform zijn er jaarlijks twee inhoudelijke themabijeenkomsten waar de deelnemers aan het leernetwerk elkaar fysiek kunnen ontmoeten.

Wat levert het op?
  • Met kennisuitwisseling, het delen van ervaringen en het stellen van vragen aan collega’s binnen de regio, zorgt dit leernetwerk voor meer professionaliteit op alle fronten.
  • Kennisdeling maakt de ontwikkeling van meer en betere kennis en vaardigheden mogelijk.
  • Het samen leren en elkaar informeren zorgt ervoor dat (toekomstige) medewerkers in hun kracht gezet worden.
  • De lage drempel om met elkaar in contact te komen, creëert een samenwerkingsverband en een netwerk waarin leren van elkaar – nu en in de toekomst – centraal staat.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen