Koploper

Wijkleerbedrijf Venray

Thema's

Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Geestelijke gezondheidszorg Onderwijs

In het WijkLeerbedrijf Venray werken professionals en studenten samen aan nieuwe ondersteuningsarrangementen voor ouderen en cliënten in de GGZ.

WijkLeerbedrijf Venray is in februari 2016 van start gegaan. Het project is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) burgers én nieuwe informele ondersteuningsarrangementen in de buurt. Bijzonder aan WijkLeerbedrijf Venray is de nauwe samenwerking met de GGZ. De informele zorg wordt niet alleen aan ouderen geboden, maar ook aan gehandicapten of mensen die psychische hulp vanuit een GGZ-instelling ontvangen. De GGZ-professional signaleert behoeften die niet regulier worden ondersteund, zoals wekelijkse boodschappen doen of schoonmaken. Mbo-studenten van het ROC Gilde Opleidingen zetten zich in voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen. Het gaat dan om hulp en ondersteuning waarvoor geen indicatie vanuit de Wmo of zorgverzekering is. De opleiding is op maat gemaakt en het theoretische deel van de opleiding wordt zoveel mogelijk verbonden aan de praktijk.

WijkLeerbedrijf Venray is een samenwerking tussen een onderwijsaanbieder, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente en versterkt de wijkkracht.

Resultaten

Wijkgerichte stages sluiten beter aan op de toekomstige beroepen in zorg en welzijn en passen zeer goed bij de veranderingen in de zorg en de transitie in het sociale domein. Het WijkLeerbedrijf Venray heeft de volgende resultaten behaald:
Het WijkLeerbedrijf heeft een ondersteunende rol bij het ontlasten van mantelzorgers. Het WijkLeerbedrijf biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een springplank naar betaald en zinvol werk. Mbo-studenten die dreigen uit te vallen, wordt een stageplaats in een veilige en vertrouwde omgeving aangeboden. Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen in het WijkLeerbedrijf de kans om een dagritme op te doen en aan competenties en werknemersvaardigheden te werken. Deelnemers van niet-Nederlandse afkomst verbeteren hun vaardigheid in de Nederlandse taal, doordat ze veel in contact met de klanten komen.

Onderwijsaanbod

Onderwijs wordt in de praktijk, in de wijk, verzorgd. Het betreft de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Er zijn structureel één docent (vanuit het onderwijs) en twee coördinatoren (vanuit het werkveld) betrokken, waardoor de studenten in een veilige omgeving en op verantwoorde wijze hun competenties kunnen ontwikkelen en hun hele opleiding in de wijk kunnen volgen.

Door het grote netwerk worden er veel gastcolleges gegeven, waarbij studenten een breed beeld krijgen van zorg en welzijn.

Wat levert het op?

  • De samenwerking tussen studenten en professionals zorgt voor een lerende omgeving, een leven lang.
  • Hierdoor worden aspirant én huidige professionals in hun kracht gezet, wat resulteert in kwalitatieve goede zorg voor de hulpvrager.
  • De wijkgerichte stages sluiten aan bij toekomstige beroepen, waardoor de studenten een beter beeld krijgen van wat zorg en welzijn inhoudt.
  • Bovendien weten studenten wat er daadwerkelijk in de wijk speelt; dit creëert meer interesse in het werkveld waardoor de tekorten op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn kunnen worden opgelost.
  • In het eerste jaar leveren de studenten al informele zorg waarbij de toepassing van zorgtechnologie nadrukkelijk aan bod komt.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Bijeenkomst actieleervouchers

Begin dit jaar stelde het Actie Leer Netwerk 10 actieleervouchers beschikbaar om samenwerkingsverbanden te ondersteunen om met behulp van een facilitator oplossingen te ontdekken voor het personeelstekort in zorg en we...

Lees meer
Koploper
Praktijkgestuurd Leren Groningen

Hoe maak je leren en werken in de gehandicaptenzorg weer aantrekkelijk? Hoe sluit je zo goed mogelijk aan bij de veranderende zorgsector? Dit Koploperinitiatief laat zien dat leren op maat in gepersonaliseerde, praktijkg...

Lees meer
Nieuws
10 actieleervouchers toegekend aan samenwerkingsprojecten in zorg en welzijn  

Begin dit jaar stelde het Actie Leer Netwerk 10 actieleervouchers beschikbaar om samenwerkingsverbanden te ondersteunen om met behulp van een facilitator oplossingen te ontdekken voor het personeelstekort in zorg en welz...

Lees meer