Koploper
06-2017

Wijkleerbedrijf Venray

Thema's

Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Geestelijke gezondheidszorg Onderwijs

In het WijkLeerbedrijf Venray werken professionals en studenten samen aan nieuwe ondersteuningsarrangementen voor ouderen en cliënten in de GGZ.

WijkLeerbedrijf Venray is in februari 2016 van start gegaan. Het project is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) burgers én nieuwe informele ondersteuningsarrangementen in de buurt. Bijzonder aan WijkLeerbedrijf Venray is de nauwe samenwerking met de GGZ. De informele zorg wordt niet alleen aan ouderen geboden, maar ook aan gehandicapten of mensen die psychische hulp vanuit een GGZ-instelling ontvangen. De GGZ-professional signaleert behoeften die niet regulier worden ondersteund, zoals wekelijkse boodschappen doen of schoonmaken. Uitkeringsgerechtigden vanuit de gemeente Venray en vanuit het UWV Werkbedrijf én mbo-studenten én van het ROC Gilde Opleidingen zetten zich in voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen. Het gaat dan om hulp en ondersteuning waarvoor geen indicatie vanuit de Wmo of zorgverzekering is. De opleiding is op maat gemaakt en het theoretische deel van de opleiding wordt zoveel mogelijk verbonden aan de praktijk.

WijkLeerbedrijf Venray is een samenwerking tussen een onderwijsaanbieder, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente en versterkt de wijkkracht.

Resultaten

Wijkgerichte stages sluiten beter aan op de toekomstige beroepen in zorg en welzijn en passen zeer goed bij de veranderingen in de zorg en de transitie in het sociale domein. Het WijkLeerbedrijf Venray heeft de volgende resultaten behaald:
Het WijkLeerbedrijf heeft een ondersteunende rol bij het ontlasten van mantelzorgers. Het WijkLeerbedrijf biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een springplank naar betaald en zinvol werk. Mbo-studenten die dreigen uit te vallen, wordt een stageplaats in een veilige en vertrouwde omgeving aangeboden. Deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen in het WijkLeerbedrijf de kans om een dagritme op te doen en aan competenties en werknemersvaardigheden te werken. Deelnemers van niet-Nederlandse afkomst verbeteren hun vaardigheid in de Nederlandse taal, doordat ze veel in contact met de klanten komen.

In de periode tussen 2016 – 2021 hebben via WijkLeerbedrijf Venray 50 deelnemers hun diploma gehaald (zijnde 80 %) en zijn van deze 50 deelnemers 37 deelnemers doorgestroomd naar een baan of een vervolgopleiding in de zorg. Er zijn door deelnemers in deze periode 43.500 uren informele ondersteuning in de wijk geboden. Het totale maatschappelijke rendement bedraagt over deze periode € 975.000,-

Onderwijsaanbod

Onderwijs wordt in de praktijk, in de wijk, verzorgd. Het betreft de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Het betreft de opleiding assistent dienstverlening en zorg (entree-opleiding) of de opleiding Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2). Er zijn structureel docenten (vanuit het onderwijs) en twee coördinatoren (vanuit het werkveld) betrokken, waardoor de studenten in een veilige omgeving en op verantwoorde wijze hun competenties kunnen ontwikkelen en hun hele opleiding in de wijk kunnen volgen.

Door het grote netwerk worden er veel gastcolleges gegeven, waarbij deelnemers een breed beeld krijgen van zorg en welzijn. Het ROC biedt wekelijks extra taalondersteuning voor die deelnemers die daar behoefte aan hebben.

Wat levert het op?

  • De samenwerking tussen deelnemers en professionals zorgt voor een lerende omgeving, een leven lang.
  • Deelnemers volgen een traject op maat, waardoor ze kunnen versneld hun kwalificatie kunnen behalen of hun opleiding kunnen afronden binnen een baan in de zorg.
  • Hierdoor worden aspirant én huidige professionals in hun kracht gezet, wat resulteert in kwalitatieve goede zorg voor de hulpvrager.
  • De wijkgerichte stages sluiten aan bij toekomstige beroepen, waardoor de deelnemers een beter beeld krijgen van wat zorg en welzijn inhoudt.
  • Bovendien weten deelnemers wat er daadwerkelijk in de wijk speelt; dit creëert meer interesse in het werkveld waardoor de tekorten op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn kunnen worden opgelost.
  • In het eerste jaar leveren de deelnemers al informele zorg waarbij de toepassing van zorgtechnologie nadrukkelijk aan bod komt.
  • Deelnemers worden ingezet bij klanten in de wijk, waardoor deze inwoners zich meer gezien en ondersteund voelen in het participeren in de wijk en wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van eenzaamheid in de wijk.

De Actieleer TV 1 op 1 kijken of luisteren?

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer