Koploper
12-2015

WijkLeerbedrijf Amsterdam Nieuw-West

Thema's

Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Onderwijs Ouderenzorg Thuiszorg

WijkLeerbedrijf Amsterdam Nieuw-West verlicht eenzaamheid van ouderen in hun eigen woonomgeving en doet dit naar aanleiding van een vraag van stadsdeel Nieuw-West. Wijkbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn een andere doelgroep van het WijkLeerbedrijf. Zij zijn eenzaam omdat ze onvoldoende kunnen participeren in de maatschappij.

De wijkbewoners volgen als deelnemer in het WijkLeerbedrijf een mbo-opleiding niveau 2 en worden na het behalen van hun diploma toegeleid naar werk en/of een mbo-opleiding niveau 3. Oudere eenzame wijkbewoners krijgen de mogelijkheid om vanuit hun eigen woonomgeving iets terug te doen voor de hulp die zij krijgen. Zo zetten zij zich in als vrijwilliger voor de deelnemers in hun eigen omgeving. Jongere eenzame wijkbewoners kunnen in hun eigen wijk een opleiding volgen en kwetsbare wijkbewoners helpen.

Beide groepen, uit dezelfde wijk, worden met elkaar in contact gebracht en helpen elkaar. Dit draagt bij aan de sociale cohesie van de wijk.

Resultaten
  1. De sociale cohesie van de wijk wordt versterkt door oudere eenzame wijkbewoners in te zetten als vrijwilliger en door jongere eenzame wijkbewoners in hun eigen wijk een opleiding te laten volgen en kwetsbare wijkbewoners te helpen.
  2. Van andere WijkLeerbedrijven weten we dat eenzaamheid nauw samenhangt met niet (kunnen) participeren. De eerste evaluaties laten zien dat het gevoel van eigenwaarde van wijkbewoners toeneemt als ze steun geven aan deelnemers en op deze manier weer participeren. Voor de deelnemers werkt dit hetzelfde: ook zij kunnen weer participeren, krijgen een kans om verder te komen en helpen ook nog eens de bewoners in hun eigen wijk.
Onderwijsaanbod

Er wordt een methode ‘Eenzaamheidsbestrijding’ ontwikkeld. De basis van de methode is de praktische hulp van het WijkLeerbedrijf die het makkelijker maakt om ‘achter de voordeur’ bij eenzame ouderen te komen. De methodiek is de volgende:

  • De student is opgeleid om eenzaamheid te herkennen en deze door te geven aan de coördinator van het WijkLeerbedrijf.
  • De oudere wordt gevraagd om, zo mogelijk, een kleine wederdienst te leveren voor de ontvangen informele hulp. Deze wederdienst is in eerste instantie gericht op de student die informele hulp komt bieden. Voorbeelden zijn: oefenen met de Nederlandse taal, uitleggen van Nederlandse gewoonten, samen huiswerkopdrachten maken of leren fietsen.
  • De coördinator van het WijkLeerbedrijf bespreekt met de oudere de wensen en mogelijkheden om activiteiten buiten de deur te ondernemen en kijkt samen naar het aanbod in de wijk.
  • De oudere gaat naar deze activiteiten toe, onder begeleiding van de vaste student.
Wat levert het op?

Zowel de eenzame oudere als de eenzame jongere wijkbewoner worden beide uit hun isolement gehaald. Binnen het leertraject wordt naar de mogelijkheden en de kwaliteiten van het individu gekeken, waardoor de eigenwaarde van zowel de student als de oudere toeneemt. De input vanaf de werkvloer vormt de basis voor het onderwijsaanbod, de ervaringen en eigen inbreng van de student zorgt voor groei en ontwikkeling van de methode. Doordat er wijkgericht gewerkt wordt, verspreidt deze aanpak zich in de omgeving als een inktvlek met (hopelijk) als gevolg meer aanmeldingen van potentiële zorgmedewerkers. Participeren in een veilig lerende omgeving levert tevreden medewerkers op.

 

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer