Koploper
11-2017

Vakschool Zorgwacht

Thema's

Leven lang ontwikkelen Meer uren werken Werken naar talent

Branches

Ouderenzorg Thuiszorg

Vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt volgen de opleiding Helpende Zorg & Welzijn. Hierdoor komen zij terug in de samenleving en wordt tegelijkertijd het regionale personeelstekort in de zorg verkleind.

Binnen de gemeente Utrecht volgen leerlingen uit verschillende doelgroepen de opleiding Helpende Zorg en Welzijn op mbo niveau 2 in een éénjarige BBL:

 • Vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijstandsgerechtigden)
 • Langdurig werklozen welke moeilijk bemiddelbaar zijn voor hun oorspronkelijke vakgebied
 • 50-plussers met weinig zicht op een baan
 • Vrouwen die werken als medewerker huishoudelijke zorg bij een Wmo-aanbieder en gemotiveerd zijn om geschoold te worden
 • Wajong Gerechtigden

Voor de toegewijde toekomstige zorgmedewerker gaat vakschool Zorgwacht op zoek naar een werkgever, dit kan een Wmo- en/of zorgaanbieder zijn in de gemeente Utrecht. De leerling krijgt na een succesvolle stageperiode van drie maanden bij de werkgever een arbeidscontract aangeboden van minimaal 15 uur.

Resultaten
 • Door afstemming van de theorie en het curriculum van de opleiding met de dagelijkse praktijk, is een aanzienlijke verbetering van de aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt tot stand gekomen. Het totale proces van werving en selectie tot diplomering wordt jaarlijks gezamenlijk geëvalueerd en bijgesteld tussen de verschillende partijen in het samenwerkingsinitiatief.
 • Met de integrale aanpak van praktijk en theorie en de individuele begeleiding, waarbij de praktijk van de zorgmedewerker voorop staat, levert Vakschool Zorgwacht zorgmedewerkers af met een warm hart voor de zorg.
 • Het succes van Vakschool Zorgwacht zit voor een groot deel in het op de juiste toon interesseren, aanspreken en uitdagen van deze doelgroep(en).
 • Het slagingspercentage van de leerlingen die de opleiding volgen, ligt op ruim zeventig procent. Een ongekend hoog percentage wat voor een groot deel veroorzaakt wordt door het gemotiveerd houden van de leerlingen.
 • Mensen met een uitzichtloze situatie (bijvoorbeeld dakloos) wordt daadwerkelijk een kans aangeboden om de opleiding te volgen die ook echt tot een baan in de zorg leidt.
Onderwijsaanbod
 • De leerlingen van de Vakschool Zorgwacht gaan één dag per week naar school en werken minimaal 15 uur per week in de huishoudelijke zorg en persoonlijke verzorging bij de cliënten.
 • De leerling wordt tijdens het opleidingsjaar begeleid door een Coach-Praktijkopleider van Vakschool Zorgwacht.
 • Examinering en diplomering faciliteert ROC Midden-Nederland. Na het examen met goed gevolg te hebben afgesloten krijgt de leerling de mogelijkheid door te stromen naar een Helpende Zorg en Welzijn niveau 2+ of de mbo-opleiding verzorgende IG niveau 3.
 • Iedere leerling krijgt een individueel op maat gesneden ondersteuningstraject aangeboden zodat de leerling maximaal gefaciliteerd wordt om het diploma te behalen.
 • Leerlingen van Vakschool Zorgwacht ontmoeten Thuiszorgmedewerkers en Wijkverpleegkundigen waarmee ze kunnen sparren en hun ervaringen kunnen uitwisselen. Deze begeleiding zorgt ervoor dat leerlingen zorgprofessionals worden met een warm hart voor de zorg.
Wat levert het op?

Door specifiek vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren om binnen de zorg- en welzijnssector werkzaam te zijn, wordt er potentieel aangeboord. Door deze kwetsbare groepen in te schakelen in het arbeidsproces, geeft de sector ook invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Doordat er vanuit de praktijk geleerd wordt en er individuele begeleiding is, groeien deze toekomstige professionals. Het slagingspercentage van zeventig procent zegt genoeg. De vrouwen worden uit hun isolement gehaald en in hun kracht gezet waardoor de eigenwaarde toeneemt. Resultaat hiervan is een groep toegewijde medewerkers mét zelfvertrouwen. Jobcarving kan ook van toepassing zijn. Hier profiteren zowel de vrouwen als hun toekomstige werkgever van. Het draagt namelijk bij aan een hogere efficiëntie en een duurzame bedrijfsvoering.

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Stichting Zorgwacht

Onderwijsaanbieder
ROC Midden Nederland

Overheid
Gemeente Utrecht

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Vernieuwend Werken in de Zorg: Vernieuwen en leren

Verbeterideeën afkomstig van de werkvloer in goede banen begeleiden en in praktijk brengen: dat is wat het initiatief Vernieuwend Werken in de Zorg probeert te doen. Lees hier meer over dit Koploper-initiatief.

Lees meer
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer