Koploper
05-2019

Tinten Academie

Thema's

Beperken uitstroom Leven lang ontwikkelen

Branches

Eerstelijnszorg Onderwijs Sociaal werk

De Tinten Academie ontwikkelt samen met diverse ketenpartners en hogescholen trainingen voor medewerkers van Tinten, haar werkmaatschappijen en collega-instellingen.

Er verandert veel in de werkwijze voor professionals in welzijn. Door de decentralisaties is een nieuwe werkelijkheid ontstaan waarop professionals in het sociale werkveld moeten worden voorbereid. Men heeft in zijn of haar werkzaamheden te maken met nieuwe doelgroepen en ook in de samenwerking met andere partijen wordt meer verwacht. Om in te kunnen spelen op deze veranderingen, is Tinten in samenwerking met ketenpartners en hogescholen trainingen gaan ontwikkelen onder de naam De Tinten Academie https://www.tintenacademie.nl/. Deze trainingen stelt de sociaal werker in staat om met kennis en vaardigheden zijn of haar taak het beste uit te voeren. Bij elke training die wordt ontwikkeld, worden uitvoerend professionals betrokken zodat de juiste aansluiting wordt gevonden. Naast medewerkers van Tinten kunnen ook collega-instellingen deelnemen aan de trainingen.

Resultaten

Het scholingsprogramma “The Big Five’ is, als antwoord op de transities, in 2014/2015 ontwikkeld in samenwerking met NJI, Lentis, GGZ-Drenthe, MEE-Drenthe, REIK en Hanzehogeschool Groningen. De vijf basis- en verdiepingstrainingen zijn gericht op Jeugd, LVB (licht verstandelijk beperkt), GGZ, Participatie en Ouderen.

In 2015/2016 is de veiligheid van de professional een belangrijk thema geweest. “Hoe zorg ik, nu er meer outreachend gewerkt wordt, dat ik (als onderdeel van mijn team) veilig werk?”. Ook op het thema Veiligheid is daarom een training ontwikkeld, bestaande uit een drietal sessies waarbij in dialoog gewerkt wordt naar een plan van aanpak per team rondom het thema veiligheid. Bij het vormgeven van dit programma heeft de Politieacademie een grote rol gespeeld.

Sinds 2016 ontwikkelt de Tinten Academie ook de module ‘Sterk in de Keten’. Hierin komen drie onderwerpen aan bod:

  • Samenwerking met huisartsen,
  • Samenwerking met de wijkverpleging,
  • Samenwerking met jeugdzorg.

De module ‘Samenwerking met huisartsen’ wordt als eerste ontwikkeld. We werken hierin samen met Progez en drie huisartsen uit de regio. Er wordt een e-learningmodule ontwikkeld, waarin de huisartsen worden geïnterviewd en hun praktijk laten zien. Centraal staat het reilen en zeilen in de huisartsenpraktijk, zodat professionals in het sociale domein een duidelijk beeld krijgen. Naast de e-learning vindt er ook een werkcollege plaats, waarin huisarts en sociaal werkers casuïstiek bespreken met als uiteindelijk doel de samenwerking te verbeteren.

Onderwijsaanbod

Het aanbod van de Tinten Academie komt voort uit de vragen van de welzijnsorganisaties horend bij Tinten Welzijnsgroep. Onze trainingen worden, afhankelijk van het onderwerp en vraag van de professional, aangeboden via e-learning, blended learning of klassikaal. Bij elke vraag en elk thema wordt bekeken welke ketenpartners en (hoge)school we kunnen betrekken om de inhoudelijke kwaliteit te garanderen.

Learnings
  • De trainingen zijn gericht op medewerkers om hen te behouden voor de zorg.
  • De trainingen helpen medewerkers om zich als professional staande te houden in de nieuwe werkelijkheid van het sociale werkveld.
  • Kennis van nieuwe doelgroepen en samenwerking met andere partijen is een pré voor deze professionals.
  • Samenwerken met andere hulpverleners zoals huisartsen, wijkverpleging en jeugdzorg maakt het werk interessanter en zet de medewerkers vol in de kracht van hun eigen kunnen.
  • Het resultaat is tevreden (professionele) medewerkers die met plezier hun werk uitvoeren.

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Lentis GGZ Drenthe Proscoop REIK MEE Drenthe

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer