Koploper

Sofies Leerreis, keuzedelen Zorg en Technologie in het mbo

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs

Sofies Leerreis is de titel van de keuzedelen Zorg en Technologie (niveau 3) en Zorginnovaties & Technologie (niveau 4) die voor mbo-studenten zijn ontwikkeld.

De combinatie van zorg en technologie wordt steeds meer ingezet in onze samenleving. Een samenleving waarin mensen met een zorgvraag langer in hun eigen omgeving blijven wonen en worden behandeld. Toekomstige zorgprofessionals kunnen niet vroeg genoeg bekend raken met deze combinatie. Sofies Leerreis is de titel van de keuzedelen Zorg en Technologie (niveau 3) en Zorginnovaties & Technologie (niveau 4) voor studenten verpleegkunde, verzorgende IG en maatschappelijke zorg in het mbo. Het programma is ook uitermate bruikbaar voor bij- en nascholing in bestaande interne opleidingsprogramma’s bij zorg- en welzijnsorganisaties.

De keuzedelen zijn een prachtig resultaat van een samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, enkele start-ups en vier onderwijsinstellingen: het Hoornbeeck College, MBO Amersfoort, MBO Utrecht en het ROC MN. De partijen hebben twee jaar aan de keuzedelen gewerkt. Dat vier onderwijsinstellingen samen lesmateriaal ontwikkelen, is uniek. Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact, complimenteerde de vier ROC’s. Terpstra: “De tijd van binnen de eigen instelling denken is voorbij. Deze vier ROC’s hebben aangetoond dat samenwerken veel meer oplevert”. Terpstra noemde de samenwerking een parel, temeer omdat alle ontwikkelde materialen gratis beschikbaar wordt gesteld.

Resultaten

Na het volgen van de keuzedelen Zorg en Technologie en Zorginnovaties & Technologie hebben studenten verpleegkunde, verzorgende IG en maatschappelijke zorg hun professionele handelingsrepertoire uitgebreid en kunnen zij de juiste vaardigheden toepassen.

Onderwijsaanbod

Sofie, een beginnend student, neemt de studenten op haar website www.sofiesleerreis.nl mee langs de acht thema’s van de keuzedelen ‘Zorginnovaties en technologie’ en ‘Zorg en technologie’. Zij is de verbindende schakel en introduceert elk thema in een filmpje waarvan de opnames zijn opgenomen in de zorg- en welzijnslocaties in de regio Utrecht. Naast deze filmpjes maken weblectures, intervisies en reflectievlogs onderdeel uit van dit innovatieve onderwijsprogramma.

Wat is reflectievloggen? Aan www.sofiesleerreis.nl is de site gekoppeld met alle informatie over reflectie vloggen, de nieuwe vorm van reflecteren in het onderwijs.

Sofies Leerreis is een volledig en regulier onderwijsprogramma voor het mbo en bestaat uit de website www.sofiesleerreis.nl, de themamap, de docentenhandleiding, de beoordelingsportfolio (examen niveau 3), de beoordelingsportfolio (examen niveau 4) en een workshop om aan de slag te kunnen met de keuzedelen.

Wilt u meer informatie over Sofies Leerreis? Neem dan contact op met Utrechtzorg: Tel. 030-6340808 of mail naar secretariaat@utrechtzorg.net o.v.v Sofiesleerreis.

Wat levert het op?
  • Onze samenleving waarin mensen met een zorgvraag langer in hun eigen omgeving blijven wonen, vraagt om een ander profiel van de zorg- en welzijnsprofessional. Bovendien moeten er meer zorg-professionals komen die met zorginnovatie en technologieën weten om te gaan.
  • Met Sofies Leerreis worden aspirant professionals enthousiast gemaakt om in de zorg- en welzijnssector te werken.
  • Door buiten de eigen instelling te denken, krijgen de professionals breder inzicht. Dit resulteert in enthousiasme om de juiste (geleerde) vaardigheden in te zetten. Behoud van de sector en nieuwe aanwas van professionals is het resultaat.

Partners

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Actie Leer Netwerk schept Ruimte in de Regels

Ga aan de slag met knelpunten in wet- en regelgeving die arbeidsmarktvernieuwing en de aansluiting met het onderwijs in zorg en welzijn in de weg staan. Zo luidt één van de opdrachten van het Actie Leer Netwerk. Versch...

Lees meer
Nieuws
Rapportage Mobiliteitscoöperaties

Organisaties in zorg en welzijn werken steeds meer samen om oplossingen te bieden voor de arbeidsmarkt. Om inzicht te krijgen welke samenwerkingsvormen er zijn en hiervan te leren heeft Berenschot een inventariserend ond...

Lees meer
Actieleren
Uitgangspunten actieleren

Actieleren is het gezamenlijk en gestructureerd zoeken naar oplossingen voor urgente problemen door middel van goed geïnformeerd experimenteren. Deze uitgangspunten helpen je om daar vorm aan te geven!

Lees meer