Koploper
07-2018

Smart Health

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Ambulancezorg Geestelijke gezondheidszorg Jeugdzorg Onderwijs Ouderenzorg

Siza en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontwikkelen de opleiding Smart Health, die medewerkers klaarstoomt voor ontwikkelingen in zorg en technologie. Hiermee worden zorgprofessionals opgeleid die weten hoe ze technologie kunnen implementeren.

Siza en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bundelen hun expertise en krachten vanuit hun samenwerking in Academy het Dorp om samen de opleiding Smart Health te ontwikkelen.

In de Academy Het Dorp kijken bedrijven, kennisinstellingen en zorgprofessionals op een vernieuwende manier naar de zorg. Samen met mensen met een beperking bedenken en testen zij slimme oplossingen en innovaties die het leven van mensen met een beperking gemakkelijker en zelfstandiger maken. De inzet van technologie is hierbij onmisbaar.

Op basis van een onderzoek (Samenvatting inventarisatie van de opleidingsbehoefte bij Siza, Juni 2016) door lector Marian Adriaansen (innovatie in de care) binnen zorgorganisatie Siza is de ontwikkelgroep gestart met het vormgeven van de modules van de opleiding. De ontwikkelgroep bestaat uit professionals van zowel de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als Siza. Binnen de ontwikkelgroep is een breed palet aan methoden en interventies gebruikt om deze modules, vorm te geven. Denk aan; Storytelling, VisueelTeamwork, scrum/agile en LEAN.
Investeren in vertrouwen en elkaars kwaliteiten leren kennen was hierbij de basis. Om de gezamenlijke ambitie echt te ‘voelen’, is er een dag meegedraaid in de zorg door de professionals van de ontwikkelgroep.

De verwachting is om de Smart Health opleiding onderdeel te maken van het bekostigde reguliere deeltijdonderwijs, waarmee het voor professionals werkzaam in de Zorg en Welzijn per februari 2019 beschikbaar komt.

Resultaten

Nadat de eerste module is ontwikkeld is er een groep van 20 studenten gestart. Deze studenten zijn allen werknemer bij Siza in verschillende functies, achtergrond en opleidingsniveau. (MBO 3, 4, HBO, WO). Op dit moment, juni 2018, volgen zij module 3 en wordt module 4 ontwikkeld. Smart Health als onderdeel van het deeltijd onderwijs van de HAN zorgt ervoor dat deze duurzaam en beschikbaar wordt voor professionals in heel Nederland.

De gekozen co-creatie aanpak leidend tot de SmartHealth opleiding is er een die uitgaat van een Community of Learning (CoL). Zowel in de ontwikkelgroep als in de studentengroep is het gebruiken van elkaars talenten op basis van vertrouwen het uitgangspunt. Dit element is breder dan alleen de opleiding, zelfs merkbaar in beide organisaties. “Hoe is het jullie gelukt om na 2 jaar nog steeds energie in dit project te houden?” Concreet betekent dit dat de student een andere wijze van denken en benaderen van vraagstukken rondom technologie in zorg heeft ontwikkeld en kan toepassen.

Onderwijsaanbod

Het opleidingstraject Smart Health bestaat uit 4 modules die apart van elkaar te volgen zijn van een half jaar. Studenten volgen een halve dag in de week onderwijs. Het onderwijs is gesitueerd binnen de zorgorganisatie. Alle casussen komen direct uit de zorgpraktijk en de doelgroep heeft direct profijt van de output van de student. Door de opleiding wordt jaarlijks voorzien in vraag naar zorgprofessionals geschoold in technologie in de zorg voor een specifieke doelgroep met een specifieke vraag. Het onderwijs wordt blended ingericht en bestaat uit de combinatie van kwalitatief hoogwaardige contacttijd, werkplekleren en online leren. De opleiding is opgebouwd uit de volgende modules die flexibel te volgen zijn.

  • Module 1: De professional in de veranderende zorg Na deze module weet je wat eigenaarschap betekent voor jouw rol als professional en als lid van het team.
  • Module 2: Zelfmanagement & Technologie Na deze module kun je de verbinding maken tussen de vraag van de deelnemer en de mogelijkheden vanuit de technologie.
  • Module 3: Technologie in de praktijk Na deze module kun je de technologische toepassingen implementeren in het zorg proces.
  • Module 4: Ethiek en Techniek Na deze module kun je met een ethische bril naar de toepassingen van de techniek kijken. Op dit moment wordt de opleiding intern bij Siza aangeboden. Na accreditatie is de opleiding als Ad in heel Nederland beschikbaar.

Impact op de werkvloer

Medewerkers klaarstomen voor ontwikkelingen in zorg en technologie is een vernieuwde manier om naar de zorg te kijken. De inzet van technologie helpt mensen/hulpvragers zo lang mogelijk de eigen regie te houden. Alle casussen komen direct uit de zorgpraktijk en de doelgroep heeft direct profijt van de output van de student. De opleiding voorziet jaarlijks in de vraag naar zorgprofessionals, die geschoold zijn in technologie in de zorg voor een specifieke doelgroep met een specifieke vraag. Dit zorgt voor een verschuiving in de werkzaamheden, de zorgprofessional is niet meer bezig met ‘zorg voor’ maar ‘zorgen dat’. Het resultaat is dat zowel nieuwe als zittende medewerkers voor het brede veld van zorg en welzijn klaar zijn voor de toekomst.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Vernieuwend Werken in de Zorg: Vernieuwen en leren

Verbeterideeën afkomstig van de werkvloer in goede banen begeleiden en in praktijk brengen: dat is wat het initiatief Vernieuwend Werken in de Zorg probeert te doen. Lees hier meer over dit Koploper-initiatief.

Lees meer
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer