Koploper
06-2018

Silicon Venturing Rotterdam

Thema's

Arbeidsinnovatie Gezond werken

Branches

Ambulancezorg Eerstelijnszorg
Hoe is het nu met..

December 2020 verscheen het artikel ‘Hoe is het nu met Silicon Venturing Rotterdam’. Deze Koploper is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een succesvolle minor opleiding.
Lees het hele artikel hier.

Sinds 2014 werken Hogeschool Rotterdam en het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht samen. Studenten krijgen de opdracht op zoek te gaan naar problemen binnen het ziekenhuis en te komen tot voor implementatie geschikte prototypes.

Sinds 2014 werken Hogeschool Rotterdam en het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht samen bij de uitvoering van een minor+. Leerdoelen voor de studenten zijn het ontwikkelen van kennis over innovatieprocessen, maar vooral het ontwikkelen van de competenties voor innoverend handelen van de Hogeschool Rotterdam centraal: vernieuwingsgericht, vraaggericht, samenwerken, kenniscreatie en interactief lerend vermogen. De betreffende competenties komen grotendeels overeen met de 21st century skills. Voor het ziekenhuis is de doelstelling een innovatiecultuur te bevorderen, door disciplines bij elkaar te brengen, nieuwe inzichten binnen te brengen en vanuit nieuwe technologische concepten problemen aan te pakken. Het werken met studenten beschouwt het ziekenhuis als essentieel, omdat jonge mensen sneller bestaande routines ter discussie kunnen stellen en vanuit nieuwe perspectieven kunnen kijken naar de problematiek van vandaag de dag.

Silicon Venturing Rotterdam werkt actief samen met de gemeente Dordrecht en de Duurzaamheidsfabriek van ROC Da Vinci. De gemeente Dordrecht is op een aantal manieren betrokken bij Silicon Venturing Rotterdam:

  • Middels innovatiesubsidies ondersteunt de gemeente onze innovatietrajecten
  • Structureel overleg met directie van Smart City Dordrecht en Raad van Bestuur Albert Schweitzer Ziekenhuis in het kader van borging activiteiten
  • Vanuit de gemeente is de directeur van de Duurzaamheidsfabriek structureel in overleg met Silicon Venturing Rotterdam.

Resultaten

De minor+ blijkt al in de experimentfase van meerwaarde te zijn in de ogen van zowel de uitvoerende afdeling binnen de hogeschool, de participerende docenten, als die van het ziekenhuis als in de ogen van deelnemende studenten.

In 2016 heeft het ASZ de tweede prijs gewonnen voor het gebruik van Virtual Reality bij het aanprikken van een shunt. Het idee en onderzoek daarvoor is afkomstig van de studenten van Silicon Venturing Rotterdam. Lees het verhaal.

Op 1 december 2016 won een team van studenten van Silicon Venturing Rotterdam tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen de eerste prijs en een geldbedrag van ruim 4000 euro met Hearo Software Solutions. Het idee is gebaseerd op het feit dat uit onderzoek blijkt, dat patiënten zich bij thuiskomst meer dan de helft van de informatie die tijdens het consult is overgedragen niet meer herinneren. De oplossing van Hearo is een opname van het gesprek met de arts waarvan een samenvatting wordt gemaakt die de door de arts is goedgekeurd en aan de patiënt wordt meegegeven. Lees meer.

Sinds mei 2018 loopt er een pilot met een zorgrobot in het ASZ. De studenten die dit bedacht hebben hadden als doel onnodige bewegingen van verpleegkundigen zoveel mogelijk te beperken. Zij lieten zich inspireren door de autonome robots die op de Maasvlakte hun werk doen. Klik hier voor de link.

Inmiddels is er een afspraak eind juni 2018 ingepland met een delegatie van de opleiding Verpleegkunde van Hanzehogeschool Groningen om de werkwijze van SVR te gaan gebruiken voor een samenwerking van Hanzehogeschool met het Martiniziekenhuis,

Silicon Venturing Rotterdam zoekt de verbinding met andere ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond om innovatief onderwijs samen in ziekenhuizen verder vorm te geven.

Onderwijsaanbod

Bij de minor+ Silicon Venturing Rotterdam (SVR) richten studenten een student innovation company op (SIC) naast het ziekenhuis. Deze venture wordt gecoacht door docenten van de hogeschool, in nauw overleg met een contactpersoon van het ziekenhuis. De minor+ biedt de studenten alle ruimte om zich te ontwikkelen door de ´vrije´ en uitdagende opzet. Er is sprake van een vierdaagse werkweek, een werkplek in het ziekenhuis, geen van tevoren geformuleerde opdracht of probleem, een open invulling van het curriculum en er zijn ten minste zes verschillende vakdisciplines door studenten vertegenwoordigd. Studenten dienen hun eigen probleem te vinden in het ziekenhuis en dienen hun eigen leervragen op te stellen, zowel als groep als individueel.

Impact op de werkvloer

Wanneer een ziekenhuis en een hogeschool samenwerken dan resulteert het in vernieuwingsgericht, vraaggericht, samenwerken, kenniscreatie en interactief lerend vermogen. De studenten vrijheid geven en ruimte bieden om op hun manier de regie te pakken, zorgt voor heel veel motivatie. Dat blijkt uit een van de uitspraken van een leerling: ‘in twintig weken van deze minor het ik me meer ontwikkeld dan in de drie jaar ervoor…’ Hierdoor komen per individu kwaliteiten naar voren waardoor samenwerking en verbeterde kwaliteit het gevolg is. Enthousiasme voor de sector en bewustwording dat binnen de sector ‘een leven lang leren’ voorhanden is, zorgt voor de cruciale toename vanuit de arbeidsmarkt. Door door disciplines bij elkaar te brengen is voor het ziekenhuis een innovatiecultuur bevorderd. Hierdoor is er verrijking en bewustwording gecreëerd. Het werken met studenten is essentieel voor de sector, omdat jonge mensen sneller bestaande routines ter discussie stellen en vanuit nieuwe perspectieven kijken.

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Albert Schweitzer Ziekenhuis

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Vernieuwend Werken in de Zorg: Vernieuwen en leren

Verbeterideeën afkomstig van de werkvloer in goede banen begeleiden en in praktijk brengen: dat is wat het initiatief Vernieuwend Werken in de Zorg probeert te doen. Lees hier meer over dit Koploper-initiatief.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer