Koploper
07-2018

Samen leren zonder beperkingen

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Gehandicaptenzorg

Voor MBO Amersfoort en Amerpoort staat ontmoeten en samen leren centraal. Dit gebeurt op de school, waar alle studenten van Zorg en Welzijn MBO Amersfoort kennismaken met verstandelijk gehandicapte mensen die dagbesteding volgen in de school.

De toegang is voor studenten laagdrempelig. Er zitten drie dagbestedingsgroepen van Amerpoort in het MBO Amersfoort. Te weten: Lokaal 010, Atelier de Nieuwe Stempel en LeOn. Ook zit de redactie van Ed Loket in MBO Amersfoort.

Lokaal 010 is een dagbesteding voor ernstig meervoudig gehandicapte jongeren. De dagbesteding is gericht op beleving en prikkels. Het is zeer bijzonder dat een dergelijke vorm van dagbesteding met kwetsbare mensen in een school gevestigd is. Lokaal 010 heeft plaats voor 6-9 cliënten per dag. Dagbesteding Atelier de Nieuwe Stempel zijn cliënten met een matige tot lichte verstandelijke beperking. De dagbesteding is gericht op het maken van producten voor in de winkel (ook in de school) en het doen van werkzaamheden binnen de school. De Nieuwe Stempel heeft plek voor 10 – 12 cliënten per dag.

LeOn (Leren en Ontwikkelen) Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Belangrijke vragen die jongeren bezig houden. Leren & Ontwikkelen ( LeOn) biedt een cursus aan waarbij deze vragen centraal staan. LeOn is een cursus voor twee dagen in de week, speciaal voor schoolverlaters van het VSO in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Doelstellingen zijn: het vergroten van zelfbewustzijn, het ontwikkelen van sociale, praktische- en creatieve vaardigheden, het onderhouden en uitbreiden van cognitieve vaardigheden en het vergroten van zelfstandigheid en weerbaarheid. Wekelijks hebben de cursisten les samen met MBO studenten. Zo leren ze van elkaar en aan elkaar. De cursisten van LeOn vinden het heel fijn dat ze, net als hun leeftijdsgenoten, gewoon les hebben in een schoolgebouw.

Ed Loket

Meedoen begint met begrijpen waar het over gaat. Dat is de gedachte achter Ed Loket. Op donderdag in MBO Amersfoort maakt Ed Loket een magazine. Op maandag in Utrecht lezen de cliënten brieven en beleidsstukken en helpen ze om die stukken begrijpelijk te maken voor mensen met een verstandelijke beperking.

De cliënten gebruik van de algemene ruimtes en doen klusjes in de school. Studenten en cliënten ontmoeten elkaar op diverse manieren en plaatsen.

Naast het creëren van ontmoetingen tussen studenten en verstandelijk gehandicapten op een laagdrempelige manier, streven zij ook een aantal subdoelen na:

  1.  Cliënten participeren in de maatschappij binnen het MBO Amersfoort, doen mee. Daarmee neemt het gevoel van eigenwaarden toe;
  2. Studenten kiezen na ontmoeten van clienten voor de verstandelijke gehandicapte zorg, waardoor tekorten worden teruggedrongen;
  3. Medewerkers van de dagbesteding hebben invloed op de werving en opleiding van toekomstige collega’s; \
  4. Docenten van MBO Amersfoort kunnen inspelen binnen hun lessen op de ontwikkeling binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten;
  5. Studenten krijgen de mogelijk om door te stromen van niveau 2 naar 3 of 3 naar 4 bij Leerhuis de Hoenderberg. Een woonlocatie van Amerpoort waar samen met het MBO Amersfoort geleerd wordt;

Resultaten

Studenten krijgen de mogelijkheid om een weloverwogen studiekeuze te maken voor de gehandicapte zorg. Studenten krijgen de mogelijkheid door te groeien

naar een hoger opleidingsniveau. Studenten en medewerkers delen in beroepstrots rondom het werken met mensen met een verstandelijke beperking dit heeft een aanzuigende werking op nieuwe medewerkers.

Een aantal reacties van de studenten en verzorgenden zelf:

“Ontzettend leerzaam dat we samenwerkten met Amerpoort. Ik had in het begin een heel ander beeld van deze mensen. Nu zie ik hoe creatief ze zijn en dat wij veel van hun kunnen leren”.

“De mensen van Amerpoort brachten veel plezier en gezelligheid in de lessen. Door hen waren we extra gemotiveerd om alles goed voor te bereiden”.

“Eerst had ik helemaal niks met deze doelgroep, maar door de creatieve lessen met Amerpoort heb ik ervaren dat ik heel goed ben met deze doelgroep. Ik ga MZ kiezen”.

“Het was altijd gezellig tijdens de lessen. We hebben echt een band gekregen met de jongeren van Amerpoort. In de pauze zoeken ze ons ook vaak op. Ze zijn zo lief”!

Onderwijsaanbod

Op het MBO Amersfoort binnen de afdeling Zorg & Welzijn krijgen 800 studenten de mogelijkheid om kennis te maken met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Alle studenten van MBO Amersfoort maken aan het begin van hun opleiding kennis met de cliënten van Amerpoort.

Het gaat om de volgende opleidingen:

  •  Helpende Zorg en Welzijn niveau
  • 2Verzorgende IG / Maatschappelijke zorg Niveau 3
  • Verpleegkunde niveau 4
  • Maatschappelijke zorg niveau 3 en 4
  • Pedagogisch medewerker niveau 3 en 4

De studenten krijgen lessen van de medewerkers van Amerpoort en doen projecten met de cliënten. Tegelijkertijd doen cliënten van Amerpoort mee aan activiteiten binnen de school zoals bijvoorbeeld het kunstproject, acties voor de voedselbank en het maken van een facebookpagina. De medewerkers van de dagbesteding en de docenten van het MBO hebben regelmatig een afstemmingsoverleg waarin zij ervaringen delen vanuit ieders expertise en geven vorm aan gezamenlijke projecten. Daarnaast kunnen studenten van het Leerhuis de Hoenderberg stage lopen binnen de dagbestedingen als leerervaring.

Werkzoekenden krijgen de kans om als zij-instromer de overstap naar Zorg & Welzijn te maken. De zij-instromers krijgen een 2-jarige combinatieopleiding (VIG3/MZ3), werken bij een deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties, met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden!

Impact op de werkvloer

Verstandelijk gehandicapte mensen die de dagbesteding op locatie van de school volgen, maakt voor studenten de kennismaking deze doelgroep laagdrempelig. Studenten krijgen op deze manier de mogelijkheid om een weloverwogen studiekeuze te maken voor de gehandicaptenzorg. Als de beroepstrots door zowel medewerkers en studenten gedeeld wordt, dan heeft dit een aanzuigende werking op nieuwe medewerkers. Dit leidt ertoe dat de tekorten voor nu en in de toekomst opgelost kunnen worden. Als er op verschillende niveaus opgeleid wordt, dan zal dit een horizontale en verticale doorstroom van (aspirant)medewerkers tot gevolg hebben. Dit is een innovatief idee om de tekorten binnen de zorg- en welzijnssector op te lossen.

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Amerpoort Abrona Reinaerde

Onderwijsaanbieder
MBO Amersfoort

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Vernieuwend Werken in de Zorg: Vernieuwen en leren

Verbeterideeën afkomstig van de werkvloer in goede banen begeleiden en in praktijk brengen: dat is wat het initiatief Vernieuwend Werken in de Zorg probeert te doen. Lees hier meer over dit Koploper-initiatief.

Lees meer
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer