Koploper
11-2019

Samen Leren in de Wijk

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Ouderenzorg

Voor het Koploperinitiatief ‘Samen leren in de wijk’ werken zorg- en welzijnsorganisaties DAT, Surplus, TWB en Kruisvereniging Noord-Brabant samen om medewerkers op te leiden in de zorg. Het uitgangspunt van dit opleidingstraject is de vraag van de 4e ‘O’: de opdrachtgever oftewel de cliënt. De cliënt staat hierin centraal met zijn vraag naar welzijn/zorg/kennis.

De nieuwe zorgprofessionals, die voornamelijk worden gevormd door zij-instromers en starters, heten bij Samen leren in de Wijk CIO; Collega In Opleiding. Zij leren het vak in de praktijk, in samenwerking met experts, vrijwilligers, coaches en opleidingsinstituut STOC. Centraal in het onderwijsconcept staat de ontmoeting: de collega in opleiding komt in de werkpraktijk in contact met een diversiteit aan rolmodellen en voorbeelden. De lerende collega heeft zelf de regie over zijn of haar leerproces. Kennis doen zij op door het volgen van bijeenkomsten verzorgd door coaches, experts, specialisten en docenten. Leren van en met elkaar is een belangrijk speerpunt binnen dit Koploperinitiatief.

Wat levert het op?

Dit Koploperinitiatief geeft antwoord op arbeidsmarktvraagstukken: Hoe vergroten we het werkplezier? Hoe spelen we in op de vergrijzing en uitstroom van personeel? Door leren en ontwikkelen op een leuke manier en natuurlijk te laten verlopen worden medewerkers geboeid en verbind je deze aan een organisatie en wijk. De collega in opleiding krijgt de kans een mbo-diploma of certificaat te behalen in een flexibel maatwerktraject.

Tijdens de opleiding heeft de collega in opleiding namelijk zelf de regie in handen over het ontwikkelproces. Zo wordt de organisatie geprikkeld om bestaande structuren te herzien. Dit heeft een positieve invloed op de ontwikkeling naar een lerende organisatie.  In de praktijk blijkt dat de aanwas van collega’s in opleiding vlot verloopt; er is veel belangstelling voor deze manier van leren en ontwikkelen. Dit heeft tot gevolg dat het aantal opleidingsplaatsen uitbreidt en er meer goed opgeleide zorgmedewerkers beschikbaar zijn.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Doordat de Collega’s In Opleiding werken binnen een leergemeenschap en de daar bijbehorende wijk, leren zij te werken met behoeften en wensen die de inwoners hebben betreffende zorg en welzijn. De vragen die deze behoeften en wensen oproepen bij de collega in opleiding, kunnen worden meegenomen naar de bijeenkomsten. Hier wordt kennis gezocht en ervaringen gedeeld. Zo kan iedereen binnen de gemeenschap deelnemen aan de bijeenkomsten om kennis te delen; vrijwilligers, mantelzorgers, cliënten, inwoners, collega’s in opleiding en professionals. Door het onderwijs dichtbij de praktijk te brengen, leert de collega in opleiding efficiënter en kan de kennis direct worden toegepast.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Dit Koploperinitiatief is een unieke samenwerking tussen de zorgorganisaties vanuit Coöperatie Wijkzuster, Kruisvereniging Noord-Brabant en een opleidingsinstituut, met een andere vorm van opleiden. Het leerproces start in de praktijk, dit is het vertrekpunt voor de kennisdeling. Alle organisaties zetten in op het faciliteren van de voorwaarden om deze natuurlijke wijze van leren en ontwikkelen te realiseren. Het gaat erom dat op basis van gelijkwaardigheid iedereen zich gezien voelt en zijn talenten en passies kan ontwikkelen ten gunste van de zorg voor de cliënt. Niet: leren en later toepassen, maar door toepassen steeds meer ontdekken wie je bent, wat je nodig hebt en wilt leren. Met begeleiding door vakmannen en vakvrouwen in de rol van meester; zoals  vroeger de meester-gezel relatie. Kortom; Samen Leren in de Wijk , daar wordt iedereen beter van!

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen