Koploper

Samen Leren in de Wijk

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Ouderenzorg

Voor het Koploperinitiatief ‘Samen leren in de wijk’ werken ouderenzorgorganisaties TWB, DAT en Surplus samen om medewerkers op te leiden in de zorg. Het gaat om zij-instromers en starters. De nieuwe zorgprofessionals heten CIO: Collega In Opleiding. Zij leren het vak in de praktijk, in samenwerking met opleidingsinstituut STOC. Centraal in het onderwijsconcept staat de ontmoeting: de CIO komt in de werkpraktijk in contact met een diversiteit aan rolmodellen en voorbeelden. De lerende collega heeft zelf de regie over zijn of haar leerproces. Lessen volgen zij in de vorm van werkplaatsen, verzorgd door coaches, experts, specialisten en docenten. Leren van elkaar is een belangrijk speerpunt binnen dit Koploperinitiatief.

Wat levert het op?

Dit Koploperinitiatief geeft antwoord op arbeidsmarktvraagstukken: hoe spelen we in op de vergrijzing, uitstroom van personeel en hoe vergroten we het werkplezier? Door nieuwe medewerkers te boeien, binden en te motiveren, behoud je hen binnen de organisatie. De CIO krijgt de kans een mbo-diploma te halen in een flexibel maatwerktraject. Binnen de organisaties is door deze werkwijze een lerende cultuur ontstaan. Daarnaast levert dit Koploperinitiatief een bijdrage aan de maatschappelijke opdracht om langer thuis wonen voor ouderen mogelijk te maken, omdat er meer personeel beschikbaar is.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Door het onderwijs anders te organiseren, dichtbij de praktijk, leert de collega in opleiding efficiënter en kan zij het geleerde meteen toepassen. De CIO’s werken vanuit leergemeenschappen. Een leergemeenschap functioneert vanuit een gemeenschappelijk ervaren behoefte en medeverantwoordelijkheid voor het uitdiepen van een thema. Doordat wijken/dorpen wisselend van samenstelling zijn en ook de daaruit voortvloeiende behoeften verschillen, heeft iedere leergemeenschap zijn eigen “kleur”. Deze leergemeenschappen zijn ook voor de huidige huidige collega’s in de zorgorganisaties.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Dit Koploperinitiatief is een mooie samenwerking tussen een aantal zorgorganisaties en een opleidingsinstituut, met een vernieuwende vorm van opleiden. Het leerproces start in de praktijk: de praktijk is het vertrekpunt voor het leren en ontwikkeling. De partners nemen echt de tijd voor het opleidingsproces. Centraal staat de ontmoeting. Het gaat in essentie om wat collega’s in opleiding boeit, bindt en motiveert. Niet: leren en later toepassen, maar door toepassen steeds meer ontdekken wie je bent, wat je nodig hebt en wilt leren. Met begeleiding door echte leermeesters die hun vak verstaan.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Inzet op huishoudelijke hulp loont ter voorkoming van verpleeghuiszorg

Maatregelen om de zorgkosten in de hand te houden worden vaak gezocht in bezuinigingen bij de lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. Wanneer deze hulp wegvalt betekent dat echter dat een aa...

Lees meer
Nieuws
Première vijf inspirerende video’s over actieleren

Tijdens de Actie Leer Netwerk Dag op 2 december was de première van vijf inspirerende video’s over actieleren in zorg en welzijn. Het Actie Leer Netwerk ontwikkelde deze video’s als stimulans om actieleren als strat...

Lees meer
Actieleren
Video: Van topidee naar standaard

In deze video belichten we het element: ‘van topidee naar standaard’. Leren door samen oplossingen en verbeteringen te ontdekken. Dat is de kern van actieleren. Alle betrokkenen leveren vanuit hun eigen perspectief e...

Lees meer