Koploper
03-2018

Praktijkleren Leerwerkbedrijf Cordaan

Thema's

Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Gehandicaptenzorg Onderwijs

Cordaan streeft naar het creëren van perspectief en loonwaarde voor cliënten met een licht verstandelijke beperking in Praktijkleren Leerwerkbedrijf van Cordaan met als doel hen een (betaalde) functie te bieden binnen haar eigen of andere zorginstellingen.

Met de inwerkingtreding van de Participatiewet heeft de overheid als doel dat alle mensen in Nederland, met of zonder beperking, als volwaardige burgers mee kunnen doen aan de (inclusieve) samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat niet mogelijk is, door op een andere manier te participeren in de samenleving. Daarnaast vinden er bezuinigingen plaats op de dagbesteding van mensen met een beperking. In 2013 hebben werkgevers in het sociaal akkoord afgesproken dat zij 100.000 extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (oplopend tot 2016). De overheid heeft toegezegd tot 2024 nog 25.000 banen extra te creëren. Deze 125.000 arbeidsplaatsen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Deze wetswijzingen dagen onder andere zorginstellingen, werkgevers, gemeenten en sociale ondernemingen uit om met innovatieve oplossingen te komen voor kwetsbare groepen, zoals jongeren met een beperking, om deze te laten participeren en een zinvolle bijdrage te laten leveren aan de samenleving.

Cordaan

Cliënten van Cordaan die in het Leerwerkbedrijf werken, waaronder schoolverlaters van speciaal onderwijs en mensen met een licht verstandelijke beperking, zijn vaak niet in staat om via een ROC een opleiding te volgen, maar verdienen wel de kans zich te ontwikkelen met de mogelijkheid betaald werk te gaan doen. Met het behalen van praktijkverklaringen uit het Boris praktijkloket van S-BB en voor een aantal zelfs het behalen van een branche-erkend diploma WoonHulp van Calibris Advies krijgen zij deze kans.

Resultaten

  • Draagvlak creëren van functies voor deze deelnemers in de zorg.
  • Kennisuitwisseling met andere organisaties die bezig zijn kansen te creëren voor de LVB doelgroep binnen zorginstellingen.
  • Social return: Cordaan wil stimuleren dat de investering in deze groep (middels WMO en/of uitkeringsmiddelen gefinancierd door de overheid) ook maatschappelijk rendement oplevert. In dit geval in de vorm van het inzetten van deze studenten in de ouderenzorg waar we zo helpen om knelpunten in deze sector te verlichten.

Onderwijsaanbod

Deelnemers (cliënten) van het Praktijkleren Leerwerkbedrijf krijgen via een ontwikkeld methodisch kader begeleiding in de praktijk bij het aanleren van werknemers- en vakveiligheidsvaardigheden. Aan de hand van werkprocessen wordt gekeken of deelnemers op niveau zijn om een praktijkverklaring te behalen. De werkbegeleider geeft aan wanneer iemand daar klaar voor is, waarna vervolgens een leermeester de praktijktoets afneemt. Talentvolle deelnemers krijgen de kans intern de opleiding WoonHulp van Calibris Advies te volgen, en ontvangen een door VGN branche-erkend diploma.

Impact op de werkvloer

Schoolverlaters van speciaal onderwijs en mensen met een licht verstandelijke beperking krijgen de kans zich te ontwikkelen zodat ze betaald en maatschappelijk verantwoord werk kunnen doen. Bij uitstek geschikt om ook jobcarving in te zetten voor deze doelgroep. Dit kan leiden tot meer efficiëntie in werkzaamheden.Personen uit deze doelgroep zijn extra gemotiveerd omdat ze vaak aan de zijlijn staan, of hebben gestaan, en graag voor een werkgever aan de slag gaan. Resultaat: gemotiveerde werknemers die bijdragen aan meer werkplezier. Het inzetten van deze studenten in de ouderenzorg zorgt dat de knelpunten in deze sector afnemen. Als organisatie creëer je werkgelegenheid en je laat ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid zien.

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Cordaan

Onderwijsaanbieder
Calibris Advies

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Actieleren
Inspiratiemagazine Actieleren: De kracht van gezamenlijkheid (artikel 2/4)

In het Inspiratiemagazine Actieleren gaan we dieper in op de kernelementen die bijdragen aan de succesfactoren van geslaagde initiatieven. In dit tweede artikel gaan we in op de kracht van gezamenlijkheid.

Lees meer
Podcast
Podcast: Rijndam Revalidatie over arbeidsmarktbeleid ook tijdens de coronapandemie

Revalidatie speelt een belangrijke rol bij de behandeling van coronapatiënten. Daarom hoog tijd om met een revalidatiecentrum te praten over arbeidsmarktbeleid tijdens deze pandemie. Wat houdt Rijndam Revalidatie bezig?

Lees meer
Koploper
Operatie Bezetting OK: Samen de personeelstekorten op de operatiekamer aanpakken

De Rotterdamse operatiekamers komen operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en recovery-verpleegkundigen tekort. Met Operatie Bezetting OK pakken Rotterdamse ziekenhuizen de personeelstekorten op de operatiekamer aan.

Lees meer