Koploper
04-2017

Practoraat Zorg en (Sensor)technologie

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs

Het Practoraat Zorg en (Sensor)technologie doet onderzoek naar hoe (sensor)technologie zo ontwikkeld kan worden dat het op een goede manier wordt ingezet voor de zorg.

Door de specifieke kenmerken van de Drentse zorgsector is er noodzaak tot verandering. Drentse zorgvragers wonen langer thuis en de afstanden tot zorg zijn (relatief) vaak vrij groot. Drenthe heeft te maken met een sterke vergrijzing en ontgroening ?? en daarmee een relatief grote en groeiende groep zorgvragers. Inzet van (sensor)technologie kan helpen bij de vraagstukken in de Drentse (thuis)zorgsector. Het Practoraat Zorg en (Sensor)technologie doet onderzoek naar hoe (sensor)technologie kan worden ingezet voor de zorg door de gebruikers (zorgvragers en zorgverleners).

Het Practoraat heeft vier belangrijke pijlers:

  1. Het oprichten van een practoraat waarin praktisch onderzoek wordt gedaan naar toepassingen van (sensor)technologie voor vraagstukken van zorgprofessionals op de werkvloer.
  2. Het ontwikkelen van keuzedelen en onderwijsmodules gericht op zorg en (sensor)technologie voor de studenten van zorg- en welzijnsopleidingen en later ook techniekopleidingen.
  3. Het behandelen van innovatievraagstukken uit de praktijk (van zorgprofessionals en bedrijven) door multidisciplinaire en multilevel studententeams onder begeleiding van docenten/lectoren.
  4. Het uitbouwen van de community van zorginstellingen, overheid, onderwijs en bedrijven waarin wordt samengewerkt aan kennisontwikkeling en kennis wordt gedeeld.
Resultaten

Mbo- en hbo-studenten, vanuit zorg en technische opleidingen voeren binnen het Practoraat Zorg en (Sensor)technologie opdrachten en projecten uit op basis van de vraag van de gebruikers van technologie in de zorg. Eén van deze projecten is gericht op de toepassing van de technologische toepassing ‘Tovertafel’ in een zorginstelling. Studenten van de opleiding Verzorgende-IG van Drenthe College begeleiden cliënten binnen psychogeriatrie van een zorginstelling bij de inzet van de Tovertafel. Daarnaast voeren zij een kort onderzoek uit naar de effecten van de Tovertafel. Dit project draagt bij aan de verbeterde aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt doordat studenten beter voorbereid worden op de zorg van de toekomst. Ook raken zij al gewend aan het gebruiken van technologie in hun werk. Studenten nemen de medewerkers mee in de toepassing van technologie bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast onderzoeken zij in hoeverre het gebruik van technologie bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven van zorgvragers.

Onderwijsaanbod

Dit project is met name gericht op praktische toepassingsmogelijkheden van sensortechnologie op de werkvloer. Voor de studenten van mbo niveau 2, 3 en 4 worden keuzedelen ontwikkeld: Toepassen Zorg & Technologie (niveau 2: Dienstverlenen), Zorg & Technologie (niveau 3: Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-IG) en Zorg Innovatie & Technologie (niveau 4: Maatschappelijke Zorg en mbo-Verpleegkunde).

Daarnaast ontwikkelen we onderwijsmodules voor studenten en huidige medewerkers om kennis op te doen over de toepassing van technologie. In projectopdrachten werken de studenten aan hun vaardigheden en doen zij ervaring op. In de keuzedelen en onderwijsmodules maken studenten van zorg- en welzijnsopleidingen kennis met technologie in de zorg. De kern van de keuzedelen en modules ligt op het toepassen van de technologie en het ontwikkelen van vaardigheden. De studenten gaan zelf aan de slag met de ontwikkeling van (sensor)technologische toepassingen, maar de nadruk ligt vooral op de toepassing ervan in de praktijk. De studenten zullen ook andere vaardigheden opdoen. In de keuzedelen en modules zullen ‘vaardigheden van de 21e eeuw’ zoals (multidisciplinair) samenwerken, kritisch denken en een open, onderzoekende houding aan bod komen. De studenten zullen in de keuzedelen kennis en vaardigheden opdoen die beter aansluiten bij de huidige (en toekomstige) arbeidsmarkt waarin innovaties elkaar steeds sneller opvolgen.

Wat levert het op?

Zorgvragers wonen langer thuis en de afstanden tot zorg in Drenthe is vaak vrij groot. Door toekomstbestendige zorg te creëren met structurele en strategische samenwerking, wordt op het gebied van zorg, wonen en werken bijgedragen aan een leefbare regio.

Met als resultaat:

  • Zorg die ‘toekomstproof’ is, door technologische innovaties te initiëren en te begeleiden vanuit multidisciplinaire teams. In deze teams zitten mbo- en hbo-studenten uit de zorg en techniek, docenten, medewerkers van zorginstellingen, bedrijven en onderzoekers. De vraag vanuit de praktijk waarbij de mens centraal staat, is het uitgangspunt waar de teams aan werken.
  • Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat de zorgverlener niet hoeft te ‘zorgen voor’, maar ‘zorgen dat’. Hij/zij kan zich meer focussen op het activeren van een gezonde leefstijl van deze doelgroep. Dit maakt het werken in de zorg aantrekkelijk(er) en draagt bij aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer