Koploper
01-2020

Perspectief voor Praktijkonderwijs binnen de zorg

Thema's

Arbeidsinnovatie Werken naar talent

Branches

Ouderenzorg

Investeren in een betere aansluiting van het Praktijkonderwijs op werken in de zorg: daar draait het om in dit Koploperinitiatief. Zo krijgen de jongeren in dit onderwijs een kansrijk perspectief in de sector.

BrabantZorg en praktijkschool De Brug uit Zaltbommel hebben de handen ineen geslagen om studenten aan het werk te krijgen in de zorg. Veel van deze studenten zijn gemotiveerd voor een baan in de zorg, maar passen niet altijd direct in bestaande functieprofielen of takenpakketten. Ook hebben organisaties niet altijd tijd om maatwerk te leveren in begeleiding van deze studenten. Met dit Koploperinitiatief kijkt de organisatie over de grenzen heen van wat er is, plaatst studenten daar waar hun passie ligt en biedt ze de kans op een volwaardige werkplek bij Brabantzorg.

Wat levert het op?

Studenten zijn bijvoorbeeld inzetbaar in de rol van gastvrouw op de afdelingen of binnen de facilitaire ondersteuning. Dit Koploperinitiatief heeft potentie om de werkdruk bij verpleegkundigen verzorgend personeel te verlagen. De studenten kunnen hen taken uit handen nemen, zoals bedden opmaken, koffie of thee verzorgen, boodschappen doen of ondersteunen bij de maaltijd. Ook hebben zij tijd om volledige aandacht te besteden aan de bewoners, wat het welzijn ten goede komt. De studenten krijgen meer zelfvertrouwen en de kans om zich verder te ontwikkelen. Tot nu toe is er één student doorgestroomd naar een opleiding op niveau 2 en liggen er kansen voor niveau 3 in de toekomst.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Door in gesprek te gaan met studenten, docenten en begeleiders is BrabantZorg op zoek gegaan naar de talenten en passies van de student. Elke student is daar geplaatst waar zijn talenten en kwaliteiten het beste tot hun recht kwamen. Door buiten de kaders te denken en met een andere bril naar functies en werkzaamheden binnen de zorg te kijken, krijgen de studenten van het Praktijkonderwijs perspectief op een succesvolle en plezierige loopbaan in de zorg. Zij zijn een goede aanvulling binnen de zorg en leveren echt meerwaarde. ‘Neem de tijd en bied ze begeleiding op maat, zodat ze zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen’, geeft de projectleider mee.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Dit Koploperinitiatief is een bijzonder mooie samenwerking tussen praktijkschool de Brug in Zaltbommel en BrabantZorg. Jongeren van de praktijkschool willen graag in de zorg werken en ervaren zorgverleners hebben vaak de talenten om deze jongeren te begeleiden. Het kost veel tijd en persoonlijke aandacht om ervoor te zorgen dat ieder mens zijn unieke bijdrage kan leveren, maar het zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving. De talenten van deze mensen sluiten vaak niet (direct) aan op de bestaande functies van de zorgorganisaties, maar door buiten kaders te denken kun je veel mogelijk maken en mooie resultaten behalen. Door met een andere bril naar functies te kijken, kun je onderdelen ‘carven’ en samenvoegen tot een takenpakket dat geschikt is voor een jongere van het Praktijkonderwijs (jobcarving).

Partners


Onderwijsaanbieder
Praktijkschool De Brug

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer