Koploper
09-2016

NetwerkZON

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs

Binnen NetwerkZON werken onderwijs en werkveld samen aan het ontwikkelen en uitdragen van een grensoverschrijdende visie op zorg, welzijn en onderwijs in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel.

Meer dan 120 zorg- en welzijnsinstellingen zijn aangesloten bij dit netwerk. Het netwerk is gebaseerd op de wederkerigheidstheorie waarop Jelly Zuidersma is gepromoveerd. Van de samenwerking moet een groep studenten, burgers of cliënten atlijd beter worden. Het netwerk is meerlagig ingericht, dat wil zeggen dat functionarissen met verschillende taken en beslissingsbevoegdheden met elkaar samenwerken. Het voordeel van deze werkwijze is dat personen in wisselende rollen optreden in het netwerk, bijvoorbeeld als voorzitter van een stuurgroep of als lid van een platform of kenniskring. Dit bevordert onderlinge afhankelijkheid en zorgt voor betere resultaten. Het netwerk heeft vaste overleggen zoals platforms en tijdelijke projecten. NetwerkZON wordt bestuurlijk geborgd in de structuur van een coöperatieve vereniging.

Door de verschillende Platforms (Onderwijs & Examinering, Innovatie, Planning), Stagematching, het project ‘Sorgen für, Sorgen dass’, het project NetwerkZON2020 en andere samenwerkingsvormen, wordt er gewerkt aan het doel van NetwerkZON: het ontwikkelen en uitdragen van een grensoverschrijdende visie op zorg, welzijn en onderwijs in Groningen, Drenthe en Noord Overijssel en Noord-Duitsland.

Toekenning NetwerkZON Doelmatigheid

Het doelmatigheidsproject heeft de ambitie om zo snel mogelijk en continu voldoende goed opgeleide professionals Zorg Welzijn Healthy Ageing te vormen. Hiervoor gaan kennis-, onderwijs- en functieontwikkeling hand in hand. Docenten, zorgprofessionals en HRM-managers werken in wisselende rollen samen waardoor er een vloeiende overgang is van opleiding naar werk. Dit project zorgt voor goede en blijvende aansluiting op functies zodat studenten met hun diploma in ieder geval binnen drie maanden een baan hebben. Klik hier om meer te lezen over het doelmatigheidsproject.

Resultaten

Concrete resultaten van NetwerkZON zijn onder andere: meer dan 5.200 passende stageplaatsen per jaar voor studenten van de mbo- en hbo zorgopleidingen; de projecten ‘Sorgen für, sorgen dass’ en ‘NetwerkZON2020: the H(ealth) factor’ en NetwerkZON Doelmatigheid; het ontwikkelen van een eenduidige Beroepspraktijkvorming-wijzer en het invullen van een digitale leeromgeving voor studenten, docenten, praktijk- en werkbegeleiders en managers.

Hierdoor wordt één visie op zorg, welzijn en onderwijs gecreëerd en wordt er gewerkt aan ‘het spreken van dezelfde taal’. Dit leidt tot een verbeterde aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt door de intensieve samenwerking tussen en het gemeenschappelijk doel van beide partijen.

Onderwijsaanbod

Betreffende de opleidingen: mbo-verpleegkunde niveau 4, Verzorgende IG niveau 3, Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4, Pedagogisch Werk niveau 3 en 4, Sociaal Werk niveau 3 en 4, hbo-verpleegkunde, Helpende Zorg en Welzijn niveau 2.

Wat levert het op?
  • Samenwerking tussen het onderwijs en werkveld zorgt voor een gezamenlijk afgestemd regionaal aanbod van passende mbo- en hbo stageplaatsen, waardoor de aansluiting op functies in het werkveld verbetert.
  • Stageplaatsen zijn hierdoor een essentieel onderdeel van opleidingen in de zorg- en welzijnssector.
  • Door extra stageplaatsen aan te bieden, maken studenten kennis met het brede werkveld van de zorg. Met als resultaat: meer mensen die kiezen voor een baan binnen de zorg.
  • Door deze nieuwe vorm van leren en werken kunnen (toekomstige) medewerkers meer kiezen, beter leren en anders werken.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer