Koploper
12-2020

Masterclasses ‘van Verzuim naar Inzetbaarheidscultuur’

Thema's

Beperken uitstroom Gezond werken Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Overig

Dit Koploperinitiatief is er op gericht om een neerwaartse spiraal van uitval, uitstroom, ontevredenheid en hoge werkdruk 180 graden om te draaien naar een positieve spiraal van vitaliteit, gezondheid en duurzaam meedoen. Er wordt in de masterclasses door de deelnemers van verzuim naar inzetbaarheid toegewerkt – iedere keer weer op een andere manier, met andere activiteiten, lessen en verhalen. Samen Voor Betere Zorgt geeft in co-creatie met de zorgorganisaties vorm aan de masterclasses, monitort het proces en de opvolging van de acties in de regio. Als dit initiatief het verzuim met 1% verlaagt, dan levert dat naar schatting een besparing op van €40 miljoen in de regio en 545 medewerkers die niet hoeven te worden geworven, opgeleid en begeleid.

Hoe werkt het?

Het programma van de masterclasses staat niet vast, maar krijgt vorm gedurende het proces van doen, reflecteren, onderweg leren en bijstellen. De deelnemers van de masterclasses geven het programma met elkaar vorm. Samen wordt een vraagstuk uitgediept en leert men van en met elkaar door samen naar oplossingen te zoeken, ermee te experimenteren, verbeteringen te ontdekken en telkens een stap verder te komen in het ontwikkelproces. De masterclasses duren een halve dag per keer en vindt ongeveer één keer in de tien weken plaats.

Wat levert het op?

De zorgorganisaties hebben baat bij het maken van eigen plannen voor behoud en inzetbaarheid. Vraagstukken worden regionaal geagendeerd, waardoor er aandacht komt voor deze vraagstukken. Na de masterclasses gaan de organisaties steeds actief en zelfstandig aan de slag met geagendeerde thema’s. Dit leidt tot acties en pilots die in de afzonderlijke organisaties worden uitgezet.

Binnen de zorgorganisaties zijn al de volgende vraagstukken geagendeerd: – herijking van verzuimaanpak – aandacht voor leiderschap, zelfleiderschap en teamleiderschap – psychosociale ondersteuning in coronatijd – jaarplannen voor behoud en inzetbaarheid voor de leden voor 2021 – een regionaal jaarplan voor 2021 afgeleid van de plannen van de zorgorganisaties – kompas voor goed werk & goed werkgeverschap met speerpunten voor 2021-2023

Waarom is dit een koploper?

Organisaties zijn complex, dynamisch en onvoorspelbaar. De delen beïnvloeden het geheel, en het geheel beïnvloedt de delen. Een traditionele lineaire (analyse, blauwdruk, stappenplan) probleemgerichte aanpak is niet toereikend. Er zijn geen kant en klare antwoorden voor complexe vraagstukken zoals verzuim, werkdruk, behoud en inzetbaarheid. Lerend netwerk ‘van verzuim naar inzetbaarheidscultuur ’heeft de ambitie een kanteling te maken van een ‘probleemgerichte aanpak’ naar een ‘ontwikkelingsgerichte aanpak’.

Volgens dit initiatief is oplossing is een proces van ontwikkeling van alle partijen in de organisaties: ‘een pad ontstaat door het te bewandelen’ (Lao Zi). In co-creatie ontstaat in de organisatie een ‘ontwikkelingspad’. Met de Masterclasses “van verzuim naar inzetbaarheidscultuur” is een geheel nieuwe werkwijze ontwikkeld die gebaseerd is op de methodiek actieleren en ontwikkelingsgerichte aanpak. Aandacht wordt verlengd van problemen aanpakken naar energiebronnen versterken (amplitie) én integrale organisatieontwikkeling via duurzame interventies.

Als netwerk vanuit diverse organisaties pakken de deelnemers nieuwe, vaak regionale, vraagstukken gezamenlijk op. De laagdrempelige aanpak is een mooi voorbeeld voor anderen hoe in co-creatie gewerkt kan worden aan behoud en inzetbaarheid en aan een meerjarenperspectief voor een regio.

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
samen Voor Betere Zorg CNV Zorg & Welzijn

Overheid
Gemeente Haarlem

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer