Koploper
11-2016

Lerende Wijkcentra

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Overig Sociaal werk

Lerende Wijkcentra leiden mbo- en hbo-studenten op voor de beroepspraktijk in een hybride leeromgeving. Onderwijs volgt het werk en innovatie van dienstverlening staat centraal.

Het Lerend Wijkcentrum is in 2007 gestart als succesvol initiatief van welzijnsorganisatie MOOI en ROC Mondriaan. Het is vervolgens meegegroeid in de transitie en transformatie van het welzijnswerk en de opdracht aan Xtra (holding van o.a. VOOR Welzijn, Zebra en MOOI) in het kader van participatie en ondersteuning van de burgers in Den Haag en omgeving.

De Servicepunten XL zijn de frontoffices voor de algemene maatschappelijke ondersteuning van hulpvragers in Den Haag. Hulpvragers worden ondersteund om, indien noodzakelijk, gebruik te maken van een Wmo-voorziening en gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met de verbetering van hun (digi)taalvaardigheden, gezondheidssituatie, bureaucratische vaardigheden en andere ontwikkel- en leerlijnen. In al onze wijkcentra spelen studenten een grote rol in zowel de front- als backoffice. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de ervaringen die wij opdoen in de Lerende Wijkcentra waarbij onderwijs op de werkplek wordt gegeven, een doorgaande leerlijn zichtbaar met elkaar is verbonden én een diversiteit aan zorg- en welzijnsopleidingen in een mix wordt ingezet ter ondersteuning van hulpvragen (analyse/onderzoek) en hulpvragers (dienstverlening/ondersteuning leerlijnen).

Resultaten

Studenten van verschillende niveaus en mbo- en hbo-opleidingen leren en werken samen in een hybride leeromgeving. Het gaat hierbij gemiddeld om zo’n vierhonderd studenten op jaarbasis. Xtra is hiermee een grote erkende praktijkopleider en kiest er bewust voor om studenten kwalitatief en op maat in te zetten in het primaire proces van de organisatie.

De innovatiekracht van het welzijnswerk is vergroot doordat studenten uit de verschillende opleidingen werken aan de nieuwe opdracht van welzijn.

Het slagingspercentage van studenten is hoog en de uitval van studenten sterk verminderd. Wat de studenten leren, ervaren zij als betekenisvol en hierdoor voelen zij zich meer betrokken bij en verantwoordelijk voor de continuïteit van het werk.

Studenten worden op locatie in de wijk voorbereid op de daadwerkelijke beroepspraktijk. Het ‘echte werk’ is het uitgangspunt voor het onderwijs en de stageopdrachten zijn reële opdrachten vanuit de wijk. Innovatie van dienstverlening staat hierbij centraal.

Onderwijsaanbod

De kern van het Lerend Wijkcentrum wordt gevormd door de mbo-studenten Social Work. Zij hebben zowel onderwijs als de BPV binnen het lerend wijkcentrum. Afhankelijk van het ‘dna’ van de wijk sluiten andere opleidingen (van verschillende mbo-/hbo-niveaus) aan.

Denk hierbij aan crossovers met (maatschappelijke/wijk) zorg, veiligheid, hospitality, facility, lifestyle, sport en bewegen.

Wat levert het op?

Een plek waar vierhonderd studenten leren vanuit de praktijk, in een echte werkomgeving waarbij (theoretische) kennis tegelijkertijd gedeeld wordt met huidige professionals. Een doorgaande leerlijn die zichtbaar met elkaar verbonden is. Werken op verschillende niveaus en kennis opdoen tijdens het ‘echte werken’ zorgt voor een realistische kijk op het werkveld. De (bewuste) keuze om in de zorg- en welzijnssector te gaan werken, zorgt ervoor dat de tekorten op de arbeidsmarkt verminderd zullen worden.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer