Koploper
06-2018

Leerlingpoule: Uniek leer-werk aanbod voor zij-instromers

Thema's

Beperken uitstroom Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Jeugdzorg Onderwijs Ouderenzorg Overig

Werkzoekenden kunnen als zij-instromer de overstap naar Zorg & Welzijn maken. Zij krijgen een 2-jarige combinatieopleiding (VIG3/MZ3) en werken bij een van de deelnemende zorg- en welzijnsorganisatie, met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden!

De leerlingenpoule is een van de projecten uit het Gelderse Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) ‘Waard om voor te Werken!’. Acht zorg- en welzijnswerkgevers, WZW en Astrum College besloten vanuit dat actieprogramma een gezamenlijke leerlingenpoule op te zetten, specifiek voor werkzoekenden die een overstap naar de sector willen maken. Bijzonder aan de samenwerking is dat geïnteresseerde werkzoekenden zijn geworven middels één gezamenlijke vacature voor alle acht zorg- en welzijnsorganisaties.

De zij-instromers krijgen een bekostigde BBL combinatieopleiding VIG 3 en MZ3 aangeboden op het Astrum College. In twee jaar tijd kunnen zij beide diploma’s behalen, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan kwaliteit en inhoud van de opleiding. Voordeel is dat de leerlingen met de dubbelkwalificatie na het behalen van hun diploma breder inzetbaar zijn en hun eigen employability hiermee vergroten. Bovendien kan er beter ingespeeld worden op de veranderende zorgvraag.

De werkgevers hebben onder projectleiding van WZW samen een opleidingsvraag geformuleerd, een profiel voor de leerling uitgewerkt en een pakket van arbeidsvoorwaarden samengesteld. Daarmee hebben zij het de zij-instromers aantrekkelijk en mogelijk gemaakt om een carrièreswitch te maken. Zo stromen de zij-instromers vanaf dag 1 direct in een betaalde baan, worden zij maximaal zes maanden boven formatie ingezet en krijgen zij werkzekerheid geboden na het behalen van het diploma. Dan wel bij de werkgever waar zij de opleiding volgen of bij een van de andere zeven werkgevers.

De werkgevers hebben op basis van de opleidingsvraag samen de opleider geselecteerd. Zij hebben samen 1 vacature gesteld, geworven en ruim 50 zij-instromers geselecteerd. Voor de werving hebben zij naast hun eigen gebruikelijke kanalen en die van WZW, de regionale werkgeversservicepunten gevraagd mee te zoeken. Samen waren zij vertegenwoordigd op een “banenmarkt”.

Resultaten

 • Voor de selectie is er nauw samengewerkt met het Astrum College.
 • In totaal hebben 332 zij-instromers gesolliciteerd.
 • Op 5 juni 2018 zijn er 52 zij-instromers in 3 klassen gestart met deze combinatie-opleiding. Dit terwijl er aan de voorkant maar 45 plekken beschikbaar waren. De werkgevers waren zo enthousiast over de sollicitanten dat zij meer plekken beschikbaar hebben gesteld. Daarnaast zijn er een aantal mensen gevraagd te starten met een ander opleidingstraject bij een van de deelnemende werkgevers. In totaal hebben ongeveer 75 mensen een betaalde opleidingstraject bij deze werkgevers aangeboden gekregen.
 • Werkgevers, onderwijs en overheid hebben door deze samenwerking de kracht en impact van gezamenlijk optrekken laten zien. Samen sterk!

Onderwijsaanbod

Vanaf dag 1 volwaardig salaris, waardoor mensen die nu een uitkering hebben daar uit kunnen stromen.

 • Excellente leerlingen kunnen zelfs versneld hun diploma’s halen.
 • De opleiding en de werkgevers vormen met elkaar een team dat per kwartaal de inhoud van de opleiding bepaalt (natuurlijk worden hierbij de wettelijke eisen in acht genomen). Een keer per vier weken is er les bij een van de deelnemende werkgevers. We spreken van een hybride opleiding.
 • Door de samenwerking tussen de werkgevers en de opleider kan het onderwijs beter inspelen op de vraag van de werkgevers en daarmee haar cliënten.
 • Door een combinatie te bieden van VIG3 en MZ3 (waarbij de leerlingen beide diploma’s ontvangen) wordt ingespeeld op de veranderende zorgvraag van cliënten in zowel de ouderenzorg, thuiszorg als de gehandicaptenzorg. De student heeft meer kans op werkzekerheid enerzijds door werkgarantie bij een van de deelnemende werkgevers, anderzijds doordat zij breder inzetbaar zijn. Aan de kwaliteit van beide opleidingen wordt geen afbreuk gedaan.
  Werkzekerheid na het behalen van de diploma’s bij de werkgever waar de zij-instromer in dienst is tijdens de opleiding of bij een van de andere deelnemende werkgevers.
 • De werkgevers hebben dit samen met WZW, en met eigen inzet en kracht mogelijk gemaakt. Voor het opzetten van het project zijn geen extra subsidies o.i.d. ingezet.
 • Geen leerlingsalaris, waardoor het ook voor mensen die nu nog werkzaam zijn mogelijk en aantrekkelijk is om de stap te maken.
 • Het betreft een jarige opleiding tot dubbelkwalificatie VIG3/MZ3 voor (volwassen) zij-instromers.
 • Het is een hybride opleidingsvorm waarbij actief wordt samengewerkt met de werkgevers om het aanbod beter aan te laten sluiten op de werkgeversvraag.
 • De opleiding gaat ook in de vakantieperiode door.
 • Er is geen standaard (vast) instroommoment.

Impact op de werkvloer: Maatwerk voor zij-instromers.

Het tekort van mensen voor de zorg- en welzijnssector zal snel en duurzaam opgelost kunnen worden door medewerkers uit andere branches te interesseren en op te leiden tot vakbekwame medewerkers. De samenwerking van onderwijs en de sector heeft geleid dat de opleiding van aspirant medewerkers beter aansluit op de werkgeversvraag. Het onderwijsaanbod is uniek. Deze dubbelkwalificatie heeft veel toegevoegde waarde voor cliënten en zorgt voor breed inzetbare medewerkers.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
WEP Trein

De Werkervaringsplek-trein is in het leven geroepen om potentiële werknemers die maar niet aan een baan komen in de kijker te spelen bij werkgevers. En dat levert behoorlijk wat doorstroom naar een volwaardige baan op. ...

Lees meer
Blog
Lieke Lange: Verandering realiseren is beweging creëren

In een nieuwe blog van Actie Leer Netwerk-medewerker Lieke Lange vertelt ze haar persoonlijke ervaringen met het zelf opgezette Kweekvijver-initiatief en de kansen en risico's om kans te maken op een HR-award.

Lees meer
Blog
Blog Aukje Nauta: Samen het betere werken uitvinden

In een gloednieuw blog schets Aukje Nauta nieuwe werksituaties en de ideale situatie daarbinnen in tijden van Corona.

Lees meer