Koploper
06-2016

Leer- en Innovatie Netwerk

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs Thuiszorg

Het Leer- en InnovatieNetwerk is een leeromgeving waarin wijkverpleegkundigen, docenten, het lectoraat multimorbiditeit en studenten hbo-v samen leren en werken in de wijkverpleging.

Het Leer- en InnovatieNetwerk is een samenwerking tussen de wijk, de opleiding verpleegkunde (hbo-v) en het lectoraat multimorbiditeit van Hogeschool Inholland. Het netwerk is opgezet met het doel de studenten meer te interesseren voor het werken in de wijk, omdat de vraag naar wijkverpleegkundigen sterk toeneemt terwijl het aantal studenten dat kiest voor het werken in de wijk achterblijft. Het Leer- en InnovatieNetwerk is een leeromgeving die de samenwerking tussen lectoraat en opleiding hbo-verpleegkunde versterkt en tegelijkertijd het onderwijs meer laat aansluiten op de behoefte vanuit de praktijk. Voor de lectionar practitionar (hbo-docent) is het werken binnen het Leer- en InnovatieNetwerk een manier om weer in aanraking te komen met de actuele ontwikkelingen in het beroep.

Deze hbo-v lectionar practitionars zijn een dag in de week in de wijk aanwezig. Ze lopen mee met wijkverpleegkundigen en andere collega’s in de wijk (verpleegkundigen niveau 4 en verzorgenden IG) om zich de actuele zorgvragen, cliëntenpopulatie en werkwijze eigen te maken. Door het stellen van vragen worden de wijkverpleegkundigen uitgedaagd kritisch na te denken over hun handelen. Recent onderzoek en ontwikkelingen in de wijk worden hierbij betrokken.

De docenten nemen hun werkervaring en de recente ontwikkelingen binnen de wijkzorg mee naar het onderwijs, verwerken dit in de casuïstiek en delen dit met collega-docenten.

In de wijk lopen diverse studenten van de opleiding verpleegkunde stage. Ze worden zowel door de wijkverpleegkundigen als de docenten begeleid. Deze leeromgeving verschilt van reguliere stages omdat de docenten één dag per week meelopen met de studenten en op die manier verschuift (een deel van) het onderwijs naar de wijk/op locatie. Daarnaast kunnen actuele vraagstellingen omgezet worden naar praktijkgericht onderzoek in samenwerking met het lectoraat, uitgevoerd door de studenten.

Resultaten

Deskundigheidsbevordering voor docenten, beginnende en ervaren wijkverpleegkundigen. Huidig personeel komt los van ingesleten routines. Kennis van docenten en studenten sluit beter aan bij praktijk. Er ontstaat ruimte voor reflectie, creativiteit en (verpleegkundig) leiderschap. In het Leer- en InnovatieNetwerk ontstaan innovatieve ideeën die door studenten, wijkverpleegkundigen en docenten worden uitgewerkt. Hbo-v studenten worden geënthousiasmeerd voor het werken in de wijk en toegerust met wijkverpleegkundige competenties.

Binnen de opleiding verpleegkunde wordt nieuw onderwijs geschreven in nauwe afstemming met de praktijk. De praktijk wordt betrokken bij gastlessen. Tegelijkertijd wordt het onderwijs voor een deel verplaatst naar de praktijk waardoor de aangeleerde kennis en vaardigheden sneller beklijft en eigen gemaakt kan worden door de studenten.

Tot slot zien we dat er meer mogelijkheden zijn voor eerstejaars studenten om een stage te lopen binnen een leer- en innovatienetwerk omdat deze studenten begeleid kunnen worden door ouderejaars studenten, lectionar practitionars de wijkverpleegkundigen. Zodoende is de druk op de praktijk minder groot.

Wat levert het op?
  • Samen leren en werken in de wijkverpleging zorgt voor interesse in het werken in de wijk. Dit is noodzakelijk, omdat de vraag naar wijkverpleegkundigen sterk toeneemt. Enthousiasme creëren bij de studenten voor het werken in de wijk -waarbij de hulpvrager echt centraal wordt gesteld- is hierbij belangrijk.
  • Door het werkveld in een lerende context te plaatsen, sluit het onderwijs beter aan op de actuele ontwikkelingen en de behoefte in de praktijk.
  • Door studenten naast een zorgprofessional te plaatsen, gaat ook de professional nadenken over de diverse handelingen. Dit resulteert in meer deskundigheidsbevordering.
  • Eerstejaars worden begeleid door ouderejaars studenten waardoor de druk op de praktijk afneemt. Dit levert opnieuw een win-win situatie op omdat de huidige medewerkers zich kunnen focussen op de cliënt.

Deze koploper is verbonden aan het lectoraat multimorbiditeit InHolland.

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Evean Zonnehuisgroep Cordaan

Onderwijsaanbieder
Inholland HBO-V

Overig
Zonmw

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer