Koploper

K@ns

Thema's

Werken naar talent

Branches

Sociaal werk

Taken én de werkdruk beter verdelen in de gebieds- en  wijkteams: het is de Tintengroep gelukt door een nieuwe functie in het leven te roepen. Ieder team krijgt er op termijn een ervaringsdeskundige mbo-niveau 3 bij dankzij Koploperinitiatief K@ns.  

Tot nu toe zijn opleidingen voor ervaringsdeskundigen alleen beschikbaar op hbo-niveau. De Tintengroep leidt ervaringsdeskundigen zonder passende opleiding of werkervaring op als waardevolle aanvulling van haar dienstverlening. De opleiding op niveau 3 duurt twee jaar en biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een baan in de zorg. Deelnemers aan K@ns hebben vaak een ontwrichtende ervaring meegemaakt, zoals verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek maar ook om mantelzorgervaring. Tijdens de opleiding bij de Tintengroep leren zij die ervaring in te zetten op een professionele manier.  

Wat levert het op?

Jaarlijks is er plaats voor minimaal tien ervaringsdeskundigen in opleiding. In 2018 zijn de eerste twintig studenten begonnen en in 2019 zijn nog eens negentien studenten gestart. De eerste lichting is naar verwachting in juni 2020 klaar met de opleiding en kan dan aan het werk bij de Tintengroep,  zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten of woningbouwverenigingen. Het is de bedoeling dat in 2022 alle taakvolwassen teams een mbo-opgeleide ervaringsdeskundige ter beschikking krijgen. Ervaringsdeskundigen zijn volgens de Tintengroep in staat om op een efficiënte manier contact te maken en behouden met de doelgroep. Zo kunnen zij taken overnemen van andere hulpverleners en kunnen teams de werkdruk beter verdelen. 

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

De Tintengroep heeft de opleiding uitbesteed aan Noorderpoort. Samen bieden zij de studenten een hybride leeromgeving waarbij werkpraktijk en studie nauw met elkaar verbonden zijn. De Tintengroep is vanaf het begin betrokken bij de inhoud van de opleiding, zodat studenten binding voelen met de werkpraktijk en kwaliteit gegarandeerd wordt. De werkorganisatie of gemeente financiert de opleiding, waardoor de Tintengroep een aantrekkelijke werkgever is voor zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 Waarom is dit een goed voorbeeld? 

Initiatiefnemer Tintengroep vindt dat goed sociaal werk niet alleen door hbo’ers hoeft te worden gedaan. Zij zal daarom tussen 2019 en 2022 aan elk team een ervaringsdeskundige op mbo-niveau 3 toevoegen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden in twee jaar door onderwijspartij Noorderpoort opgeleid en lopen al direct stage binnen het sociaal werk bij Tinten. 

De ervaringsdeskundige in opleiding leert de eigen ervaringen beroepsmatig inzetten. Ervaringsdeskundigen maken makkelijker contact met cliënten en vervullen daarmee een verbindende rol tussen klant en professionals. Dit levert beter sociaal werk op, leidt tot minder werkdruk, een betere taakverdeling binnen teams én er wordt gezamenlijk geleerd. De praktijk wordt in het onderwijs gebracht en het onderwijs in de praktijk. Zo dient Koploperinitiatief K@ns de belangen van de klant, het onderwijs, de nieuwe medewerker, de teams én de organisatie.  Een initiatief dat navolging verdient en daarmee een terechte Koploper is. 

Downloads

Flyer-Kans

Partners


Onderwijsaanbieder
Noorderpoort

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Inzet op huishoudelijke hulp loont ter voorkoming van verpleeghuiszorg

Maatregelen om de zorgkosten in de hand te houden worden vaak gezocht in bezuinigingen bij de lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. Wanneer deze hulp wegvalt betekent dat echter dat een aa...

Lees meer
Nieuws
Première vijf inspirerende video’s over actieleren

Tijdens de Actie Leer Netwerk Dag op 2 december was de première van vijf inspirerende video’s over actieleren in zorg en welzijn. Het Actie Leer Netwerk ontwikkelde deze video’s als stimulans om actieleren als strat...

Lees meer
Actieleren
Video: Van topidee naar standaard

In deze video belichten we het element: ‘van topidee naar standaard’. Leren door samen oplossingen en verbeteringen te ontdekken. Dat is de kern van actieleren. Alle betrokkenen leveren vanuit hun eigen perspectief e...

Lees meer