Koploper
10-2019

K@ns

Thema's

Werken naar talent

Branches

Sociaal werk

Taken én de werkdruk beter verdelen in de gebieds- en  wijkteams: het is de Tintengroep gelukt door een nieuwe functie in het leven te roepen. Ieder team krijgt er op termijn een ervaringsdeskundige mbo-niveau 3 bij dankzij Koploperinitiatief K@ns.  

Tot nu toe zijn opleidingen voor ervaringsdeskundigen alleen beschikbaar op hbo-niveau. De Tintengroep leidt ervaringsdeskundigen zonder passende opleiding of werkervaring op als waardevolle aanvulling van haar dienstverlening. De opleiding op niveau 3 duurt twee jaar en biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een baan in de zorg. Deelnemers aan K@ns hebben vaak een ontwrichtende ervaring meegemaakt, zoals verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek maar ook om mantelzorgervaring. Tijdens de opleiding bij de Tintengroep leren zij die ervaring in te zetten op een professionele manier.  

Wat levert het op?

Jaarlijks is er plaats voor minimaal tien ervaringsdeskundigen in opleiding. In 2018 zijn de eerste twintig studenten begonnen en in 2019 zijn nog eens negentien studenten gestart. De eerste lichting is naar verwachting in juni 2020 klaar met de opleiding en kan dan aan het werk bij de Tintengroep,  zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten of woningbouwverenigingen. Het is de bedoeling dat in 2022 alle taakvolwassen teams een mbo-opgeleide ervaringsdeskundige ter beschikking krijgen. Ervaringsdeskundigen zijn volgens de Tintengroep in staat om op een efficiënte manier contact te maken en behouden met de doelgroep. Zo kunnen zij taken overnemen van andere hulpverleners en kunnen teams de werkdruk beter verdelen. 

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

De Tintengroep heeft de opleiding uitbesteed aan Noorderpoort. Samen bieden zij de studenten een hybride leeromgeving waarbij werkpraktijk en studie nauw met elkaar verbonden zijn. De Tintengroep is vanaf het begin betrokken bij de inhoud van de opleiding, zodat studenten binding voelen met de werkpraktijk en kwaliteit gegarandeerd wordt. De werkorganisatie of gemeente financiert de opleiding, waardoor de Tintengroep een aantrekkelijke werkgever is voor zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 Waarom is dit een goed voorbeeld? 

Initiatiefnemer Tintengroep vindt dat goed sociaal werk niet alleen door hbo’ers hoeft te worden gedaan. Zij zal daarom tussen 2019 en 2022 aan elk team een ervaringsdeskundige op mbo-niveau 3 toevoegen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden in twee jaar door onderwijspartij Noorderpoort opgeleid en lopen al direct stage binnen het sociaal werk bij Tinten. 

De ervaringsdeskundige in opleiding leert de eigen ervaringen beroepsmatig inzetten. Ervaringsdeskundigen maken makkelijker contact met cliënten en vervullen daarmee een verbindende rol tussen klant en professionals. Dit levert beter sociaal werk op, leidt tot minder werkdruk, een betere taakverdeling binnen teams én er wordt gezamenlijk geleerd. De praktijk wordt in het onderwijs gebracht en het onderwijs in de praktijk. Zo dient Koploperinitiatief K@ns de belangen van de klant, het onderwijs, de nieuwe medewerker, de teams én de organisatie.  Een initiatief dat navolging verdient en daarmee een terechte Koploper is. 

Downloads

Flyer-Kans

Partners


Onderwijsaanbieder
Noorderpoort

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Actie Leer Netwerk Dagen 2020: aanmelding en info

De Actie Leer Netwerk Dagen 2020 staan voor de deur. Hieronder vind je wat je moet doen om je aan te melden, naast verdere informatie.

Lees meer
Nieuws
Genomineerden Impactmaker 2020-Prijs bekend

De vakjury van de Impactmaker-Prijs heeft drie zorg- en welzijnsorganisaties voorgedragen voor de Impactmaker 2020-Prijs: Jeugdbescherming west, Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De genomi...

Lees meer
Ruimte in de regels
Omscholen op hbo-niveau: wat kost dat?

Omscholing naar een zorgberoep met een hbo-diploma op zak: het komt steeds vaker voor. Maar wat kost het? En wat zijn de uitzonderingssituaties?

Lees meer