Koploper
02-2020

Human Technology team binnen ouderenzorg instelling

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Ouderenzorg

Hoe kan technologie het werk van zorgmedewerkers leuker én makkelijker maken, maar ook beter voor de cliënt? In dit Koploperinitiatief kijkt een innovatieve afdeling Human Technology daar samen met de medewerkers op de vloer naar.

De Friese zorgorganisatie Patyna heeft een afdeling Human Technology opgericht die zich voortdurend bezighoudt met de inzet van technologische hulpmiddelen. Actuele problemen van de werkvloer zijn leidend bij de keuze van nieuwe technologieën; medewerkers, cliënten en verwanten komen zelf met deze problemen naar voren. Zo ontstaat een lerende cultuur en omarmen medewerkers de nieuwe technologische ontwikkelingen gemakkelijker. De afdeling Human Technology ondersteunt medewerkers in het kritisch kijken naar de eigen zorgprocessen en in het helder krijgen van de eigenlijke vraag achter een probleem.

Wat levert het op?

Dit Koploperinitiatief draagt bij aan het werkgeluk van werknemers, bevordert het gezond werken en verbetert het imago van werken in de zorg voor potentiële nieuwe medewerkers. Medewerkers blijven leren en worden digivaardiger. De kwaliteit van zorg gaat er voor de cliënt op vooruit, bijvoorbeeld door het inzetten van technologische snufjes als de robotkat of de STIL. Concrete resultaten zijn verschillend per locatie en afhankelijk van de pilot. Tot nu toe leveren alle pilots een verandering van werkwijze en zienswijze op. Er is in alle lagen van de organisatie en bij cliënten meer bewustwording van de mogelijkheden om technologie in te zetten.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

De afdeling Human Technology werkt vanuit onderzoek, productontwikkeling en het testen van producten. Ook ontwikkelt de afdeling aan de hand van Virtual Reality en Augmented Reality scholingsprogramma’s voor medewerkers. Alle projecten die de afdeling aangaan, moeten arbeidsbesparend, kwaliteitsverbeterend en financieel haalbaar zijn. ‘Techniek is niet ons doel, maar het middel’, aldus de projectleider. Patyna werkt samen met gemeenten, de provincie Friesland, commerciële bedrijven en onderwijsinstellingen. Door die samenwerkingen kan opschaling plaatsvinden.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Met een afdeling Human Technology binnen de organisatie krijgt de inzet van technologie organisatiebreed op de werkvloer veel aandacht en maken medewerkers continu kennis met nieuwe technologieën. Hoe kan het werk van professionals ondersteund en makkelijker gemaakt worden met de inzet van de nieuwste technologische hulpmiddelen? Dat is de centrale vraag. Problemen vanaf de werkvloer zijn leidend. Uitgangspunt is wel dat inzet van een technologie leidt tot arbeidsbesparing en betere werkprocessen. Door de aanpak is meer oog voor en inzet op (sociale) innovatie, een toename van een lerende cultuur en van samenwerking binnen de organisatie, maar ook met overheid en onderwijs. Medewerkers zijn meer bewust en in staat om technologie in te zetten. De organisatie wordt als werkgever aantrekkelijker. Dit sluit niet alleen aan bij de thema’s arbeidsinnovatie en leven lang ontwikkelen, maar leidt ook tot het beperken van uitstroom.