Koploper
03-2016

Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs Thuiszorg

De Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde (HLCW) is een leergemeenschap waarin professionals, docenten en studenten samen leren en studenten worden geënthousiasmeerd voor wijkzorg.

De Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde (HLCW) is ontstaan in 2015 als een initiatief van drie regionale zorginstellingen (WoonZorgcentra Haaglanden, Pieter van Foreest, Evita Zorg), de opleiding verpleegkunde van de Haagse Hogeschool en het lectoraat mantelzorg van de Haagse Hogeschool. Het project is financieel mogelijk gemaakt door ZonMW. Sinds september 2016 zijn ook ROC Mondriaan en koploper STRONG/ExtraSTRONG betrokken bij de HLCW.

De werkzaamheden van de wijkverpleegkundige spelen zich af in een complexe cliënten context met verschillende factoren (lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, woon-, werk en financiële situatie, familie, vrienden, buurt, gemeente, etc). Bovendien verandert de gezondheidszorg. Wijkverpleegkundigen hebben direct te maken met veranderende wetgeving en indiceren cliënten zelf. De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor meer zorg- en ondersteunende taken (Jeugdwet, WMO, Participatiewet). Deze hervormingen gaan gepaard met bezuinigingen. Ouderen blijven langer thuis wonen. Hoe kan de wijkverpleegkundige in een dergelijke complexe situatie de zorg zo goed mogelijk uitvoeren? Om hierin te ondersteunen is de Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde (HLCW) opgericht.

Een learning community bestaat uit een groep mensen met een gezamenlijk doel of een gezamenlijke leerbehoefte die kritisch hun praktijk onderzoeken. Dit doen zij op een continue, reflectieve, samenwerkende, op leren georiënteerde en groei stimulerende wijze. In de Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde komen wijkverpleegkundigen, docenten en studenten verpleegkunde van de Haagse Hogeschool tweewekelijks bij elkaar. De deelnemers leren met elkaar en van elkaar. Samen geven ze het leerproces vorm door onder andere het uitnodigen van inhoudsdeskundigen, het betrekken van patiënten, en het houden van casusbesprekingen en intervisie.

Het doel van de Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde (HLCW) is het verbeteren van de wijkzorg door (1) zorgprofessionals, docenten en studenten met en van elkaar te laten leren in tijden van een snel veranderende zorgwereld en (2) studenten enthousiast te maken voor zorg in de wijk. De Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde is onderdeel van de Leernetwerken Wijkverpleging.

Resultaten
 1. Deskundigheidsbevordering van wijkverpleegkundigen, docenten, studenten
  De kracht van de HLCW is dat er regelmatige bijeenkomsten zijn waarin interactie plaatsvindt tussen wijkverpleegkundigen van een groot aantal verschillende instellingen in de regio Haaglanden. Het afgelopen jaar hebben er tweewekelijks bijeenkomsten van de HLCW plaatsgevonden met gemiddeld 15 deelnemers. De bijeenkomsten worden als leerzaam, leuk en inspirerend ervaren door de wijkverpleegkundigen, docenten, studenten en facilitators. Individuele deelnemers krijgen in de bijeenkomsten antwoord op vragen, oplossingen voor problemen en hulp bij uitdagingen. Snelle veranderingen in de zorg en het dagelijks werk worden besproken. De leden van de HLCW delen online documenten, presentaties, factsheets, nieuws en artikelen over wijkverpleegkunde met elkaar en met hun collega’s in het team.
 2. Studenten beter opleiden en enthousiasmeren voor de wijkzorg.
  De opgedane kennis over wijkverpleging zorgt er bij de docenten voor dat ze bewust kijken hoe ze wijkverpleegkunde meer kunnen promoten in het eerste jaar van de opleiding verpleegkunde en hoe ze de kennis over wijkverpleegkunde kunnen borgen in het nieuwe curriculum hbo-v. Bij de wijkverpleegkundigen helpt de kennis om stagiaires doelgerichter te kunnen begeleiden.
 3. Nieuwe initiatieven van Learning Communities
  Het succes van de HLCW heeft ervoor gezorgd dat er soortgelijke initiatieven voor “Learning Communities” zijn gestart in de regio Haaglanden. Het Hagaziekenhuis is gestart met twee “Zorg Innovatie Communities” waarin verpleegkundigen, studenten en docenten samen verpleegkundig onderzoek doen. Het consortium “Propallia” (netwerk palliatieve zorg) is gestart met een initiatief voor “Patiënt- en Naastengerichte Learning Communities” met het doel om de palliatieve zorg in de regio te verbeteren.

Media

Lees hier het magazine on the spot met daarin een interview met Chris Wallner, hoofddocent bij de Haagse Hogeschool.

Onderwijsaanbod

In het eerste jaar (oktober 2015 – 2016) hebben de deelnemers van de HLCW geleerd over tien verschillende thema’s:

 1. Veranderende wetgeving
 2. Patiëntparticipatie
 3. Mantelzorg & contextueel werken
 4. Nieuw beroepsprofiel “Bachelor Nursing 2020”
 5. Overdracht tussen ziekenhuis en thuiszorg
 6. Sociale wijkteams
 7. Zelfsturende teams
 8. Palliatieve zorg (multicultureel)
 9. Vitaliteit
 10. Psychogeriatrie/vroeg-signalering

De focus voor 2017 ligt op deskundigheidsbevordering op:

 1. Zelfmanagement
 2. Teamleren in wijkteams
Wat levert het op?
 • De Learning Community draagt bij aan het behalen van de doelstelling om complexe situaties binnen de wijk op een samenwerkende wijze op te lossen.
 • De Learning Community is een praktische en veilige leeromgeving waarin verbinden, verbreden en versterken centraal staat. Dit zorgt voor meer toegeruste, bekwame en professionele medewerkers waardoor de wijkzorg zal verbeteren. Door samen te leren, neemt ook het enthousiasme om te werken met ouderen in de wijk toe. Naar verwachting zullen meer wijkzorg hulpverleners tot deze arbeidsmarkt toetreden.
 • De interactieve bijeenkomsten geven antwoord op vragen van medewerkers, oplossingen voor problemen en hulp bij het oplossen van problemen. Dit versterkt de (toekomstige) zorgverlener en zet hem in zijn kracht.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer