Koploper

Gezonde werkroosters

Thema's

Arbeidsinnovatie Beperken uitstroom Gezond werken Meer uren werken

Branches

Ziekenhuizen

Een rooster maken dat zo goed mogelijk past bij de wensen en levensfase van zorgprofessionals: dat klinkt als een flinke uitdaging. De afdeling Radiologie van Spaarne Gasthuis met locaties in Haarlem Noord, Haarlem Zuid en Hoofddorp deed het, met vallen en opstaan.

Werkroosters in de zorg zijn erg bepalend voor de werktevredenheid en gezondheid van professionals. Daarom heeft de afdeling Radiologie samen met PlanMen voor dit Koploperinitiatief een inventarisatie gehouden onder alle laboranten van de afdeling. Er werd gevraagd naar ieders persoonlijke voorkeuren, passend bij ieders persoonlijke wensen en de levensfase. Ook gaf iedere medewerker aan wat hij bereid was om te doen voor een ander, om zo het rooster in balans te krijgen.

Wat levert het op?

De inventarisatie van wensen en mogelijkheden heeft een rustiger en voorspelbaarder rooster opgeleverd. De tevredenheid over de planning en het rooster laboranten is toegenomen. De planning van de roosters is efficiënter geworden. Een dergelijk traject gaat met vallen en opstaan. Het is een vereiste continu willen blijven verbeteren. Een ideale planning voor ieder individu bestaat niet, maar ernaar streven deze zo dicht mogelijk te benaderen kan wel. Iedere keer dat een nieuw rooster wordt uitgerold, is deze weer een slag beter. Dit Koploperinitiatief levert een bijdrage aan thema’s als arbeidsinnovatie, gezond werken en het beperken van uitstroom.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Bij het aanpakken van de roosters is het belangrijk om, naast de persoonlijke wensen van teamleden, rekening te houden met de flexbehoefte door het jaar heen. Ook moeten de bekwaamheidseisen met betrekking tot specialisaties en modaliteiten geborgd zijn. De afdeling Radiologie heeft er in dit Koploperinitiatief bovendien voor gekozen om een methodiek in te bouwen die verstoringen in het rooster zoveel mogelijk probeert te beperken.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Een gezond werkrooster heeft veel impact op zorgprofessionals. Spaarne Gasthuis heeft in dit Koploperinitiatief aandacht voor de levensfase, behoeftes en wensen van medewerkers. Dit zorg voor meer tevredenheid, rust en stabiliteit. Hierdoor lever je een belangrijke bijdrage aan gezond werken en behoud van medewerkers.

Partners

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Lea Bouwmeester – Wat moeilijk kon, kan nu heel snel

Wat zijn we in een totaal andere situatie beland sinds ik mijn vorige blog schreef over (arbeidsbesparende) technologie die gezondheid en zorg ondersteunt. Het perspectief was een paar weken geleden dat die technologie m...

Lees meer
COVID-19
ARQ IVP opent Contactpunt psychosociale ondersteuning zorgprofessionals

ARQ IVP is gestart met een speciaal contactpunt voor psychosociale ondersteuning zorgprofessionals ten tijde van de coronacrisis. Het contactpunt zorgprofessionals is 7 dagen in de week te bereiken tussen 08.30 -21.30 u...

Lees meer
COVID-19
Praktische hulp bij digitale uitdagingen ten tijde van de coronacrisis

Het is nu een uitdaging om cliënten en patiënten veilig te verzorgen en ze toch contact te laten onderhouden met hun sociale netwerk. Ook wordt er een steeds groter beroep gedaan op de digitale vaardigheden van alle me...

Lees meer