Koploper
03-2016

Coöperatie Amaryllis

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs Sociaal werk

Coöperatie Amaryllis is de werkgever van negen sociale wijkteams in Leeuwarden én praktijkopleider van hbo-studenten. Door samen op te trekken, leren sociaal werkers en studenten van en met elkaar.

Sinds 1 januari 2015 is de Amaryllis werkgever van negen sociale wijkteams in de gemeente Leeuwarden. Leeuwarden loopt voorop in de transformatie van het sociaal domein. Alle sociaal werkers zijn in dienst van één organisatie.Op deze manier worden medewerkers niet geconfronteerd met verschillende organisatiebelangen en kan de bewoner écht centraal komen te staan.

Amaryllis werkt samen met cliënten, bewoners, ketenpartners, tweedelijns organisaties en lokale overheden aan structurele veranderingen in het sociaal domein, De organisatie ziet het niet alleen als haar taak om te doen wat nodig is, maar ook om te onderzoeken hoe het sociaal domein slimmer, effectiever en efficiënter ingericht kan worden.

Amaryllis is ontstaan uit een samenwerking met de gemeente Leeuwarden en vijftien instellingen uit de zorg- en welzijnssector. Dit samenwerkingsverband is in 2014 geformaliseerd in de vorm van een coöperatie. Dat betekent dat wat begon als een samenwerking, nu een zelfstandige organisatie is. Sinds 1 januari 2015 zijn bij deze organisatie alle sociaal werkers van de wijkteams in loondienst.

Resultaten

Amaryllis biedt vierdejaars hbo-studenten in vier studententeams de mogelijkheid zich te ontplooien als sociaal werker binnen de kaders van het beroep en met het oog op de gestelde doelen vanuit de opleiding. Dit doen wij op geheel eigen wijze. Niet door mee te lopen en te zien hoe het zou moeten (zoals bij veel organisaties gebruikelijk is), maar door direct zelfstandig, onder begeleiding, aan de slag te gaan.

Binnen de Amaryllis wordt vanuit tien uitgangspunten de basis gelegd voor het werken binnen het wijkteam en het contact richting de bewoner.

De tien uitgangspunten van Amaryllis:

 1. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid staan voorop.
 2. Ondersteuning wordt eerst gezocht in het eigen netwerk.
 3. Bij gevaar of (ernstige) bedreiging van ontwikkeling snel ingrijpen.
 4. Preventie en faciliteren gaan vóór hulpverlenen.
 5. Overheidsvoorzieningen waar mogelijk collectief aanbieden.
 6. Vertrouwen waar mogelijk, procedures waar noodzakelijk.
 7. Sluitende financieringssystemen.
 8. Waar nodig gebiedsgebonden en vindplaatsgericht.
 9. Afstemming van hulp op de vraag: van eenvoudig naar complex.
 10. Eén huishouden, één plan, één sociaal werker voor individuele problematiek op alle leefgebieden.
Onderwijsaanbod

Amaryllis biedt studenten een uitdagende leeromgeving, met veel eigen verantwoordelijkheid binnen de diverse sociale wijkteams in de gemeente Leeuwarden.

We kiezen er bewust voor om de studenten niet te integreren in de bestaande teams om ze zo onbevangen mogelijk te laten werken. Op deze manier bieden wij de studenten een hele praktische werkervaring en leren we zelf ook van de studenten. De studententeams vormen een soort living lab. Wat we leren uit deze teams wordt door de hogescholen vertaald in het curriculum. We voeren dus geen theoretische discussies over het curriculum, maar ontwikkelen dit rechtstreeks vanuit de praktijk.

Wat levert het op?
 • Door samen op te trekken, leren de sociaal werkers en studenten van elkaar.
 • Bovendien zorgt de samenwerking met het onderwijs en de inrichting van studententeams voor rechtstreekse ontwikkeling van het curriculum vanuit de praktijk, waarbij de hulpvrager centraal staat.
 • Binnen Leeuwarden zijn alle sociaal werkers in dienst van een organisatie waardoor organisatiebelangen vervallen en de bewoner écht centraal komt te staan.
 • Door de tien uitgangspunten (zie hierboven) is de basis van waaruit gewerkt wordt voor alle sociaal werkers eenduidig.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Actieleren
Inspiratiemagazine Actieleren: De kracht van gezamenlijkheid (artikel 2/4)

In het Inspiratiemagazine Actieleren gaan we dieper in op de kernelementen die bijdragen aan de succesfactoren van geslaagde initiatieven. In dit tweede artikel gaan we in op de kracht van gezamenlijkheid.

Lees meer
Podcast
Podcast: Rijndam Revalidatie over arbeidsmarktbeleid ook tijdens de coronapandemie

Revalidatie speelt een belangrijke rol bij de behandeling van coronapatiënten. Daarom hoog tijd om met een revalidatiecentrum te praten over arbeidsmarktbeleid tijdens deze pandemie. Wat houdt Rijndam Revalidatie bezig?

Lees meer
Koploper
Operatie Bezetting OK: Samen de personeelstekorten op de operatiekamer aanpakken

De Rotterdamse operatiekamers komen operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en recovery-verpleegkundigen tekort. Met Operatie Bezetting OK pakken Rotterdamse ziekenhuizen de personeelstekorten op de operatiekamer aan.

Lees meer