Koploper
10-2019

CJG Groeit Op

Thema's

Arbeidsinnovatie Werken naar talent

Branches

Jeugdzorg

In een vroeg stadium laagdrempelige jeugdzorg bieden om grotere problemen te voorkomen: dat is de vernieuwende aanpak van CJG Harderwijk. Voor medewerkers betekent deze omslag dat zij specialistischer en preventiever kunnen werken en meer verdieping kunnen vinden in hun werk.

In de jeugdzorg is iedereen op zoek naar goede voorbeelden om gewone vragen snel te beantwoorden, en om ingewikkelder vragen sneller toe te leiden naar de juiste hulp. Om dat voor elkaar te krijgen, werken Jeugd en Gezinswerk, Icare (JGZ 0-4) en GGD (JGZ 4-18) intensief samen. Zij vormen zij één herkenbare organisatie voor alles wat opgroeien, gezondheid en opvoeden betreft. Zo zijn meer gezinnen te bereiken en kunnen medewerkers vroegtijdig, laagdrempelig ingrijpen. Zij werken niet langer vanuit één groot team, maar vanuit kleinere teams met verschillende specialismen. Het werk wordt voortaan ingedeeld in drie categorieën: kort advies, preventie of coördinatie bij langdurige trajecten. Zo krijgen medewerkers de kans specialistischer te werk te gaan. Doel is minder opschalen van de zorg door aanwezig te zijn bij de partners en preventief te werken en als het nodig is direct (externe) specialisten in te zetten en samen met gezinnen op weg te gaan tot zij weer zelf verder kunnen.

Wat levert het op?

Dit Koploper-initiatief is nog in de beginfase. In Scandinavië zijn succesvolle ervaringen met deze werkwijze: Vroegtijdig met lichte zorg ingrijpen levert daar op dat er minder zware jeugdzorg op latere leeftijd nodig is. Voor medewerkers betekent de nieuwe werkwijze dat zij meer naar talent kunnen werken; ze hoeven niet meer alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren, maar een beperkt aantal taken die passen bij het eigen specialisme. Dit maakt werken in de jeugdzorg aantrekkelijker.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

CJG Harderwijk werkt participatief: er staat een kader, maar de teams gaan vervolgens zelf aan de slag met het verder invullen en ontwikkelen van taken, verantwoordelijkheden, werkverdeling en werkzaamheden. De innovatie in dit Koploper-initiatief zit in het samen sturen. Hierbij is een besluitvormingsmethodiek ontwikkeld en wordt gebruik gemaakt van Deep Democracy en methodische leerbijeenkomsten. Vergaderingen zijn opgeheven.
Het werken met kleinere teams bevordert de samenwerking flink, zo is uit onderzoek gebleken. Het is wel nodig om de samenwerkingsafspraken te herijken. In de nieuwe structuur is ook rekening gehouden met verhelderen van de kaders en rollen in de samen-organisatie.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

CJG in Harderwijk heeft haar dienstverlening ingrijpend veranderd door op een andere manier te werken. Dit getuigt van moed en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze methode helpt het vroegtijdig ingrijpen met relatief lichte ondersteuning, waardoor problemen op latere leeftijd van kinderen kunnen worden voorkomen. In Scandinavië is het resultaat dat het aantal zware hulptrajecten af is genomen. Met behulp van methodes als Deep Democracy geeft CJG Harderwijk deze innovatie samen met medewerkers vorm. Het getuigt van lef en de ambitie om bij te dragen aan een vernieuwing in de jeugdzorg.

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Icare GGD Harderwijk

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer