Koploper
05-2019

Centre of Expertise Healthy Ageing

Thema's

Arbeidsinnovatie

Branches

Onderwijs

Het Centre of Expertise Healthy Ageing is een netwerkorganisatie van 160 partners uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven en de overheid die vanuit innovatiewerkplaatsen zorg en welzijn innoveren.

Het Centre of Expertise Healthy Ageing is een publiek privaat samenwerkingsverband en bestaat sinds 2013. Partners zijn 11 kennisinstellingen (4 noordelijke hogescholen, UMCG, RUG en 5 ROC’s), 50 zorg- en welzijnsinstellingen, 50 bedrijven en gemeenten en provincies. De Hanzehogeschool Groningen is trekker en penvoerder. De totale omvang van de organisatie op publiek-private samenwerking (PPS) via innovatiewerkplaatsen is circa drie miljoen euro per jaar (inclusief eigen bijdragen van de partners).

Met elkaar hebben de partners 46 (peildatum 1-1-2019) innovatiewerkplaatsen (IWP) opgericht. In de IWP’s wordt duurzaam gewerkt aan innovaties in zorg en welzijn, door een combinatie van praktijkgericht onderzoek, onderwijsvernieuwing, invoering van vernieuwing in de beroepspraktijk en business development.

De innovaties die gerealiseerd worden in de IWP’s dragen niet alleen concreet bij aan de gezondheid, het welzijn en de participatie van burgers. Ze verbeteren ook de beroepspraktijk en de beheersbaarheid van de zorgkosten in Nederland en dragen bij aan economische versterking van de Noordelijke Regio. De samenwerkingspartners richten zich met hun innovaties op diverse thema’s en doelgroepen. Het uitgangspunt is altijd de vraag vanuit de praktijk, waarbij de mens (burger, patiënt, gebruiker) centraal staat.

Resultaten
  1. Active Ageing Diabetes, waarin gebruiksvriendelijke (technische) producten en diensten worden ontwikkeld om een actieve leefstijl van mensen met diabetes te bevorderen. Bijvoorbeeld een digitaal programma met een online platform, activity tracker en smartphone app.
  2. Maatschappelijke participatie van mensen met een psychische beperking, waarin innovaties voor ondersteuning van extramurale zorg worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld een scholingsprogramma voor professionals om patiënten te begeleiden naar zelfstandig wonen.
  3. Health Space Design, waarin een betere ruimtelijke omgeving (gebouwen) centraal staat om de gezondheid en het welzijn van patiënten te verbeteren. Voorbeelden zijn de invoering van een nieuw gastvrijheidsconcept en het optimaliseren van de inrichting van het UMC Groningen.
Onderwijsaanbod

Onderwijs en Praktijkgericht Onderzoek

Projecten en onderzoeken beginnen met vragen uit het werkveld. Deze worden door de partners in de innovatiewerkplaats gezamenlijk besproken en gebundeld. In co-makership gaan docent-onderzoekers, studenten en professionals uit het werkveld met de vragen aan de slag. Het gaat daarbij om open innovatie om gezamenlijk te komen tot oplossingen die in de praktijk toepasbaar zijn. Healthy Ageing is een component in 30 bachelor- en masteropleidingen. Bij praktijkgericht onderzoek op Healthy Ageing zijn 30 lectoraten betrokken.

Wat levert het op?
  • Innovatie in zorg en welzijn door de krachten van 160 partners te bundelen. Concreet betekent dit op een vernieuwende manier bijdragen aan de gezondheid, het welzijn en de participatie van burgers.
  • De samenwerking verbetert de beroepspraktijk én de beheersbaarheid van zorgkosten in Nederland. Het draagt bij aan een economische versterking van de Noordelijke Regio.
  • De samenwerkingspartners werken aan innovaties voor diverse thema’s en doelgroepen. De vraag uit de praktijk is hier altijd het uitgangspunt, waarbij de mens (burger, patiënt, gebruiker) centraal staat. Dit bevordert niet de gezondheid en het maakt de zorg ook toekomst ‘proof’. Een voorbeeld hiervan zijn smartphone apps voor diabetespatiënten, waardoor de zorgverlener zich kan bezighouden met het activeren van een gezonde leefstijl voor deze doelgroep. Een ander voorbeeld is een scholingsprogramma voor professionals om patiënten te begeleiden naar zelfstandig wonen.
  • De focus voor zorgverleners verschuift hierdoor van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Dit maakt het werken in de zorg een stuk aantrekkelijker en zal een inspiratiebron zijn voor aspirant medewerkers.

Partners


Onderwijsaanbieder
Hanzehogeschool is penvoerder

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer