Koploper
03-2016

Buurtverbinding / Landlustlab

Thema's

Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Onderwijs Sociaal werk Thuiszorg

Het project Landlustlab is een initiatief dat inspeelt op de veranderingen in de Wmo door mbo-stagiairs zorg- en welzijn in te zetten voor ondersteuning in de wijk Landlust in Amsterdam-West.

Het project Landlustlab is een initiatief van het ROC van Amsterdam, ROCTOP, IJdockzz, IJsterk, stadsdeel West,Jongeren Service Punt en de ABC-alliantie. Mbo-studenten van verschillende zorg- en welzijnsopleidingen lopen hun stage in de wijk Landlust in Amsterdam-West. Een belangrijk deel van deze stage besteden zij aan ondersteuning in de wijk. Door de veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het wijkgericht werken vanaf 2015 belangrijk in de stad. Mensen blijven langer thuis wonen en eigen kracht, zelfredzaamheid, participatie en mantelzorg worden een belangrijk uitgangspunt. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Resultaten

Met het project Landlustlab genereren wij extra, nog niet bestaande, stageplaatsen. We hebben een duurzame relatie met het betrokken werkveld, waarin sprake is van een wederzijdse versterking. Studenten Zorg en Welzijn (niveau 1 t/m 4) krijgen een kwalitatief goede en eigentijdse stageplek. Wij begeleiden de studenten op een integrale en efficiënt manier. Bij voldoende studenten (20-24) kunnen wij lessen op locatie geven. Zo wordt het leren in de praktijk. De opleidingen sluiten aan bij de ontwikkelingen in het werkveld, waarin het wijkgericht werken steeds belangrijker wordt. De opleidingen sluiten aan op de ontwikkelingen in de maatschappij, waarin de eigen kracht, participatie en mantelzorg steeds belangrijker worden.
Onderwijsaanbod

Bij dit project kan het gaan om een multidisciplinaire groep studenten afkomstig uit verschillende zorg- en welzijnsopleidingen, zoals:

Entree Zorg en Welzijn Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2 Medewerker Maatschappelijke Zorg, niveau 3 Maatschappelijk Zorg, niveau 4 Sociaal Cultureel Werk/Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening, niveau 4
De (onderwijskundige) uitgangspunten voor het project Landlustlab zijn:

Er zijn welzijns- en zorgopleidingen betrokken van (hbo-)niveau 1 tot en met 5. Studenten doen werkervaring op en studenten en cliënten leren van en met elkaar. We bieden ruimte voor 20 – 30/40 studenten verspreid over de week. In de werkzaamheden maken wij een onderscheid tussen ontwikkelingsgerichte en kwalificerende werkzaamheden. We werken vraaggericht. Eigen kracht en zelfredzaamheid staan hierbij centraal. Wij hanteren de zorgvisie: ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’. We hebben een duidelijke verbinding met de buurt. We bieden (indien mogelijk) onderwijs aan op de werkplek. De medewerkers van de betrokken (onderwijs)instellingen wisselen hun kennis uit met elkaar en met de cliënten/studenten. We stellen begeleiding beschikbaar vanuit het onderwijs en de betrokken instellingen. Deze personen zijn ook de contactpersonen en projecteigenaren.. De groep start de dag gezamenlijk. Daarna gaat iedereen aan de slag met de verschillende werkzaamheden. De dag wordt altijd gezamenlijk afgesloten.

Wat levert het op?
  • Samenwerking tussen het onderwijs en werkveld levert kwalitatief goede zorg op.
  • Om langer thuis te kunnen blijven wonen, is een andere kijk op zorgverlening nodig. Door te leren in de praktijk, wordt ingezoomd op de echte hulpvraag. Oplossingen worden niet geboden vanuit een theoretisch model, maar vanuit ontwikkelingen in de zorg/maatschappij. Hierdoor wordt de eigen kracht versterkt van zowel de zorgvrager als de zorgverlener. Zo wordt er geleerd van en met elkaar.
  • De extra aangeboden stageplaatsen, waarbij studenten (extra) ondersteuning in de wijk leveren, ontstaat een win-win situatie.
  • Doordat op alle niveaus geleerd en gewerkt wordt (waarbij veel werkzoekenden op niveau 1 en 2 kunnen instromen), wordt er ingespeeld op het huidige personeelstekort.
  • Studenten op dit niveau in hun kracht zetten, levert enthousiaste potentiële medewerkers op. Het biedt de mogelijkheden voor jobcrafting, waarbij een (aspirant) medewerker samen met zijn omgeving, zelf zijn baan herstructureert.

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Dock Jongeren Service Punt ABC-alliantie

Onderwijsaanbieder
ROCvA ROCTOP

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Blog
Koploper vertelt: Sacha van Dijk van Zorg Innovatie Centra

Een interview met impactmaker Sacha van Dijk van Koploperinitiatief Zorg Innovatie Centra. Lees hier over de beweging en betekenisvolle momenten!

Lees meer
Falend Vooruit
Buro StraksZ eigenaar Suzanne Verheijden: Basis digitale vaardigheden zijn geen keuze...

Een Falend Vooruit podcast met Suzanne Verheijden, eigenaar van Buro StraksZ, over waarom basis digitale vaardigheden in de zorg noodzakelijk zijn.

Lees meer
Actieleer TV
Nils van de Reijt, Paulien van der Meulen en André Walhout: Anders werken in de zorg

In deze uitzending vertellen Nils van de Reijt, Paulien van der Meulen en André Walhout over Koploperinitiatief Anders werken in de zorg: het opsporen van kansrijke technologieën om deze op grote schaal inzetten in de ...

Lees meer