Ruimte in de regels

Minder administratie rondom stages in zorg en welzijn

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches
Knelpunten in wet- en regelgeving kunnen arbeidsmarktvernieuwing of de aansluiting met het onderwijs in de weg staan doordat het werkveld en onderwijs ze als belemmering ervaren.

Het Actie Leer Netwerk inventariseert deze knelpunten en betrekt de juiste partners. Erik Mondriaan van het Deltion College en Jan Wiggers van WGV Zorg en Welzijn legden in het kader van dit zoeken naar ‘Ruimte in de regels’ een casus voor rondom stages in het mbo. Al een lange tijd breken zij zich het hoofd hoe de registratie van deze stages en de bijbehorende praktijkovereenkomst eenvoudiger kan, omdat zij zien dat dit in praktijk (onnodig) veel tijd en geregel kost. Tijd bij zorgorganisaties en onderwijsinstellingen die volgens hen ook anders ingezet kan worden.


Registreren

In diverse sessies hebben we samen met de inbrengers van dit vraagstuk onderzocht hoe en met welke partijen we dit vraagstuk kunnen adresseren om tot een vereenvoudiging te komen. Het is in dit geval zeker ingewikkeld gebleken om precies de juiste partijen aan tafel te krijgen én te houden in het verkennen van oplossingsrichtingen. Dit heeft geresulteerd in een aanvraag van Deltion, WGV Zorg en Welzijn en Actie Leer Netwerk bij de MBO Brigade. Het ministerie van OCW heeft deze aanvraag samen met de MBO Raad uitvoerig opgepakt en onderzoekt de juridische lichtste en ook juiste vorm van het registreren rondom stages van stagiaires. We zijn er nog niet en maar blijven samen met de indieners met het ministerie van OCW in gesprek en zijn door de laatste berichten hierover, hoopvol dat er snel een goede oplossing komt.

POK

De MBO Brigade bericht over de Praktijkovereenkomst (POK) het volgende: Voor elke stage in het mbo moet een praktijkovereenkomst (POK) worden gesloten tussen student, school en leerbedrijf. Leerbedrijven en scholen hebben bij de MBO Brigade aangeklopt omdat het opstellen en ondertekenen van deze overeenkomsten voor hen gepaard gaat met veel administratieve handelingen. Voor elke student moet namelijk een individuele overeenkomst worden gemaakt, die moet worden ondertekend door de drie partijen. De MBO Brigade verkent hoe de POK eenvoudiger en efficiënter kan worden ingericht, bijvoorbeeld door afspraken tussen scholen en leerbedrijven jaarlijks vast te leggen of door gebruik te maken van digitale tools.

Loop jij ook tegen knelpunten in wet- en regelgeving aan als het gaat over arbeidsmarktvernieuwing.

Dien je casus in bij Actie Leer Netwerk Knelpunt melden

Meld een knelpunt

Zoek jij Ruimte in de Regels? Loop jij tegen een concreet knelpunt aan? Laat het ons dan weten. We nemen contact met je op en kijken waar we kunnen helpen.
Meld een knelpunt

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen