Podcast

Podcast Trilogie ‘Van visie naar verandering’ — Deel 3/3

Thema's

Arbeidsinnovatie Meer uren werken

Branches

Alle branches

Hoe kijken de ambassadeurs van het Actie Leer Netwerk naar een gezonde toekomstige arbeidsmarkt in zorg en welzijn? Hoe doorbreken we hardnekkige patronen die verandering in de weg staan en welke goede voorbeelden zien zij die ons kunnen leiden naar nieuwe oplossingen? In de Podcast Trilogie Van visie naar verandering gaan de ambassadeurs van het Actie Leer Netwerk in duo’s een prikkelend gesprek aan over modern werkgeverschap. Thema’s als zelfreflectie, vertrouwen en autonomie spelen een belangrijke rol in de veranderaanpak. De, door het ministerie van VWS benoemde, ambassadeurs op zes belangrijke arbeidsmarktthema’s in zorg en welzijn gaan in dialoog met elkaar over de stappen die gezet moeten worden richting verandering.

Jethro Hardeman en Annelies Mulder voelen voor het Actie Leer Netwerk allereerst het duo Prof dr. Annet de Lange (ambassadeur gezond werken) en Prof. dr. Peter van Lieshout (ambassadeur werken naar talent) aan de tand over modern werkgeverschap (Luister hier deel 1 van de Trilogie). In het tweede gesprek bevragen we Prof. dr. Aukje Nauta (ambassadeur beperken uitstroom) en Prof. dr. Marc van de Meer (ambassadeur leven lang ontwikkelen) over een levendige ontwikkelcultuur in tijden van onzekerheid (Luister hier deel 2 van de Trilogie). Tot slot duiken we met Lea Bouwmeester (ambassadeur arbeidsinnovatie) en Drs. Wieteke Graven (ambassadeur meer uren werken) in het thema de baan van de toekomst in zorg en welzijn.

Deel 3: Verandering doorvoeren begint bij vragen hardop stellen

“Stel je mag één ding aan je werk veranderen, wat zou dat zijn? “Een relatief makkelijk te stellen vraag maar het antwoord kan een vernieuwende beweging in gang zetten. De goede ideeën komen vaak van binnenuit. In deze podcast gaan Lea Bouwmeester en Wieteke Graven in op het belang van hardop vragen stellen ten aanzien van het huidige werken in de zorg.

Veel van onze arbeidsmarkt aanpak is gebaseerd op aannames. Zoals bijvoorbeeld de aanname dat vrouwen niet fulltime willen werken of kleine contracten horen bij de zorg. Door de huidige arbeidsmarkt moeten we verkennen waar de ruimte zit en anders durven denken en doen. Wieteke omschrijft: “In de vraag naar medewerkers zit vaak al het antwoord besloten. Probeer daarom eens op een andere manier vragen te stellen. Bijvoorbeeld niet: ‘Zou je meer willen werken?’, maar ‘Wat heb je nodig om meer te kunnen werken’. Het antwoord daarop geeft een kans om samen tot nieuwe oplossingen te komen”.

Voor deze ambassadeurs is het doorbreken van de vanzelfsprekendheid een belangrijke missie. En ruimte bieden aan het individu een voorwaarden. Veranderen gaat over de ander zien en begrijpen. Telkens op zoek naar het lonkend perspectief, voor de cliënt of patiënt, medewerker en organisatie. Hoe dat werkt? Luister hieronder naar de podcast Van visie naar verandering.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer