Podcast

Podcast Trilogie ‘Van visie naar verandering’ — Deel 1/3

Thema's

Beperken uitstroom Werken naar talent

Branches

Alle branches

Hoe kijken de ambassadeurs van het Actie Leer Netwerk naar een gezonde toekomstige arbeidsmarkt in zorg en welzijn? Hoe doorbreken we hardnekkige patronen die verandering in de weg staan en welke goede voorbeelden zien zij die ons kunnen leiden naar nieuwe oplossingen? In de Podcast Trilogie ‘Van visie naar verandering’ gaan de ambassadeurs van het Actie Leer Netwerk in duo’s een prikkelend gesprek aan over modern werkgeverschap. Thema’s als zelfreflectie, vertrouwen en autonomie spelen een belangrijke rol in de veranderaanpak. De, door het ministerie van VWS benoemde, ambassadeurs op zes belangrijke arbeidsmarktthema’s in zorg en welzijn gaan in dialoog met elkaar over de stappen die gezet moeten worden richting verandering.

Jethro Hardeman en Annelies Mulder voelen voor het Actie Leer Netwerk allereerst het duo Prof dr. Annet de Lange (ambassadeur gezond werken) en Prof. dr. Peter van Lieshout (ambassadeur werken naar talent) aan de tand over modern werkgeverschap. In het tweede gesprek bevragen we Prof. dr. Aukje Nauta (ambassadeur beperken uitstroom) en Prof. dr. Marc van de Meer (ambassadeur leven lang ontwikkelen) over een levendige ontwikkelcultuur in tijden van onzekerheid (luister hier deel 2 van de Trilogie). Tot slot duiken we met Lea Bouwmeester (ambassadeur arbeidsinnovatie) en Drs. Wieteke Graven (ambassadeur meer uren werken) in het thema de baan van de toekomst in zorg en welzijn.

Deel 1: Bij Modern Werkgeverschap staat de medewerker centraal

De arbeidsmarkt is gespannen en dit zal dat de komende jaren blijven. Niet alleen in de sector zorg en welzijn, maar ook in andere sectoren is de roep om personeel groot en de werkdruk hoog. Om medewerkers gezond te houden, maar ook om het werk gedaan te krijgen, is innoveren noodzakelijk. We kijken daarbij snel naar de implementatie van technologische innovaties, maar juist ingrijpend innoveren in HR-beleid en een nieuwe visie ontwikkelen op modern werkgeverschap is cruciaal voor de continuïteit van zorg.

Ambassadeurs Annet de Lange en Peter van Lieshout stellen in deel 1 van deze Trilogie dat modern werkgeverschap binnen zorg en welzijn betekent dat in het organiseren van zorg, niet alleen de cliënt, maar ook de medewerker en de bedrijfsvoering centraal moeten komen te staan. Dit uitgangspunt leidt tot een vernieuwende kijk op de dagelijkse zorg en een betere balans in de uitvoering van noodzakelijke taken. De professional weet immers zelf het beste wat beter kan en beter moet.

Het duo pleit voor het afstappen van rigide constructies t.a.v. hr-beleid en voor meer bewegen naar creativiteit in het vormgeven en erkennen van taken en rollen die er in de zorg ontstaan. Dit vraagt om aandacht, een integrale aanpak, regionale samenwerking en moed. Samen vormen deze de spil van gezond en motiverend werk waardoor talent in de zorg langdurig behouden blijft.

Nieuwsgierig naar de aansprekende voorbeelden van deze aanpak? Luister dan nu naar deel 1 van de podcast Van visie naar verandering.

Wil je reageren? Stuur een email naar a.mulder@actieleernetwerk.nl of vind Actie Leer Netwerk op LinkedIn of Twitter.

Deel 2: Een levendige ontwikkelcultuur in tijden van onzekerheid

Luister ook naar deel 2 van de Podcast Trilogie 'Van visie naar verandering', met Aukje Nauta en Marc van der Meer.
Luister deel 2

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer