Nieuws
woensdag 31 maart 2021

WerkUrenBerekenaar – Inzicht in wat meer uren werken oplevert onder de streep

Thema's

Meer uren werken

Branches

Alle branches

Beloning is een belangrijk maar vaak ook lastig thema voor zorgmedewerkers: het onderwerp komt nauwelijks ter sprake of interesseert mensen niet. Maar weinig werknemers hebben een goed inzicht in hun financiële situatie. Toch is een eigen inkomen belangrijk voor werknemers zelf en hun familie, bijvoorbeeld in het geval van een scheiding of werkloosheid van een partner. De complexiteit van het Nederlandse belastingstelsel speelt ook een rol: het is niet eenvoudig om uit te rekenen wat er onder de streep overblijft als je meer gaat werken of wat het kost als je minder gaat werken. Daar komt verandering in. Vandaag lanceert Het Potentieel Pakken, samen met het Nibud en WOMEN Inc., de WerkUrenBerekenaar, een tool waarmee werknemers makkelijk kunnen uitrekenen wat het voor hun portemonnee betekent als zij meer of minder uren gaan werken.

Om het gebruik van de tool te stimuleren, is er ook een zorgspecifieke campagne waarin een diverse groep zorgmedewerkers hun persoonlijke visie geeft op de waarde van werken, en specifiek beloning. De WerkUrenBerekenaar is vanaf vandaag beschikbaar via www.werkurenberekenaar.nl.

Zorgscenario’s – Voorbeeldberekeningen met de WerkUrenBerekenaar 

Nibud heeft een drietal zorgspecifieke scenario’s doorgerekend. Met deze scenario’s schetst Het Potentieel Pakken een fictief maar realistisch beeld van zorgmedewerkers die meer uren gaan werken en wat het effect van die extra uren is op hun besteedbaar inkomen.

Met deze scenario’s wordt beoogd een afspiegeling van de zorgsector te geven, zodat zoveel mogelijk zorgmedewerkers zich kunnen herkennen. Er is gekeken naar verschillende dimensies zoals branche-omvang, deeltijdfactor, functiewaarderingsgroepen (FWG, salarisschalen). Daarnaast zijn een diversiteit in persoonlijke profielen gekozen, zoals gezinssamenstelling, huur- of koopwoning, alleenstaand of een partner. 

Workshop

Donderdag 22 april, 13.30 – 15.00 uur, organiseert Actie Leer Netwerk met stichting Het Potentieel Pakken daarom de workshop ‘Het belang van beloning en het verschaffen van de juiste informatie’. Tijdens deze sessie ga je zelf praktisch aan de slag met dit thema. Daarnaast leer je meer over de WerkUrenBerekenaar, een gebruiksvriendelijke tool waarmee werknemers zelf makkelijk kunnen uitrekenen hoeveel meer werken onder de streep oplevert, inclusief toeslagen en (heffings)kortingen. Ben je HR-medewerker of -manager en krijg je vaak te maken met het thema beloning? Meld je dan nu aan!

Gesprek over beloning

Met de WerkUrenBerekenaar en begeleidende campagne kunnen werkgevers op een laagdrempelige manier het gesprek aangaan met hun medewerkers over het onderwerp.Wil je in jouw organisatie meer bekendheid geven aan het thema beloning en de WerkUrenBerekenaar, dan kun je de communicatietoolkit aanvragen bij Marleen Vos (marleen.vos@hetpotentieelpakken.nl). 

Lees ook de blog van Wieteke Graven – ambassadeur van het thema Meer uren werken – over de onderbelichte kant van de discussie over beloning van zorgmedewerkers.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer