Nieuws
dinsdag 8 februari 2022

Werkbezoek aan Koploper Transferpunt Zorg en Welzijn

Thema's

Leven lang ontwikkelen Meer uren werken Werken naar talent

Branches

Alle branches

Op 3 februari vond het eerste Werkbezoek aan een Koploper plaats, een initiatief van het Actie Leer Netwerk, aan het Transferpunt Zorg en Welzijn in Amsterdam. Dit initiatief is sinds september 2020 benoemd als Koploper door het ministerie van VWS en trekt met hiermee de belangstelling van alle partijen die zich bezighouden met het vraagstuk: hoe ziet het werken in de zorg er in de toekomst uit? Het Transferpunt is volop in ontwikkeling en maakt deel uit van een unieke samenwerking tussen zorg, welzijn en onderwijs.

Deelnemers

In het Health Experience Center Slotervaart (HECS) van het ROC van Amsterdam, gevestigd in het voormalige Slotervaart Ziekenhuis, werd een gezelschap ontvangen bestaande uit 35 vertegenwoordigers van o.a. het ministerie van VWS en OCW, werkgeversorganisaties, opleiders, de gemeente Amsterdam en het Actie Leer Netwerk. Gezamenlijk werd gepraat over de zorg van de toekomst en oplossingen om de tekorten in de zorg weg te werken. Hoe interesseren we jongeren, maar ook ouderen, voor een baan in de zorg? In het HECS werken MBO College West, onderdeel van het ROC van Amsterdam, het Transferpunt Zorg & Welzijn onderdeel van House of Skills, de HvA , Nova College en InHolland samen aan duurzame ontwikkeling om studenten op te leiden voor de zorgsector. Vanzelfsprekend zijn verschillende zorginstellingen betrokken.

Transferpunt

Het Transferpunt richt zich op zij-instromers die interesse hebben voor de sector. Door de aanpak die zich richt op brede oriëntatie op het werkveld en opleidingen (mbo en hbo) in samenwerking met de werkgevers, en door het uitreiken van een certificaat Individuele Basiszorg kunnen deze zij-instromers snel aan de slag. Het feit dat het merendeel van de groep binnen drie maanden een baan aangeboden heeft gekregen bewijst dat deze aanpak werkt.

Helena Schuengel, Projectmanager Transferpunt Zorg en Welzijn: “We zagen dat het aanbod voor zij-instromers erg versnipperd was. De grootste groep, meestal met baan en rond 45 jaar oud, wil zich eerst goed oriënteren om een goede keuze te maken.
Daarom zijn we gestart met een oriëntatieprogramma zorg en welzijn met als doel: duurzame instroom. Hierbij zijn 21 werkgevers aangesloten. Je kan alleen maar bouwen door samen te werken.”

Twee studenten deelden hun positieve ervaringen met hun traject vanuit het Transferpunt met de gasten. De uitkomst: na de oriëntatieperiode konden ze weloverwogen kiezen voor de opleiding Sociaal Werk. Zij-instromer Mark (53 jaar) komt uit de fotografie, een commerciële wereld: “Het oriëntatieprogramma was een eyeopener. Ik kreeg hulp van een coach en het helpt dat veel mensen uit de praktijk hun verhaal komen vertellen”.

Yvonne Zoetigheid, Opleidingsadviseur Contractonderwijs bij In Holland en docent bij het oriëntatieprogramma: “Het programma biedt veel begeleiding en ruimte voor praktische vragen. Over loon bijvoorbeeld. Dit is voor zij-instromers een van de knelpunten. Ook zijn er weinig instapfuncties in zorg en welzijn voor zij-instromers en zijn de instroommomenten in opleidingen nog te weinig flexibel. Deze en andere knelpunten pakken we samen op.”

Aad Knetsch, voorzitter van de directie van MBO College West van het ROC van Amsterdam, lichtte een ander urgent probleem toe: de tekorten van stageplaatsen voor de Mbo Verpleegkundige studenten in de ziekenhuizen. Nu lopen studenten met name in de zorginstellingen stage. “Samenwerking van mbo-hbo en de ziekenhuizen is essentieel. De begeleiding van studenten op de werkvloer wordt nu noodgedwongen opgevangen door het onderwijs: MBO College West heeft tien collega’s aangenomen om elk veertig studenten intensief te begeleiden op de stage”.

Werkgevers

In een levendige discussie kwam ook de werkgeverskant aan bod. Wat kunnen zij doen om ruimte te maken voor zij-instromers en studenten? Er wordt gesproken over “bouwsteen-onderwijs”, meer flexibele werktijden, combinatie-banen, aanpassingen aan het functie-huis en het belang van een ontwikkelfonds om de overstap naar zorg en welzijn ook financieel aantrekkelijker te maken.

Simulatie- en scenarioleren

Tot slot vertelde Peter Helderman, opleidingsmanager van de Mbo Verpleegkundige opleiding, over simulatie- en scenarioleren op de Mbo Verpleegkundige opleiding, ook gevestigd in het HECS. Door de inzet van acteurs op school in de simulatielokalen worden de tekorten aan stageplaatsen creatief opgevangen. Ook de toepassing van technologie door een escaperoom en het gebruik van VR-brillen maakt onderdeel uit van deze modernisering. Een rondleiding in het HECS rondde het werkbezoek af. Inmiddels zijn afspraken gemaakt over het vervolg van de campagne ‘Zorg in de toekomst’, gericht op ’The next care generation‘, die deze middag werd gelanceerd. De aanwezigen waren blij om elkaar weer fysiek te treffen en te kunnen netwerken. Marit Elenbaas, Hoofd arbeidsmarkt bij het ministerie van VWS verwoordde het treffend: “Het was heel mooi om de praktijk met eigen ogen te zien!” Tijdens de volgende digitale Koploperbijeenkomst van het Actie Leer Netwerk is zij weer aanwezig om namens VWS nieuwe Koplopers te benoemen.

Werkbezoeken en activiteiten

In dit jaar organiseert het Actie Leer Netwerk nog meer werkbezoeken aan Koplopers.
Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten van het Actie Leer Netwerk? Bekijk dan de agenda op de website en abonneer je op de nieuwsbrief.

Actieleer TV

In deze uitzending vertellen Helena Schuengel (projectleider Transferpunt) en Flip Derks (programmamanager ROC Amsterdam en Flevoland) over het Transferpunt zorg en welzijn. Over de succesfactoren en hoe nog meer carrièreswitchers in zorg en welzijn op de juiste plek belanden.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer