Nieuws
donderdag 23 september 2021

Meer stageplaatsen en behoud medewerkers door Verklaring Versterking Arbeidsmarkt Zorg

Thema's

Beperken uitstroom Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs Ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hebben zich gecommitteerd aan het behalen van meetbare resultaten op het gebied van opleiden en behoud van medewerkers. Deze beoogde resultaten staan vastgelegd in de Verklaring Versterking Arbeidsmarkt Zorg (VAZ) die de NVZ-lidinstellingen hebben aangenomen.

Verklaring Versterking Arbeidsmarkt Zorg (VAZ)

Een goedwerkende arbeidsmarkt – die de toekomstige zorgvraag kan blijven beantwoorden – vraagt om een balans in vraag en aanbod van gemotiveerde en gekwalificeerde zorgprofessionals. Met de Verklaring VAZ is een essentiële stap gezet. De basisafspraken in de Verklaring VAZ zijn:

  • 10% meer stageplaatsen in schooljaar 2021/2022 en 2022/2023 ten opzichte van 2019/2020
  • 10% meer behoud van medewerkers in 2022 en 2023 ten opzichte van 2019
  • Regionaal opleiden conform FZO-ramingen in 2022 en 2023

Werken vanuit de regio

Per regio wordt de Verklaring VAZ vertaald naar maatwerkafspraken over opleiden en het behoud van medewerkers. Ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen werken hierin samen met de onderwijsinstellingen. Het is de bedoeling dat er geen sprake is van concurrentie met andere zorgsectoren, daarom werken de NVZ-lidinstellingen samen met de dertien regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn, verenigd in RegioPlus.

Download hieronder de Verklaring Versterking Arbeidsmarkt Zorg.

Bron: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen