Nieuws
woensdag 20 februari 2019

Update commissie Werken in de Zorg

Thema's

Alle thema's

Branches

Ambulancezorg Eerstelijnszorg Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg GGD Jeugdzorg Kraamzorg Onderwijs Ouderenzorg Overig Sociaal werk Thuiszorg
IN GESPREK over de arbeidsmarkt

Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 15 februari in een zonovergoten Fort Voordorp voerden bestuurders en beleidsadviseurs uit zorg, welzijn en onderwijs uit het hele land een goed, inhoudelijk gesprek met elkaar, de commissie Werken in de Zorg en het ministerie van VWS.

De sleutel voor het personeelstekort in zorg en welzijn ligt in de regio’s en de samenwerkingsverbanden die zich daar ontwikkelen. In het najaar ging de commissie Werken in de Zorg op zoek in de regio naar informatie, sleutels, oplossingen en advies. En die kregen ze! Net voor kerst rapporteerde de commissie haar observaties en aanbevelingen aan de bewindslieden van VWS. Afgelopen vrijdag besprak de commissie deze inzichten met bestuurders vanuit de regionale samenwerkingsverbanden en andere betrokkenen. De uitkomsten en inzichten van deze middag nemen de deelnemers weer mee naar de regio’s. Lees hier een verslag van de bijeenkomst. En bekijk hier de infographic.

Bestuurlijke voortgangsgesprekken najaar 2019

De gesprekken tussen de gespreksdelegaties uit de regio’s en de commissie Werken in de Zorg zullen dit jaar plaatsvinden tussen half september en half oktober.
De eerste ronde van bestuurlijke voortgangsgesprekken in 2018 had vooral een inventariserend karakter: hoe zijn de diverse regionale samenwerkingsverbanden bezig met het arbeidsmarktvraagstuk? Tijdens de gesprekken in het najaar van 2019 wordt nadrukkelijk stil gestaan bij de voortgang die de regio’s maken bij de aanpak van de personeelstekorten. Worden er serieuze stappen gezet t.a.v. het behoud van zorgprofessionals, anders werken en de andere onderwerpen die de commissie als vliegwiel aanmerkte? De commissie kijkt daarbij hoe er opvolging gegeven is aan de regiospecifieke aanbevelingen die zij meegaf aan de respectievelijke regio’s en welke resultaten geboekt worden. De commissie verwacht dat de regio’s hier op dit moment al druk mee aan de slag zijn en kijkt uit naar een nieuwe reeks boeiende en scherpe gesprekken!

Commissie Werken in de Zorg - Actieprogramma Werken in de Zorg

De commissie Werken in de Zorg bestaat uit (van links naar rechts): Paul Rullman, Marion Sieh (secretariaat), Marjolein ten Hoonte, Anja Schouten, Peter van Driel, Doekle Terpstra en Ingrid Geerts (secretaris).

De rugzak van de commissie

Tijdens de ronde met bestuurlijke voortgangsgesprekken spreekt de commissie met veel verschillende partijen uit de regio’s: aanbieders van zorg en welzijn, onderwijs, soms gemeenten etc.
Maar er zijn ook relevante partijen die de commissie in die ronde niet spreekt. Denk aan sommige innovatieve zorgorganisaties die ervoor kiezen zich (nog) niet aan te sluiten bij een RAAT-verband, het bedrijfsleven en grote relevante partijen als zorgverzekeraars, VNG en het UWV. Rondom de thema’s die de commissie centraal stelt, de vliegwielen, gaan we met verschillende partijen in gesprek om onze ‘rugzak’ nog verder te vullen. Waar zitten de ‘game changers’? In een volgende Nieuws update delen we een aantal eerste uitkomsten.

AGENDA
Vervolgbijeenkomst IN GESPREK over de arbeidsmarkt

Tijdens deze volgende landelijke bijeenkomst zet de commissie uiteen hoe zij de gesprekken in het najaar wil aanvliegen en welke voorbereidingen dit van de regionale samenwerkingsverbanden vraagt. Noteer deze datum vast in uw agenda: woensdag 26 juni 2019, 10.30 tot 14.00 uur. Regio Utrecht.

  • Centrale thema: behoud
  • Vooruitblik op de bestuurlijke voortgangsgesprekken in het najaar van 2019
  • En de gelegenheid om in gesprek te gaan met minister Hugo de Jonge
Bestuurlijke voortgangsgesprekken najaar 2019
  • Tussen 16 september en 18 oktober 2019
  • Binnenkort neemt het secretariaat van de commissie contact op met de regionale werkgeversorganisaties om de gesprekken te plannen.
Vragen? Aanvullingen?

Neem contact op met ons secretariaat per e-mail: m.sieh@pbt-netwerk.nl

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Regeldruk verminderen met [Ont]Regel de Zorg

Minister Conny Helder werkt aan het verminderen van administratieve regeldruk in de zorg met het programma [Ont]Regel de Zorg.

Lees meer
COVID-19
Subsidie om mentale vitaliteit van werkenden te versterken

ZonMw gaat in opdracht van ministeries van SZW en VWS met een programma de mentale vitaliteit te versterken voor werkenden, waaronder zorgmedewerkers. Dit doen zij via verschillende subsidierondes.

Lees meer
COVID-19
Vraag subsidie aan als werkgever om zorgmedewerkers met post-covidklachten in dienst ...

Deze subsidieregeling geeft werkgevers en werknemers in de zorg langer de tijd om te werken aan herstel en re-integratie.

Lees meer