Nieuws
woensdag 7 april 2021

Vereniging Hogescholen komt met sectorplan ‘Gezond opleiden’

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

Het sectoraal adviescollege voor het hoger gezondheidszorgonderwijs, van de Vereniging Hogescholen, komt met het sectorplan ‘Gezond opleiden’. Het doel is om de gezondheidszorgopleidingen aantrekkelijk en arbeidsmarktrelevant te houden. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met hogescholen en zorgopleidingen, in nauwe samenwerking met het werkveld.

Omgaan met verandering

Het plan is bedoeld voor de 17 hogescholen die opleidingen aanbieden voor een beroep in de gezondheidszorg. Het gaat om ruim 50.000 studenten. De rode draad van het plan is het zoeken van verbinding. Met zowel hogescholen onderling, door kennis te delen en van elkaar te leren. Als ook met het werkveld en landelijke stakeholders, zoals overheid en branche- en beroepenorganisaties. Het plan helpt bij het omgaan met verandering. Het is een goed ontwikkeld en flexibel stelsel van hoger onderwijs dat doorstroming bevordert en is toegesneden op werkenden en een Leven Lang Ontwikkelen ondersteunt.

Een quote uit de inleiding van het sectorplan:

“Wij zien het als onze opdracht om onze studenten op te leiden tot toekomstbestendige gezondheidszorgprofessionals die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.”

Doelstellingen

De sector heeft vier ambities geformuleerd voor de periode 2021-2025. In het plan worden de doelstellingen per ambitie beschreven. Het gaat om de volgende vier ambities:

  • Missiegedreven opleiden: meer ruimte creëren voor flexibilisering en persoonlijke leerroutes
  • Duurzaam opleiden: zorgen dat het onderwijs kan inspelen op voortdurende veranderende zorgpraktijk
  • Cross-sectoraal opleiden: om studenten voor te bereiden op samenwerking met professionals van andere disciplines
  • Participatief opleiden: als onderdeel van onderwijs in leerwerkplaatsen, living labs en andere varianten van contextleren

Download het sectorplan ‘Gezond opleiden’ hieronder.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer