Nieuws
dinsdag 26 maart 2019

Ruim twintig potentiële koploperinitiatieven

Thema's

Alle thema's

Branches

Ambulancezorg Eerstelijnszorg Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg GGD Jeugdzorg Kraamzorg Onderwijs Ouderenzorg Overig Sociaal werk Thuiszorg

Sinds 3 december 2018 is het Actie Leer Netwerk hard aan de slag gegaan met het inventariseren van potentiële Koplopers, initiatieven die een concrete bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het personeelstekort in zorg en welzijn. Inmiddels is er contact met ruim twintig vernieuwende initiatieven die zichzelf hebben aangemeld, zijn door anderen zijn voorgedragen of door het Actie Leer Netwerk zijn benaderd. De meeste van deze nieuwe initiatieven houden zich bezig met uitdagingen die te maken hebben met innovatie, het beperken van uitstroom en het leven lang ontwikkelen van zorg- en welzijnsmedewerkers.

Goede voorbeelden

Het Actie Leer Netwerk heeft medio maart met alle betrokken partijen gesproken om en uitgenodigd om tot het Koplopernetwerk toe te treden. Dit is een lerend netwerk van regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheid. Samen initiëren de netwerkpartners innovatieve initiatieven.

Potentiële Koplopers kunnen bij deelname hun arbeidsmarktinitiatieven bij andere organisaties in de sector onder de aandacht brengen. Op deze manier faciliteert het Actie Leer Netwerk onderlinge kennisuitwisseling en brengt het vooruitstrevende ideeën verder.
Tot nu toe bestaat het Koplopernetwerk voornamelijk uit onderwijsinitiatieven. Zo is er veel contact met ziekenhuizen, maar ook GGZ en verpleeghuizen. Daarnaast komen er aanmeldingen binnen vanuit het sociale domein. Dit maakt een breder spectrum van vernieuwende initiatieven zichtbaar.

Aan welke criteria moet een koploper voldoen?

Om deel te kunnen nemen aan het Koplopernetwerk dient een koploper te voldoen aan tenminste drie van de vier onderstaande criteria:

 1. Samenwerken:
  Er is sprake van een samenwerking van ten minste één zorg- of welzijnsorganisatie en ten minste één andere zorg- en/of welzijnsorganisatie, onderwijsinstelling, lokale overheid of organisatie uit een andere sector.
 2. Innoveren:
  Het initiatief is gericht op innovaties die aansluiten bij de thema’s van het Actieprogramma Werken in de Zorg, die leiden tot meer kiezen voor’, ‘beter leren in’ of ‘anders werken in’ zorg en welzijn.
 3. Veranderen:
  De aanpak sluit aan bij de ambities van het actieprogramma Werken in de Zorg en de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). De aanpak heeft geleid tot een andere, concrete, duurzame aanpak met een voor de werkvloer merkbaar resultaat.
 4. Opschalen:
  Het resultaat is toepasbaar in andere organisaties, samenwerkingsverbanden en/of regio’s.
Vervolgproces

Benaderde partijen en het Actie Leer Netwerk gebruiken de komende periode om het proces van toetreding te doorlopen. Als eerste toetst het Actie Leer Netwerk of de initiatieven voldoen aan de genoemde criteria. Daarnaast zijn ook de regionale werkgeversorganisaties en de ministeries van VWS, OCW en SZW bij het proces betrokken. Na dit proces wordt de nieuwe Koploper onderdeel van het Koplopernetwerk en geïntroduceerd tijdens een van de eerstvolgende Koploperbijeenkomsten.

Koploperbijeenkomsten in juni

 • Woensdag 12 juni, regio Midden: klik hier om je aan te melden
 • Maandag 17 juni, regio Noord-Oost: klik hier om je aan te melden

Ook Koploper worden? Klik hier om je aan te melden of geef je interesse aan bij jouw regionale werkgeversorganisatie uit zorg en welzijn. Wil je eerst overleggen? Bel dan met Lieke Lange (Adviseur Koplopernetwerk) via 06 – 23 961 495.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Ledenvergadering Bo Geboortezorg

Op deze dag vindt de ledenvergadering plaats van de brancheorgananisatie voor de geboortezorg. Naast een aantal formele zaken die bij een ledenvergadering horen, is er een aantal inspiratie presentaties, die verzorgd zul...

Lees meer
Nieuws
Opbrengst schrapdag Jeugdzorg: De zes grootste ergernissen

Op 12 juni gingen honderden jeugdzorgprofessionals aan de slag met als doel onnodige regels en formulieren aan de orde te stellen en te kijken of deze wellicht geschrapt kunnen worden. Deze sessies worden georganiseerd v...

Lees meer
Agenda
Derde themabijeenkomst ‘Anders opleiden’ van Actiz

Op vrijdag 4 oktober a.s. organiseert Actiz de derde themabijeenkomst over de arbeidsmarkt, met als thema: ‘Anders opleiden’. Voldoende en goed opgeleide professionals zijn van essentieel belang om kwalitatief goede ...

Lees meer