Nieuws
dinsdag 7 januari 2020

Regioteam Werken in de Zorg van start

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

De arbeidsmarkttekorten in de zorg oplossen, of op z’n minst terugdringen, vergt een landelijke aanpak. Maar vooral ook een regionale. Om dat laatste te versnellen, is het Regioteam Werken in de Zorg opgericht. Een kennismaking.

Het Regioteam Werken in de Zorg bestaat uit acht regioadviseurs die in dienst zijn van het ministerie van VWS en werken aan de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten. Iedere regioadviseur werkt minimaal drie dagen per week in de regio en een dag in Den Haag.

ZWAARTEPUNT TEKORTEN ZIT IN DE REGIO

Een regiogerichte aanpak is echt nodig, stelt Cécile Goebel, programmamanager van het Actieprogramma Werken in de Zorg. “De arbeidsmarkttekorten zitten in de regio. Daar wonen, werken en leren de mensen. Dus zal je daar je aandacht op moeten richten en je kennis moeten inzetten. Door adviseurs ook wekelijks een dag op het ministerie te laten werken blijven de lijnen kort tussen de praktijk in de regio en het beleid.” Het Regioteam werkt volgens vier uitgangspunten, legt Joost Trienekens, de coördinator van het nieuwe Regioteam uit: “Wij oordelen niet – wij adviseren, wij werken vraaggericht, wij vragen door en maken het concreet en ‘kan niet’ is nooit ons antwoord.”Samengevat in vier hashtags: #goedzijnofbeterworden, #samenverderbrengen, #veeleisendhelpen en #hetkanwel.

VERBINDER TUSSEN PRAKTIJK EN BELEID

De regioadviseurs hebben twee rollen. Enerzijds zijn ze projectmanager op de thema’s ‘anders werken en behoud’. Anderzijds zijn ze verbinder tussen de praktijk in de regio en het beleid in Den Haag. Concreet betekent het bijvoorbeeld dat ze medewerkers in de zorg meer gaan betrekken bij de RAATs en dat ze knelpunten beetpakken en niet meer loslaten tot er een werkbare oplossing is gevonden. Ook zullen ze helpen andere partijen te betrekken bij de uitdaging de arbeidsmarkttekorten in de zorg op te lossen, zoals de welzijnssector en gemeenten. “Daar zit echt meerwaarde”, denkt Cécile Goebel. “En ze gaan dus concreet aan de slag met projecten waar in de regio behoefte aan is, denk aan flexibilisering en arbeidsbesparende technologie.”

HET REGIOTEAM BESTAAT UIT

  • Eddy Hilbert: Flevoland, Utrecht
  • Mark Neefs: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
  • Inge Müller: Noord-Holland, Amsterdam
  • Sanne Palm: Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid
  • Ingrid van den Burg: Rijn-Gouwe, Haaglanden
  • Michiel Hietkamp: Friesland, Groningen, Drenthe
  • Annemiek Heinen: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
  • Joost Trienekens: Coördinator
  • Martine Duenk: Gelderland, Overijssel

Actie Leer Netwerk Dag 2019

Op de Actie Leer Netwerk Dag zijn veel verhalen verzameld en gebundeld in speciale digitale magazines. Dit artikel komt uit Leer 2. Download het hele magazine en lees meer
Download Leer 2

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer