Nieuws
dinsdag 30 november 2021

Literatuurstudie naar mogelijkheden en beperkingen van productiviteitsverhoging in de gezondheidszorg

Thema's

Arbeidsinnovatie

Branches

Ambulancezorg Eerstelijnszorg Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg GGD Jeugdzorg Kraamzorg Ouderenzorg Thuiszorg Ziekenhuizen

Niet alleen het hoge ziekteverzuim en de hoge uitstroom – voornamelijk vanwege de werkdruk – leiden tot tekorten in de zorg. Ook de daling van arbeidsproductiviteit in de Nederlandse gezondheidszorg draagt hieraan bij. Een dergelijke daling leidt op termijn tot een onhoudbaar personeelstekort in de zorgsector. Als het huidige beleid aangehouden wordt, moet in 2040 een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking in de zorg werken. ZorgfocuZ deed in opdracht van Flever onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van productiviteitsverhoging in de gezondheidszorg. De bevindingen zijn samengevat in de literatuurstudie ‘Meer met minder’.

Arbeidsbesparende innovaties

Voor het verhogen van de productiviteit spelen arbeidsbesparende innovaties een grote rol. Momenteel worden arbeidsinnovaties voornamelijk ingezet om kwaliteit te verhogen. Er is weinig focus op efficiëntie.

In deze literatuurstudie (download hieronder) lees je over het onderzoek naar wetenschappelijke literatuur en praktijkervaringen over arbeidsproductiviteit in de zorg. Over welke succesvolle innovaties er zijn die de arbeidsproductiviteit van zorgmedewerkers verhogen. En waar deze innovaties aan moeten voldoen om het juiste effect te hebben op de werkvloer.

Koplopers die bijdragen aan arbeidsbesparing

Een aantal initiatieven in ons Koplopernetwerk zetten in op arbeidsbesparing:

Bron: Flever

Download literatuurstudie 'Meer met minder'

Download hier de literatuurstudie naar mogelijkheden en beperkingen van productiviteitsverhoging in de gezondheidszorg. Door ZorgfocuZ, in opdracht van Flever.
Download

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Regeldruk verminderen met [Ont]Regel de Zorg

Minister Conny Helder werkt aan het verminderen van administratieve regeldruk in de zorg met het programma [Ont]Regel de Zorg.

Lees meer
COVID-19
Vraag subsidie aan als werkgever om zorgmedewerkers met post-covidklachten in dienst ...

Deze subsidieregeling geeft werkgevers en werknemers in de zorg langer de tijd om te werken aan herstel en re-integratie.

Lees meer
Agenda
Workshop Falend Vooruit tijdens Congres Gehandicaptenzorg #InZo2022

Meld je aan voor de workshop workshop Falend Vooruit tijdens het Congres Gehandicaptenzorg #InZo2022.

Lees meer