Nieuws
dinsdag 25 februari 2020

Position paper Zorgverzekeraars Nederland over de arbeidsmarkt in de zorg.

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

Zorgverzekeraars: uitdagingen arbeidsmarkt vragen om versnellen van vernieuwing van zorg

Het groeiende tekort aan zorgprofessionals is een van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg de komende jaren. Zorg is mensenwerk en gemotiveerde zorgverleners zijn een absolute voorwaarde. De zorgverzekeraars en zorgkantoren maken zich vanwege de arbeidsmarktproblematiek grote zorgen, omdat de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg onder druk staat. Het is volgens de zorgverzekeraars en zorgkantoren daarom essentieel om de noodzakelijke vernieuwing van onze zorg te versnellen. Alleen dan kunnen zij verzekeren dat mensen toegang hebben en blijven houden tot betaalbare kwaliteitszorg.

Om de versnelling te realiseren hebben zorgverzekeraars en zorgkantoren vijf doelen geformuleerd, waar zij met andere betrokken partijen graag aan willen werken:

  • Verhogen van de gezonde levensverwachting van verzekerden, door de omslag te maken van ziek naar gezondheid en preventie.
  • Beter benutten van de beschikbare talenten, via de verbetering van ‘goed werkgeverschap’ dat is verankerd in passend HR-beleid, werken aan een gezond werkklimaat (onder andere door ambitieuze doelen te stellen ten aanzien van verlaging van het ziekteverzuim), actief verminderen van de (onnodige) administratieve lasten, veel meer inzet op een leven lang leren en het op de juiste plek opleiden van de zorgprofessional van de toekomst.
  • Een continu proces van taakherschikking en substitutie, om meer zorg met dezelfde mensen te leveren. Oók door de inzet van arbeidsbesparende technologie.
  • Slimmer organiseren van zorg door veel steviger inzet van eHealth en digitalisering van zorgprocessen.
  • Te stoppen met ineffectieve en inefficiënte zorgvormen en alleen nog maar effectieve zorgvormen te vergoeden.

Het is een goede ontwikkeling dat  Zorgverzekeraars Nederland nadrukkelijk kijkt naar de rol die zorgverzekeraars en zorgkantoren hier zelf in kunnen vervullen. Daarmee dragen ze in samenspraak met de commissie Werken in de Zorg  bij aan het oplossen personeelstekorten in zorg en welzijn. Onder andere via het stimuleren van goed werkgeverschap en slimmer en anders organiseren.  Lees alles hierover in het position paper en de bijbehorende infograpic.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Falend Vooruit
Falend Vooruit – Studenten niet laten zakken of onvoldoendes geven

In een nieuwe podcast-aflevering van Falend Vooruit deelt Marlou de Kuiper haar non-traditionele inzichten en visie als opleidingsmanager van de master innovatie Zorg & Welzijn aan de Hogeschool Utrecht.

Lees meer
Actieleer TV
De lessen van Extra Handen voor de Zorg in Actieleer TV

Hoe wordt de continuïteit en kwaliteit van zorg en welzijn gewaarborgd in tijden van pandemie en de daaruit volgende hoge druk op de sector? Het programma Extra Handen voor de Zorg heeft een doeltreffende methode opgest...

Lees meer
Nieuws
Nieuwe voortgangsbrief Juiste Zorg op de Juiste Plek

De Juiste Zorg op de Juiste plek is een veranderbeweging binnen het zorgveld die beoogt samenwerking te verstevigen over de grenzen van de verschillende zorgdomeinen. Nu is er een voortgangsbrief verschenen van de hand v...

Lees meer