Nieuws
dinsdag 25 februari 2020

Position paper Zorgverzekeraars Nederland over de arbeidsmarkt in de zorg.

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

Zorgverzekeraars: uitdagingen arbeidsmarkt vragen om versnellen van vernieuwing van zorg

Het groeiende tekort aan zorgprofessionals is een van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg de komende jaren. Zorg is mensenwerk en gemotiveerde zorgverleners zijn een absolute voorwaarde. De zorgverzekeraars en zorgkantoren maken zich vanwege de arbeidsmarktproblematiek grote zorgen, omdat de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg onder druk staat. Het is volgens de zorgverzekeraars en zorgkantoren daarom essentieel om de noodzakelijke vernieuwing van onze zorg te versnellen. Alleen dan kunnen zij verzekeren dat mensen toegang hebben en blijven houden tot betaalbare kwaliteitszorg.

Om de versnelling te realiseren hebben zorgverzekeraars en zorgkantoren vijf doelen geformuleerd, waar zij met andere betrokken partijen graag aan willen werken:

  • Verhogen van de gezonde levensverwachting van verzekerden, door de omslag te maken van ziek naar gezondheid en preventie.
  • Beter benutten van de beschikbare talenten, via de verbetering van ‘goed werkgeverschap’ dat is verankerd in passend HR-beleid, werken aan een gezond werkklimaat (onder andere door ambitieuze doelen te stellen ten aanzien van verlaging van het ziekteverzuim), actief verminderen van de (onnodige) administratieve lasten, veel meer inzet op een leven lang leren en het op de juiste plek opleiden van de zorgprofessional van de toekomst.
  • Een continu proces van taakherschikking en substitutie, om meer zorg met dezelfde mensen te leveren. Oók door de inzet van arbeidsbesparende technologie.
  • Slimmer organiseren van zorg door veel steviger inzet van eHealth en digitalisering van zorgprocessen.
  • Te stoppen met ineffectieve en inefficiënte zorgvormen en alleen nog maar effectieve zorgvormen te vergoeden.

Het is een goede ontwikkeling dat  Zorgverzekeraars Nederland nadrukkelijk kijkt naar de rol die zorgverzekeraars en zorgkantoren hier zelf in kunnen vervullen. Daarmee dragen ze in samenspraak met de commissie Werken in de Zorg  bij aan het oplossen personeelstekorten in zorg en welzijn. Onder andere via het stimuleren van goed werkgeverschap en slimmer en anders organiseren.  Lees alles hierover in het position paper en de bijbehorende infograpic.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Blog
Wees geen Calimero maar een Calihero!

Wees geen Calimero maar een Calihero! Nog nooit is er zoveel aandacht geweest voor medewerkers in de zorg en het tekort aan zorgpersoneel door ziekteverzuim is nijpend. Tegelijkertijd raken mensen in horeca, detailhande...

Lees meer
Agenda
De Slimme Zorg Estafette 1 tot en met 26 februari 2021

Vier weken lang aandacht voor slimme zorg en innovatie. Iedere week staan slimme zorg en innovatie centraal in één regio. Daarna wordt het stokje doorgegeven aan de volgende regio. Laat je inspireren en doe mee!

Lees meer
COVID-19
Kamerbrief stand van zaken COVID-19

Kamerbrief stand van zaken COVID-19 Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken rond het coronavirus.

Lees meer